Nyheter

Vårens sista exkursion
Fredag den 7 juni genomfördes vårens sista exkursion, den klassiska nattsångareutflykten!
Beskrivning över vad som hördes och sågs kan läsas i Rapport 2024
Välkomna tillbaka i höst!

Kvällshimmel över sjön Foto. Gabriel Ekman

Kallelse till Årsmöte, onsdagen den 6 mars, Folkets Hus i Norrtälje med start kl. 18.30.

Kvällen inleds med årsmötesförhandlingarna.
Därefter kommer kaffe och tilltugg serveras.
Sedan kommer Fredrik Bondestam föreläsa om: Fågellivet på Understen
Ansvarig: Anqi Lindblom Alm, 073-063 91 62.
Dagordning ROF årsmöte 2024
Verksamhetsberättelse ROF 2023
Övriga handlingar kommer i möjligaste mån utsändas till medlemmar via e-post.

Var med och räkna vinterfåglarna i Roslagen

Den 26-29 januari pågår Vinterfåglar inpå knuten. Någon gång under den perioden räknas de fåglar som är framme vid din fågelmatning och du rapporterar det högsta antalet du ser samtidigt av samma art. Tack vare alla rapporter runt om i landet ges en bra bild av de fåglar som tillbringar vintern hos oss.

Nötskrika. Foto Kent-Ove Hvass

Läs mer om fågelräkningen och hur du rapporterar på Vinterfåglar inpå knuten

Fel swish-nummer i senaste Roskarlen
I nya årgången av Roskarlen har det blivit fel nummer. Rätt swish är: 123 07 293 35.

Viltvatteninventeringen 2022

Svarthakedoppingar sedda under viltvatteninventeringen 2022

Resultaten och rapporten för inventeringen av viltvatten i Norrtälje kommun 2022 är klar och kan läsas här: Viltvatten i Norrtälje kommun

Snart är det dags för Vinterfåglar Inpå Knuten som i år genomförs 27 – 30 januari.
Norrtälje kommun ligger alltid högt upp i statistiken avseende antalet rapporterade fågelindivider. 2022 hamnade Norrtälje på andra plats efter Uppsala kommun. Då var grönsiska den art som sågs med mest individer i våra trakter. Denna vinter har det hittills varit sparsamt med siskor så förmodligen blir det en annan art i topp 2023.

Stjärtmes

Hitta mer information hos BirdLife och så här gör du för att Rapportera.

Eva Stenvång Lindqvist, en av författarna till boken Börja skåda fågel berättar om fåglar och fågelintresse torsdag 2 juni. Varmt välkomna till detta samarbete mellan Väddö bibliotek och ROF!

Inventering av viltvatten

ROF kommer under våren 2022 att inventera viltvattnen inom Norrtälje kommun med avseende på häckfågelfaunan. Inventeringen genomförs med bidrag från Alvins fond. Du är välkommen att hjälpa till!

De arter som ska inventeras är svanar, gäss, änder lommar, doppingar, sumphöns, vattenrall, vadare och måsfåglar. Även en del tättingar som är knutna till vatten och vassar ska inventeras.

Inventeringen är en uppföljning av en liknande inventering som omfattade anlagda vatten i hela Uppland och genomfördes 2012 – 2014. Då inventerades 61 viltvatten och dammar i Norrtälje kommun. Ett antal viltvatten har tillkommit sedan den tidigare inventeringen. Även nyanlagda viltvatten kommer att inventeras.

Inventeringen av kommunens viltvatten kommer att genomföras under perioden 7 – 31 maj.

Varje lokal kommer att besökas en gång. Även enstaka observationer från olika viltvatten under och utanför inventeringsperioden är av intresse.

Vi kommer att använda samma metodik som vid inventeringen 2012 – 2014. Alla inventeringsarter registreras plus häckningskriterier enligt Artportalens system. Förekomst eller avsaknad av fisk i viltvattnet ska om möjligt anges i inventeringsprotokollet.

Du som är intresserad av att delta i inventeringen kan kontakta
Ronny Carlsson
Mobil: 0706 – 706556
e-post: ronny.a.carlsson@gmail.com

Du som har enstaka observationer från något viltvatten kan rapportera antingen till Artportalen (med noggrant angivande av observationslokal) eller till Ronny Carlsson.

Kallelse till Årsmöte – onsdag 30 mars
Beroende på pandemiläget skjuter vi på på årsmötet till den 30 mars.
Om restriktionerna lättar kommer vi då genomföra årsmötet i
Folkets Hus i Norrtälje med start kl. 18.00.
Information och handlingar kommer att publiceras på hemsidan och
i möjligaste mån utsändas till medlemmar via e-post*.
I samband med fysiskt årsmöte kommer kaffe och tilltugg serveras.
Ansvarig: Karin Persson, 076-826 55 33
* Om du är osäker på att du inte meddelat din epostadress ber vi dig att
sända uppgifterna till kassören Anqi Lindblom Alm; olvondalen@yahoo.se

Årsmöteshandlingar:
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2021
Bilaga 1 till dagordning
motion till årsmötet 2022
Svar på motion
Resultat- balansräkning kan efterfrågas av kassören.

ROF önskar få en mångfald av artiklar och bilder till nästa huvudnummer av Roskarlen, gärna från många olika författare/ bidragsgivare.

Kanske har du lust att bidra?

Några förslag på tänkbara artiklar:
- Fåglar inpå knuten
- Tips på fina fågellokaler
- Natur-/fågelupplevelser vid fågeltorn, myr, skog, äng och hav
- Genomförda inventeringar eller åtgärder
- Intressanta iakttagelser i naturen eller bland fåglar
Vi önskar få skriftliga bidrag till Roskarlen före den 15 april.

Skicka dina bidrag och bilder till roskarlen@rofnet.se

Vinterfåglar inpå knuten

Här är resultatet för Norrtäljes del av årets räkning
Glädjande nog hamnade Norrtälje kommun på 2:a plats i kommunlistan med 320 olika matningar! Grönsiska blev hos oss den art med flest (4 618) rapporterade individer följt av talgoxe, blåmes och koltrast samt steglits på en hedrande 5:e plats. Speciellt mesarna och koltrast återfinns högst upp på listan år efter år i våra trakter. Grönsiska däremot kan variera ganska kraftigt mellan olika år – 2021 hittade vi arten först på 23:e plats med blygsamma 75 rapporterade individer.

Rapport från Holkgruppen.

Strax före jul, 2021, blir vi kontaktade av länsstyrelsen. De har, 20 knipholkar och 3 slaguggleholkar som vi får hämta från ett förråd i Angarn. Det tackar vi inte nej till, så efter trettondag jul kommer vi med bil och släp och lastar på holkarna.

Den 22/1 fäller vi gran på Hasselhorn naturreservat, passar då på att sätter vi upp 17 knipholkar vid Rumpudden och eftersom isen ligger tjock kan vi också få upp några holkar ute på en ö, Stora Vitstensholmen.

Den 27/1, en grå stilla dag, tar vi oss ut till Grundsjömossarnas naturreservat, där sätter vi upp en slaguggleholk och två knip-holkar. När vi åker tillbaka på skogsvägen, över några stora hyggen, ser vi 6 st. tjäderhönor sittande i en björk. Det kan man kalla belöning för mödan.

En holk sätts upp i skogskanten. I bakgrunden skymtar Grundsjön, en tjärn ute på myren.

Den 2/2 är det dags att besöka Karlsdalsmossens naturreservat, ett stycke norr om Erken. Ett jättefint område, väl värt ett besök. Här sätter vi upp den andra slaguggleholken helt nära en fin mosse som ännu inte växt igen av ungtall.

En slaguggleholk på väg till Karlsdalsmossens naturreservat.

Dagen efter, den 3/2, tar vi oss till Liss-Mårdsjöskogens naturreservat för att sätta upp den sista slaguggleholken. Det är alldeles still och vi kan uppleva en sällsynt tystnad som bara bryts då några mindre korsnäbbar passerar. Här ligger snön halvmeterdjup på sina ställen, märkligt hur lokalt snöfall kan vara. Men vädret är vackert så det är bara att pulsa och njuta.

Kallelse till Årsmöte – onsdag 30 mars

Beroende på pandemiläget skjuter vi på årsmötet till den 30 mars. Om restriktionerna lättar kommer vi då genomföra årsmötet i Folkets Hus i Norrtälje med start kl. 18.00.
I dagsläget måste vi även reservera oss för att datum, tid och plats kan komma att ändras eller att mötet kommer hållas digitalt via Zoom.

Information och handlingar kommer att publiceras på hemsidan och i möjligaste mån utsändas till medlemmar via e-post*.
I samband med fysiskt årsmöte kommer kaffe och tilltugg serveras.

Ansvarig: Karin Persson, 076-826 55 33.
* Om du är osäker på att du inte meddelat din epostadress ber vi dig att sända uppgifterna till kassören Anqi Lindblom Alm; olvondalen@yahoo.se

Snart är det dags för Vinterfåglar Inpå Knuten som i år genomförs 28-21 januari.
Norrtälje kommun ligger alltid högt upp i statistiken avseende antalet rapporterade fågelindivider. 2021 hamnade Norrtälje på tredje plats efter Uppsala och Gotlands kommuner.

Hitta mer information hos BirdLife
Så här gör du för att Rapportera.

Debattartikel om det strömmingsfisket
ROF undertecknar tillsammans med andra föreningar en debattartikel angående strömmingsfisket. Strömmingen är en av bytesfiskarna som våra fiskätande sjöfåglar föder sig på.
Fortfarande katastrofalt för strömmingen i Östersjön

Dekaler
Det togs fram dekaler för två år sedan med ROF logo. Om önskemål finns om extra dekaler så finns de fortfarande att köpa till ett pris av 20 kr.
Alla dåvarande och nya medlemmar har fått ett exemplar.
På kommande årsmöte i februari kommer dekaler att finnas för inköp.

Fågelrestaurang i Rimbo 16 nov-21

Vid årsmötet den 22/9-21 fastställdes styrelsen för 2021
Se nya styrelsen här

Inbjudan till ROFs medlemmar!
Välkommen att delta vid fladdermusinventering vid två tillfällen vecka 32. Inventeringarna leds av Bosse Ljungberg och Ossian Rydebjörk, och kommer att bjuda både på en introduktion om fladdermössen och deras ekologi, samt praktiska kunskaper om inventeringsmetodik. Framför allt blir det en speciell och spännande upplevelse att tillsammans försöka lokalisera fladdermössen och ta reda på vilka arter som finns i de områden vi besöker.
Kvällarna som gäller är onsdag 11/8 vid Edsbro masugn och torsdag 12/8 vid Ortala bruk. Inför onsdagens inventering börjar vi med introduktion i församlingshemmet vid Edsbro kyrka, ett stenkast från masugnen. Här ses vi kl.20.00.
Vad gäller torsdagen så ses vi vid den ”stora” parkeringen vid Ortala bruk kl.21.00.
Koordinaterna dit skriver jag nedan så att det inte blir några missförstånd.
”Stora” parkeringen vid Ortala bruk:

https://maps.app.goo.gl/ruSWhhAU1UxKXAxr9

GoogleMaps
Varma kläder och något litet att äta och dricka kan vara bra att ta med. Vi avslutar när vi känner oss klara, men ungefär runt kl.00:30.
Anmälan sker till Ossian Rydebjörk på tel: 0707331094 eller mail: ossianrydebjork@hotmail.com”

Nu finns höstprogrammet fastställt för 2021
länk till programmet

Hållvik den 4 juni 2021
Hur blev det efter uppdämningen av diket vid Hållvik och anläggandet av en fiskpassage? Ett projekt där Rof. hjälpte till med att fälla ett stort antal träd. Med tanke på det myckna regnandet den sista veckan i maj så är det med viss förväntan vi tar den knaggliga vägen upp till Hållvik. Redan innan vi når fram ser vi vattenblänk inne bland träden och på några ställen står vattnet i höjd med vägbanken.
Trots att förmiddagen är långt liden sjuder skogen av fågelsång och som representant för den nya våtmarken båda hör och ser vi skogssnäppan vid flera tillfällen. Det skall bli spännande att se hur länge det dröjer innan bävern gör sitt intåg och fortsätter träd-fällningen.
/Bosse Wennberg

Intresserad av motorsågskurs?

En av ROF :s verksamhetsområden är att restaurera värdefulla naturområden för att skapa bättre miljöer för bland annat fåglar. Detta har hittills gjort i samförstånd med skärgårdsstiftelsen, privata markägare och länsstyrelsen. Ofta handlar det om att hugga bort uppväxande lövsly i betesmarker eller att avveckla granar ur äldre lövskogar.

För att kunna utföra detta så krävs ofta motorsåg. ROF har tidigare utbildat åtta medlemmar till att ta motorsågscertifikat, vilket krävs för att få använda motorsåg på annans mark. Men vi skulle behöva bli fler personer som kan engagera sig i vårt naturvårdsarbete. Antalet deltagare i utbildningen är begränsat.

Därför sonderar vi nu om det finns ytterligare medlemmar i vår förening som är intresserade av att delta i en sådan utbildning. Efter utförd utbildning så räknar ROF med att ni som får gå utbildningen också aktivt medverkar i våra restaureringar.

Intresserad? – Mejla i så fall ordförande Kristoffer Stighäll: k.stighall@gmail.com, senast 15 augusti i år.

Holkar
Det finns småfågelholkar att köpa som tillverkas för ROF räkning. Pris 85 kr. Bild nedan. Holkarna är impregnerade på utsidan med järnvitriol. Kontakta Ronny Carlsson (0706-70 65 56), för information om var och när holkarna kan hämtas.
Betalning via ROF Swish nummer 123 07 293 35. Ange Holkar.

OBS
Naturvårdsarbetet på Hasselhorn — lördagen den 27 februari.
Denna aktivitet är inställd pga snödjupet på platsen.
Bosse Wennberg, tel. 070-7554886 
mail: bossewennberg1@gmail.com

Angående matning av änder vid ån
Några synpunkter på de skyltar som gäller andmatning vid ån.
Generellt behöver änder den energi de kan få kalla vinterdagar. Så att ”förbjuda” matning med bröd är i högsta grad kontraproduktivt. Det är mycket bättre med bröd än ingenting.
Mörkt bröd med mycket fröer är bättre än vitt bröd men vitt bröd eller en bulle är inte helt fel det heller. Att det innehåller socker är inget problem i sig.
Man ska dock undvika mögligt bröd och bröd i stora mängder som blir liggande ouppätet.
Solrosfrö innehåller mer energi och protein än bröd så det är bättre än bröd. Man bör dock ej hälla ut fröer i tjocka lager ur en säck utan hellre sprida ut det så de får möjlighet att äta utan att det liknar pirayor på ett stycke kött. De slipper också kliva på och skada varandra samt kommer inte all avföring på samma ställe i en sörja. Havregryn är inte heller fel att mata med. Att mata för mycket med vad som helst, som blir liggande blandat med träck, ökar också risken för sjukdomar.
När det gäller protein och energi så innehåller solrosfrö ungefär dubbelt av båda sorter jämfört med bröd. Solrosfrö innehåller också mycket E-vitamin som är nyttigt för änder.
Man hör ibland att änder kan utveckla änglavingar av att matas med bröd. Det är inte sant. Det är när man ger dem för mycket protein under häckningssäsongen, som börjar i april, den risken finns att ungarnas vingar helt enkelt växer för fort och vingarnas leder blir missbildade. Då kan bröd vara sämre än solrosfrö eftersom det är just brist på E-vitamin i kombination med mycket protein som man tror är ett problem. Frö innehåller mer E-vitamin än bröd. Bäst är att helt undvika matning av änder under häckningssäsongen. De hittar sin egen lämpliga föda på egen hand.
Så mata lugnt på med bröd och fröer på vintern i lagom mängd till glädje för gammal som ung och änderna.

Vinterfåglar Inpå Knuten resultat.
Vid år 2021 fågelräkning var talgoxen mest förekommande i Norrtälje kommun och samma för hela landet.
Intressant är att koltrasten seglat upp från nr 7 till nr 3 i Norrtälje.
Se resultatet här.
Resultat

Snart dags för Sveriges största fågelräkning
​”Vinterfåglar Inpå Knuten”

Birdlife

Nu finns vårprogrammet fastställt för 2021
länk till programmet

Fågelholkar
Alla fågelintresserade känner till att det råder stor brist på naturliga håligheter för hålhäckande fåglar att bosätta sig i. Gamla ihåliga träd försvinner i samband med avverkningar och de ersätts inte på naturlig väg i den omfattning som skulle behövas. Det är inte heller ovanligt att fåglar häckar i springor och hålrum i äldre byggnader, men även dessa bomöjligheter försvinner då dessa renoveras. Ett utmärkt sätt att kompensera för detta är att sätta upp fågelholkar. Nyuppsatta holkar brukar snabbt bli bebodda. Det är inte ovanligt att 80–90 % av dem kommer till användning redan första året. Även om det är bra att holkarna kommer upp i tid till häckningssäsongen, är detta inte nödvändigt. Holkar kan sättas upp när som helst under året. Hinner de inte upp till årets säsong så kommer det en ny året därpå. För övrigt är holkar till nytta även under vintern. Många holkar används av fåglar för övernattning underårets kalla period. Oavsett när holken kommit på plats är det bra om man inför häckningssäsongen har möjlighet att rensa den på fjolårets borester och den spillning som fåglar har lämnat efter sig i samband med övernattning i den andra tider på året. Det går att köpa fågelholkar lite här och var, men att tillverka en själv är något som i stort sett vem som helst kan klara av. Det som behövs är såg, hammare (alternativt skruvmejsel/skruvdragare), brädor och spik (skruv). Ritningar till olika typer av holkar kan man lätt hitta på ”nätet”. ROF har genom åren tillverkat och satt upp flera hundra holkar av olika slag i kommunen. Under 2020 har vi bland annat, i samarbete med Resurspoolen som tillverkat dem, satt upp ett 30-tal småfågelholkar på Borgmästarholmen.
/Gosia Surminska


52D4DA0B-77A4-4A94-920D-5393167A8E5F.jpeg
Fågelmatning
Flertalet fågelarter flyttar söderut inför vintern, men det finns också de som i varierande grad stannar för att tillbringa även den på våra breddgrader. De stannar därför att de är konstruerade för att klara vintern även om de yttre förutsättningarna är ofördelaktiga. Snötäcke och låga temperaturer gör det svårt för dem att hitta tillräckligt med föda. Korta dagar i kombination med ett större behov av föda för att klara snö och kyla gör inte det hela lättare. Människans alltmer omfattande inverkan på naturen har gjort det än svårare för en del arter att klara vintern. På något sätt klarar flertalet det, även om det också är många som inte gör det. Ett sätt att hjälpa fåglarna att klara sig genom vintern är att regelbundet utfodra dem med energirik och giftfri föda. Genom att erbjuda dem föda kan vi öka deras chanser att överlevan när kylan slår till och snön ligger djup. Det är något som många av oss gör och det inte bara för fåglarnas skull. Det skänker många stor tillfredställelse att mata fåglar, men det ger oss även mer kunskap om dem och glädje över att ha dem nära inpå oss. Även om det är många enskilda människor som ägnar sig åt att mata fåglarna i sin trädgård är det också nytta med att erbjuda fåglarna föda även lite längre bort ifrån där vi bor. Det är såväl andra arter som individer som drar nytta av dessa matställen. ROF har därför under hösten 2020 öppnat en fågelrestaurang i den nordöstra utkanten av Rimbo, i Vallby, där stigen mot Näset (udden som skjuter ut i Syningen) börjar. När du gör en utflykt hit för att gå denna stig passa då på att besöka fågelmatningen för att se vilka gäster som för tillfället besöker den. Vill du vara med att bidra till fågelmatningen kan du göra det via swich 123 07 293 35.
/Gosia Surminska

Sångfåglar
Ingemar Lind
Visar sin film Sångfåglar i Gräddö den 8 nov kl 19 00
Hälsar Roine Karlsson

Nu är röjningsinsatsen den 4 oktober fastställd
Det blir en likartad insats som 7 november.
länk till programmet

Nu finns höstprogrammet fastställt för 2020
länk till programmet

Tornseglare 9 juni 2020
Idag har hemsidan en snabblänk längst ner i högermarginalen som öppnar fliken med information om tornseglare och bygge av tornseglarholkar.
Informationen har sammanställts av Malgorzata Surminska. Samma info hittas även i länken härunder denna text. /Lars Hansén
Info tornseglare

Mindre sumphöna i Roslagen, inlagt 28 maj 2020

Som ni kanske sett så har det hörts mindre sumphöna på flera håll i mellansverige senaste tiden. Allt ifrån Vänerns norra strand, flera lokaler i Närke, Svartsjöviken Ekerö, Fysingen Uppland-Väsby och nu senast Hosjön i Knutby (Leif G).

I norrtälje kommun finns enligt AP endast 4 fynd rapporterade genom alla tider:
1 ex Syningen, Ekebyholm 21 maj 1966.
1 hane Brosjön, Roslags-Bro 7-18.6 1973.
1 hane Brosjön, Roslags-Bro 31.5-1.6 1977.
1 hane Skeppshusviken, Häverö 9.6 2001.

Är det inte dags att hitta en ny mindre sumphöna i kommunen? Det finns ju i alla fall många bra, tänkbara lokaler att eftersöka i. Jag ger några förslag (utöver ovanstående) nedan, så kan vi väl se om någon av er har lust att besöka och lyssna. sumphönsen är ju ffa aktiva när det är mörkt så sena alt ruskigt tidiga besök rekommenderas.

Kundbysjön, Rimbo
Björkarn, Skederid
Uggelnäs, Skedviken, Fasterna
Ältan, Edsbro
Fyringen, Erkens sydvästra del
Närdingens SW-del
Edsbro kyrksjö
Myskkjasjön, Edsbro
Väsbysjön, Länna
Ösmaren, Roslags-Bro
Andersvedjedjupet, Roslags-Bro
Lommarens W del/Sättunaviken
Sidfjärden, Väddö
Östersjön, Söderby-Karl.

Det finns säkert fler heta kandidater, men ovan är några som jag tror är värda att kolla upp lite extra. Alla som är ute får gärna responsa till denna lista. Sprid gärna till andra.

Och skulle ni höra något – Meddela direkt!

M v h Kristoffer

Jordugglor i Roslagen
Under våren har ovanligt många jordugglor varit synliga i Roslagen.
Här en bild tagen av Janne Gisselson den 8 maj vid Harka där minst fyra jordugglor varit synliga samtidigt sista veckorna.

Förhållningsätt vid ROF-exkursioner under Corona-pandemin..
ROF har för avsikt att fortsättningsvis genomföra trevliga utomhusaktiviteter och om inget annat meddelas så kör vi vårprogrammet vidare som planerat.

För att minimera exponering av smitta ska följande regler beaktas.
1. Känner man några symtom som skulle kunna tyda på en infektion så ska man givetvis inte deltaga. Även om man själv anser det bara är en banal förkylning, om inte annat för att minska andra deltagares oro.
2. Om utgångspunkt anges till sedvanlig plats vid Friskis&Svettis så utgår man därifrån i karavan med egna färdmedel.
3. Under exkursionens gång ska alltid hållas minst ett avstånd av 2 meter till övriga exkursionsdeltagare.
4. Var och en använder egna kikare, bestämningslitteratur eller appar med bilder. Ingen utlåning får ske.

Info angående vårutflykten till Kundbysjön den 2 maj.
Utflykten avses genomföras, men inte som den var tänkt. Samling som bestämt på angiven plats i Rimbo. Har du tänkt dig att delta måste du dock känna dig helt frisk. Tidigare år har vi gått ner till fågeltornet och tillbringat merparten av tiden i tornet. Så kommer vi dock inte att göra nu. Vi promenerar tillsammans, men håller behörigt avstånd från varandra. Eftersom fågeltornet har en begränsad yta kommer vi inte att tränga ihop oss i det. Vi står nedan tornet och håller koll på vad som finns kring sjön. Vill någon/några gå upp i tornet bör vi begränsa oss till två, kanske tre, personer i taget. Tidigare år har de som inte har tubkikare haft möjlighet att titta i de som andra deltagare har haft med sig. I år gör vi inte så. Den som har tubkikare håller sig till den, ingen utlåning således. Var och en håller sig till sin egen kikarutrustning.
länk till aktiviteten

Info angående vårprogrammet. 28 april
På grund av rådande läget i landet (Covid-19) så kan kommande aktiviteter eventuellt påverkas. I dagsläget är exkursionen i Älmsta den 6 maj inställd. Fler aktiviteter kan komma att ändras eller ställas in. En god regel är att alltid titta på hemsidan under fliken program som alltid kommer vara uppdaterad. (gäller inte pdf-filen som är en kopia av utskickat program).
länk till programmet

Med anledning av Covid19
Inte bara våren tvekar – ömsom dagar med lysande vårblommor och sjungande lärkor, ömsom bottenfrusna vattensamlingar och tysta ugglekvällar – utan också vi som ansvarar för föreningens program gör så.
Styrelsen i ROF följer förstås händelseutvecklingen och de rekommendationer som ges med anledning av covid19.
Vi ser dock ingen anledning att tills vidare ställa in våra utomhusaktiviteter. Däremot så ber vi alla som inte känner sig heölt friska att inte medverka vid dessa aktiviteter. Till skillnad från det normala kan det också vara bra att köra med egen bil, så länge som situationen är som den är.
ROF avser att genomföra den närmaste programpunkten nu på lördag 21.3 som planerat. Har ni vidare frågor så kontakta exkursionsledarna.
Hälsningar styrelsen

Årsmötet den 18 februari
ROF styrelse efter senaste årsmötet samt verksamhetsberättelse för 2019 hittas vid denna
länk.

Vinterfåglar Inpå Knuten resultat.
Vid årets fågelräkning var grönsiskan mest förekommande både i Stockholms län och i Norrtälje kommun.
Totalt i landet blev grönsiskan tvåa efter talgoxen.
Se resultatet här.
Resultat

Vinterfåglar Inpå Knuten genomförs 31 januari-3 februari 2020, dags att förbereda sig.
Hitta mer information hos SOFBirdLife
Så här gör du. Rapportera.
Rapporteras via internet eller via en app för iPhone som heter ”Vinterfåglar Inpå Knuten”.
Motsvarande app finns även för Android.
/Lars Hansén

Lokalbyte för årsmötet den 18 feb 2020
OBS lokalbyte för årsmötet.
Mötet äger rum i Rödakorsgården, Trädgårdsgatan 5, Norrtälje, 18 feb. kl 19.00

Sångsvan-upprop. Inlagt 12 dec 2019
HUR MÅNGA SÅNGSVANAR FINNS DET I EUROPA??
Sångsvanen i Sverige och i Europa i övrigt har visat en markant ökning under de senaste årtiondena. Vid den senaste inventeringen 2015 räknar man med att det fanns 138500 sångsvanar i nordvästeuropa under vintern mot 59000 vid den första internationella inventeringen 1995. I vinter är det dags för en ny storinventering av Europas sångsvanar.
Inventeringen avser att täcka hela Europa i samband med den traditionella midvinterinventeringen den 11-12 januari 2020. För att inventeringen skall ge ett bra resultat är det viktigt att så många som möjligt som är ute under den aktuella helgen (och angränsande dagar) rapporterar alla sångsvanflockar som ses
I Sverige har arten expanderat från att ha varit en sällsynt häckfågel på myrarna i nordligaste Lappland till att vara en talrik häckfågel spridd över hela landet. Samma utveckling har skett i många andra länder. Det är därför av största intresse att kunna följa utvecklingen i Europa, inte minst med tanke på de förändringar i vinterklimatet vi upplever.
Till en början kunde utvecklingen i det europeiska sångsvanbeståndet ganska väl följas med de traditionella sjöfågelräkningarna, som startade 1967. Sångsvanarna ändrade emellertid vanor och började mer och mer vistas på land under sitt födosök, varför de inte längre kunde inventeras effektivt vid de traditionella sjöfågelinventeringarna. 1995 startades därför samordnade sångsvaninventeringar (även mindre sångsvan) för att få en helhetsbild för hela Europa. Inventeringarna har sedan upprepats vart femte år.
En mer utförlig presentation av de tidigare inventeringarnas resultat kan man hitta i två uppsatser i Ornis Svecica 2016 (svenska resultat) och Wildfowl 2019 (special issue 5; internationella resultat).
Uppsatserna kan laddas ner från projektets hemsida.
Rapportera Dina observationer till (gärna med epost):
Leif Nilsson,
Ekologihuset,
223 62  Lund
070-5255709
leif.nilsson@biol.lu.se

Följande information önskas om de observerade sångsvanarna:
1. Lokalens namn
2. Lokalens läge, ange den så att den kan hittas på topografiska kartan, gärna med angivande av närmaste större ort, gärna med koordinater (lat/long). Om Du känner till lokalens nummer från sjöfågelräkningarna kan du också ange detta i Din rapport.
3. Antalet sångsvanar i flocken.
4. Fördelning av unga och gamla fåglar i flocken.
5. Vilken typ av fält (eller vatten) svanflocken sågs på.
Resultaten kommer att redovisas fortlöpande på projektets hemsida:
Sångsvanar

Tornseglare
En ny flik har idag, den 21 nov 2019, lagts in på hemsidan som en undergrupp till fliken Holkar/Matning. Den är helt inriktad på information om tornseglare och bygge av tornseglarholkar.
Informationen har sammanställts av Malgorzata Surminska
Info tornseglare

För er information. Naturfotografier visas den 14 november 2019

Inbjudan till ett seminarium den 10 oktober 2019
Hej!
Jag vill skicka en hälsning med inbjudan till en mycket aktuell och speciell dag i klimatorons tid. Föreningen Norden firar 100 år i år och detta firar vi i vår lokalförening bl.a med att i samarbete med Roslagens Sparbank och stiftelse arrangera en dag som just handlar om detta. Temat kommer att handla om det vatten vi har omkring oss med Ålands hav och Östersjön. Det finns många goda krafter som arbetar för att bibehålla och förbättra läget.
Kom och lyssna på föreläsningar, panelsamtal och presentationer av dagsläget !
Anmäl dig senast den 4 okt enligt instruktion på inbjudan eller anmäl till mig om det verkar krångligt. Det är ingen entréavgift. Du får kaffe och lunch om du bara anmäler dig. Du kan välja att lyssna på det du vill och har tid med.
Välkommen
hälsar
Margit Johansson
tel 073 9942167
e post margit.jon@gmail.com

Upprop Höksångare. 3 juni 2019
I ett LONA-projekt kallat “Ansvarsarter i Norrtälje kommun” är höksångare en kandidat. ROF vill därför gärna göra en extra satsning för att få veta dess status i kommunen. Alla kan bidraga här och anmäla sitt intresse för de lokaler man vill besöka. Ersättning för bilresor och båtbränsle kan utgå. I nedanstående lista finns de tänkta lokalerna. I den övre halvan finns listat kända lokaler och längre ner i listan tänkbara lokaler värda att besöka. Observera att bästa tid för att hitta höksångare är i juni.
Kontakta Kristoffer Stighäll för mer information.
tel 070-669 68 96

Vidinge
Sundaskären, Svartlögafjärden
Labbkobb, Svartlöga
Åsmansboda Storskär, Rödlöga skärgård
Norrskäret, Röder
Storskäret, Röder
Ut-Fredel
Söderskärgården (Lygna)
Svartlöga
Rödlöga
Svenska Högarna
Förslag Övriga tänkbara lokaler (där observationer saknas):
Arholma
Idö
Lidö
Riddersholm
Kudoxa
Norröra
Söderöra
Oxhalsö
Ängskär
Norrpada
Eknö

Riddersholms exkursion
Alternativ samlingsplats lördagen den 11 maj för de som önskar är vandrarhemmet vid Riddersholm kl 7.30.

Fågeltornskampen 2019
Tyvärr var inte ROF med i årets fågeltornskamp. Vinnare blev södra lundtornet i Ottenby med 106 arter. Sverige vann över Finland som annars brukar vinna men tydligen hade Finland ännu sämre väder än Sverige i år.
BirdLife
/Lars Hansén

Extra insatt programpunkt.
Risbränning vid Hasselhorn ‪lördag den 23 mars‬.
Samling ‪kl. 09.30‬, där Domänvägen ansluter till Erkenvägen.
Medtag kaffe mm. och oömma kläder.
Alla är välkomna, och självklart, ju fler villiga händer desto bättre.
(Vid alltför olämpligt väder, och arbetet måste ställas in, framgår det på hemsidan senast kvällen innan.)
Ansvarig: Bosse Wennberg tel. 070-755 48 86

Vinterfåglar Inpå Knuten genomförs 25-28 januari 2019, dags att förbereda sig.
Hitta mer information hos SOFBirdLife
Så här gör du. Rapportera.
Rapporteras via internet eller via en app för iPhone som heter ”Vinterfåglar Inpå Knuten”.
Motsvarande app finns även för Android.
/Lars Hansén

Nu finns vårprogrammet för 2019. 15 januari 2019
Se Program/Rapporter i menyn ovan eller läs pdf-filen.
Vårens program på pdf.

Nya medlemmar hälsas välkomna till ROF.
Glöm inte att meddela e-postadress till kassören.
/Lars Hansén

Information om GDPR, General Data Protection Regulation. 25 maj 2018
GDPR, General Data Protection Regulation, är en ny EU-förordning som börjar gälla den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen, PUL.
De data som ROF har om sina medlemmar är följande: Medlemsnummer, Namn, ev familjemedlemskap, Adress, Vilka som betalat medlemsavgiften samt i förekommande fall e-postadress.
De som inte annat meddelar ROF, förutsätts samtycka till att dessa uppgifter finns i vår databas. Vill man inte att dessa uppgifter finns där så går det inte att vara medlem i ROF.
/Lars Hansén

Bildande av en grupp på facebook, 22 februari 2018.
Det har bildats en grupp på facebook som heter Roslagens Ornitologiska Förening (vad annars).
Sök gärna upp den och begär inträde. Det är en öppen grupp för medlemmar och övriga fågelintresserade. För att kunna ansluta sig i gruppen krävs admins godkännande. Detta för att förhindra okynnesmedlemskap av robotar och övrigt oönskat. Fördelen med en grupp är att de som är med i gruppen kan enkelt bjuda in andra i sin vänkrets. En annan fördel är att gruppmedlemmar får en tydlig indikering på att något skrivits i gruppen och det är enkelt att kommunicera och lägga in bilder i gruppen.
Till att börja med får gruppen ses som ett komplement till ROF facebook-sida men kan i förlängning kanske ersätta den helt.
/Lars Hansén

Nya medlemmar i ROF styrelse 2018.
Vid årsmötet den 21 februari 2018 valdes två nya medlemmar. Ny ledamot Anqi Lindblom Alm och ny suppleant Bo Wennberg.
Tidigare ledamot Micke Söderman blir suppleant. Tidigare suppleanter Kristoffer Stighäll och Gert Straschewski lämnar styrelsen.
/Lars Hansén

Resultat av Vinterfåglar Inpå Knuten 26-29 januari 2018.
Talgoxe och blåmes behåller sin ställning som etta och tvåa i listan.
En skillnad man kan konstatera är att gråsiska ryckt upp från en tionde plats förra året till en tredjeplats.
Läs här statistiken från BirdLife.
/Lars Hansén

Vinterfåglar Inpå Knuten genomförs 26-29 januari 2018, dags att förbereda sig.
Hitta mer information hos SOFBirdLife
Man kan i år (för sista året), rapportera via papper. Kan laddas ner här. Rapportkort.
Annars rapporteras via internet eller via en app för iPhone som heter ”Vinterfåglar Inpå Knuten”.
Motsvarande app finns även för Android.
/Lars Hansén

En ovanlig syn i Norrtäljeån, 15 januari 2018.
Läs om fågeln här under bloggen.
/Lars Hansén

ROF har lämnat ett yttrande till kommunen angående detaljplan Björnö, 24 november 2017.
Läs yttrandet här under fliken Styrelse/Kontakt-yttranden.

Röjningen vid Torkan på lördag den 28 oktober ÄR INSTÄLLD!
Aktiviteten inställd pga otjänliga förhållanden, dvs en till två dm vatten i området. Röjningen skjuts på framtiden.

Förstör inte Kvisthamrabranten, 4 september 2017
Debattartikel införd i Norrtelje tidning
Vi anser att Norrtälje kommun nu måste visa ansvar och handlingskraft och garantera att Kvisthamrabranten och hällarna ovanför även fortsättningsvis är lika tillgängliga som de alltid varit, skriver Kristiina Mustonen, Kristoffer Stighäll och Jenny Gustavsson.
Läs här hela debattartikeln i Norrtelje tidning.
Kvisthamrabranten .
Läsare av detta inlägg på ROF hemsida uppmuntras till att försöka påverka genom att skriva till kommunen med uppmaning till att ”Rädda branten och hällarna samt den breda stig som går där”.
Vi kommer sakna de hägrar och havsörnar som ofta sitter i träden där det nu schaktas. Så genomförs exploateringen så mister vi denna möjlighet att få uppleva två av fågelvärldens jättar på nära håll.
Skriv till kontaktcenter@norrtalje.se

Skarvar, påståenden och artiklar, 29 juni 2017
Under månaden har det varit ett seminarium på Ljusterö angående Skarv. Initiativ har tagits av markägare Clas Boström. Deltagare var också bl.a. länsstyrelse, landsting, forskare m.fl. Det diskuterades skarvens vara eller icke vara. En artikel om detta var införd i Norrtelje Tidning den 20/6-17. Deltagande i seminariet var också skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming (C). Det diskuterades skarvens inverkan på natur och fiske. Hur skarven påverkar fiskbeståndet tvistar de lärde, sägs i artikeln, men en synpunkt är att det bör skjutas mycket skarv. Gustav Hemming har också en syn på saken, enligt NT, att det är inte konstigt att äta skarv. Skarven är inget dåligt kött utan den går att göra både korv och pizza av!

Några dagar senare, 26/6-17, presenterades en insändare i Norrtelje Tidning undertecknad av representanter för Landsbygdspartiet oberoende. Det är en hel del svepande påståenden som kommer i dagen utan saklig grund. Läs artikeln i NT här.

Som motvikt till de påståenden som kommit fram i artiklarna angående seminariet och i insändaren lämnas här de fakta som SOFBirdlife. har angående Skarv.
/Lars Hansén

4 nya arter för Norrtälje kommun på 40 dagar, 11 juni 2017
Inom loppet av 40 dagar har hela 4 nya arter för Norrtälje kommun setts.
Det började med en knölsvärta som sågs på Röder 13.5 (och möjligen även t o m 1.5 på Svenska Högarna). Det mesta tyder på att detta är underarten deglandi, som hör hemma i Nordamerika.
Därefter är det Svenska Högarna, längst ut i ytterskärgården, som levererat. Det gäller först en mörkögd junko, också denna hemmahörande i Nordamerika, som upptäcktes den 14 maj.
Senaste helgen har det upptäckts först en stäppsångare den 10 juni och idag en alpseglare.
Därmed har det setts hela 322 arter i kommunen.
/Kristoffer

Extra exkursion, 19 maj 2017
Efter förfrågan ordnades en exklusiv exkursion runt Ludden för Norrtälje kommuns HR-avdelning.
Dagen till ära blev det 28 grader varmt och helklart väder vilket ur deltagarnas synvinkel var skönt och behagligt men måhända mindre bra ur fågelsynpunkt eftersom tidpunkten kl 13 inte heller är den bästa vad gäller fågelaktivitet. Men sammantaget en skön dag i naturen med fika och en del trivsamma fåglar att lyssna och se på så som Härmsångare, Svartvit flugsnappare med flera.
/Lars Hansén

Ny ordförande i ROF, 22 feb 2017
Det sedvanliga årsmötet ägde rum i Sparbankens lokaler. Vid mötet valdes Bill Douhan till ny ordförande.
Avgående ordföranden, Kristoffer Stighäll, tackas för en mycket hedervärd insats för fåglar och naturvård.
Kristoffer kvarstår dock i styrelsen som suppleant.
Kvällen avslutades med ett förträffligt och intressant föredrag om Kubas fåglar och natur av Joakim Ekman.
/Lars Hansén

Storberget vid Lommarstranden undantas från bebyggelse.
Ett trevligt konstaterande är att det lönar sig att jobba för de naturvärden som finns alldeles nära Norrtälje stadsbebyggelse inom bekvämt promenadavstånd.
Under vintern har det blivit klart att Storberget vid Lommarstranden ska undantas från bebyggelse. Ett resultat av ROF, RNF samt Friluftsfrämjandets enträgna arbete.
Läs mer här i Norrtelje tidning.
Storberget

Vinterfåglar Inpå Knuten 2017, Resultat.
Talgoxen kom etta och Blåmesen tvåa i Norrtälje såväl som i Sverige. Det rapporterar idag 1 februari Norrtelje tidning.
En mer fullständig statistik finns hos SOFBirdLife.
/Lars Hansén

ROF erbjuder. Motorsågskurs, januari-februari 2017.
Föreningen utför som bekant naturvårdsarbete på olika platser i Roslagen. I många fall underlättas arbetet av att vi använder motorsåg.
Numera måste den som arbetar med motorsåg på annans mark ha motorsågskörkort. Därför ordnar föreningen i januari-februari 2017 en kurs som ska leda fram till motorsågskörkort nivå A och B.
Kursen genomförs vid fem utbildningstillfällen, två innekvällar och tre dagar i fält med praktiska övningar och examinering. Kvällspassen hålls hos Pelles Service i Hallstavik den 31 januari och 2 februari. Praktikpassen hålls den
3, 10 och 17 februari troligtvis i Havsskogen på Väddö.
Kursen är gratis för deltagarna men du förutsätts delta i föreningens praktiska naturvårdsarbete.
Intresseanmälan skickas snarast till:
Ronny Carlsson
ronny.a.carlsson@gmail.com
Mobil: 0706-706556

Nu finns vårens program för 2017 på hemsidan.

Vinterfåglar Inpå Knuten genomförs 27-30 januari 2017, dags att förbereda sig.
Hitta mer information hos SOFBirdLife
Här nedan finns en affisch samt ett rapporteringsformulär som kan tryckas ut och skickas med post.
Det går också att rapportera via internet samt via en app för iPhone som heter ”Vinterfåglar Inpå Knuten”.
Motsvarande app finns även för Android.
Affisch.
Rapportkort.
/Lars Hansén

Fågellivet i oktober, 19 oktober 2016
De senaste två veckornas ostliga och nordostliga vindar har resulterat i att sibiriska rariteter i aldrig skådat antal har kommit till den svenska ostkusten, i synnerhet till Öland och Gotland. men även Norrtälje kommun har fått sin beskärda del, och då särskilt på isolerade öar.

På Svenska högarna, i yttersta havsbandet, där ringmärkning pågått under sex veckor i år, har flera ostliga rariteter siktats. Det har varit både tajgasångare, kungsfågelsångare, videsångare och en sibirisk järnsparv. Ögruppens tredje brandkronade kungsfågel ringnmärktes också.

Fredagen den 14/10 fick så Svenska högarna, och därmed Norrtälje kommun, en ny art i form av en bergstagjasångare. Art nr 318 för kommunen.

Och igår, den 18/10 var det dags igen. Då kom nämligen en bronsibis flygande utefter ögruppens östra sida för att sen gå ner och rasta på öns västsida. En mycket oväntad ny art på en lite udda lokal. Men kommunens 319 art är ett faktum!
/Kristoffer Stighäll

Hemställan till Länsstyrelsen om naturreservat. 29 juni 2016
Roslagens Naturskyddsförening (RNF) och Roslagens Ornitologiska förening (ROF) hemställer om att Länsstyrelsen i Stockholms län brådskande ger Storberget, på sjön Lommarens södra strand, i direkt anslutning till Norrtälje stad, ett relevant skydd som naturreservat i enlighet med miljöbalken 7 kap, 11 §.
Läs hemställan här.
Se kartbilagor med fyndlokaler för rödlistade här.

Angående exkursion Ridderholm. Lördagen den 23 april 2016
Många har frågat om alternativ samlingsplats för denna exkursion.
Samling: kl 08:00 Parkeringen Friskis och svettis, invid Carl Bondes väg.
Alternativ samlingsplats för de som önskar: parkeringen vid bommen till Södersundets småbåtshamn i Riddersholm, kl 08.30.

Bränna ris vid Riddersholm. Lördagen den 9 april 2016
Sedan höstens röjning av träd och sly finns det kvar en hel del ris att dra ihop och bränna vid Riddersholm.
Vi samlas på lördag vid 9-tiden så många vi kan, ju fler desto fortare går det. Tag med fika och matsäck (korv).
Det går bra att ansluta senare också om kl 9 känns för tidigt. Platsen är spången vid Norrsundets västra spets.

Årsmöte. Onsdagen den 24 februari 2016

Boktips. 3 februari 2016
Bill Douhan har nu sammanställt kustfågelfaunan i Norrtälje kommun i två volymer på totalt 600 sidor.

Vinterfåglar inpå knuten, 3 februari 2016
Resultatet från räkningen finns nu tillgängligt. Och i Norrtälje kommun vann Talgoxen följd av Blåmes. Samma resultat som förra året för det första fyra arterna. Resultat.
Välj statistik i menyn och välj sedan lämplig ort. /Lars Hansén

Hökuggla vid Sika. 30 januari 2016
Denna fina bild av en Hökuggla tog Gert Straschewski vid Sika industriområde.

Kungsfiskare och uttrar synliga i Norrtäljeån. 24 januari 2016
Under helgen sågs det kungsfiskare och två uttrar i ån vid Norrteljebåten. Uttrarna var i färd med att äta gräsänder, men det var många gräsänder, över 600 st räknades in. Vid Broströmmen syntes tre strömstarar och en simmande vessla.

Vinterfåglar Inpå Knuten genomförs 29 januari till 1 februari 2016
Hitta mer information hos SOFBirdlife

Hökuggla observerad i Bergshamra. 29 november-15
Se bloggen med bild och text här.
Det står Gunnsjön på kartan och vid sista n:et är det 400-500 m kvar
att gå till en lång rad ris som ska flisas. När den tar slut ser man
hygget till höger och det är på det den befinner sig. Det finns också
en granstubbe med orange ring på som betecknar Roslagsleden.
Klicka på kartan för att länkas till eniros karta.
/Ingrid

Grindskogens räddning i Norrtälje firas på plats. 15 september-15
Efter att Grindskogen i Norrtälje räddats från exploatering så firades det med god anslutning av de som det berör. Se artikel i Norrtelje tidning.

ROF var med och räddade Grindskogen i Norrtälje. 7 september-15
I februari detta år skrev Kristoffer Stighäll ett debattinlägg i samarbete med Roslagens Naturskyddsförening RNF. (Se nyheterna här nedan från den 17 feb-15 eller läs här)
Detta har nu krönts med framgång. Se artikel i Norrtelje tidning
”Det känns fantastiskt bra att politiker och byggbolag denna gång lyssnat på oss. Jag vill även passa på att ge Carina med medhjälpare en stor eloge som varit den samlade kraften i detta framgångsrika samarbete”, säger Kristoffer Stighäll, ordf ROF.

En sida på har startats på FaceBook angående aktiviteter rörande grindskogen. Den har namnet Grind Aktivitet

På tisdag kväll kl 18.30 träffas alla som vill vara med och fira denna fantastiskt fina seger i grindskogen. Jag vill bjuda in alla våra medlemmar och allmänhet också till detta tillfälle. Jag hoppas många kan komma och ta gärna med barn och hundar!

Sveriges nationalfågel korad. 4 september-15
Idag avgjordes vilken fågel som vunnit omröstningen till Sveriges nya nationalfågel.
Koltrasten vann ånyo och fortsätter alltså som nationalfågel, en titel den haft sedan 1962.
Tvåa kom Skatan följd av Blåmes på tredje plats. Fyra kom Korpen.

Höstprogrammet är spikat. 27 augusti-15
Se hela programmet för hösten 2015 »

Sjöfågelsräkning. 11 juni-15
Roine Karlsson och Bill Douhan, båda medlemmar i Roslagens Ornitologiska Förening, har nyligen genomfört den första delen av en sjöfågelräkning.
Fiskmås finns nu överallt. Men det vi gläds mest åt är svärtorna. Vi hoppas att dessa är på väg tillbaka.
Läs mer om detta i Norrtelje Tidning
/Webmaster

Artportalen. 28 maj-15
På grund av förändringar i artportalen så är innehållet under fliken observationer förändrat tills vidare.
/Lars Hansén

Rariteter siktade i kommunen. 24 maj-15
I helgen har en grupp ornitologer med Björn Andersson i spetsen varit i ögruppen Röder, långt ut i sydöstra skärgården. Och idag har de bl a sett både en Vitnäbbad islom, Citronärla och en Korttålärka . Den senare är ny för Norrtälje kommun!
/Kristoffer Stighäll

Exploatera inte Grindskogen, 21 maj 2015.
Debattartikel i Norrtelje Tidning angående tätortsnära grönområden.
Läs hela artikeln här här.
/Kristoffer Stighäll

Arter i Norrtälje kommun genom alla tider till och med maj 2015.
Det är inte många kommuner i landet som har högre artlista än denna.
Se listan över de 316 arterna här.
/Kristoffer Stighäll

Rödstrupig sångare på besök. 15 maj-15
En ny fågelart för Norrtälje kommun siktats. Det handlar om en hane av arten Rödstrupig sångare som ringmärktes på Svenska högarna den 3 maj.
/Kristoffer Stighäll

Resultat från fågeltornskampen, Brosjön, Roslagsbro, 9 maj-15
De yttre förutsättningarna var relativt besvärliga i och med att en ganska frisk vind blåste från väst hela dagen. Detta medförde att vi missade en hel del enkla arter (trastar, rödhake, gulsparv m.fl.) som helt enkelt inte hördes då deras favoritdungar inte finns i närheten av tornet. Några vanliga arter till föll bort då bara en person lyckades se dessa.
Men å andra sidan upptäcktes en ny art för lokalen – ägretthäger (2 ex. dessutom). Fina observationer gjordes också på en del andra vårprimörer. Brunand, tornfalk, storskarv, rödbena och ljungpipare var några andra arter som man inte ser så ofta på lokalen. Totalt antal arter blev 62.
/Magnus Bladlund

Artportalen är tillfälligt stängd, 20 april-15
På morgonen 20 april påbörjades flytten av Rapportsystemet för fåglar (Svalan) till Artportalen.
Arbetet beräknas pågå i några dagar. När arbetet är klart, öppnar Artportalen igen.
Svalan kommer däremot inte öppnas igen utan ingår efter flytten i nya Artportalen.
/Webmaster

ROF bland de nominerade till miljöpris, 9 april-15
För åttonde året i rad delar föreningen Returskänken second handel ut sitt miljöstipendium.
– Stipendiet är på 10 000 kronor och vinnaren presenteras i samband med årsstämman senare i år, säger ordföranden Pia Högberg.
De tre nominerade är Suzzie Engströms sjukstuga för skadat vilt – Lilla vilthuset, ROF (Roslagens ornitologiska förening) och Niklas Rubin och Frida Holeva på Stiftelsen Barnens ö.
/Källa, Norrtelje Tidning

Vit stork siktad i Rimbo, 8 april-15
Under onsdagsmorgonen uppmärksammades en stork i Rimbo.
– Först tänkte jag vilken fascinerande stor fågel som kommer flygande, säger Gerd Lindgren som såg storken från sitt fönster.
Storken har befunnit sig i området mellan Kundbysjön och Långsjön i två dagar. Och enligt ornitologen Bo Granberg är det inte exceptionellt ovanligt att den kommer till Roslagen.
– Under de senaste 10 åren är det bara ett år som den inte setts i Norrtälje kommun. Men då är det bara enstaka fynd, som max tre.
Var kommer storken ifrån?
– Förmodligen är det en ungstork som flugit hit från Baltikum via Östersjön. Ungstorkarna vill ofta etablera sig på nya platser. Sedan återvänder de när de är könsmogna. Den stannar kanske ett par dagar innan den drar vidare.
Under förmiddagen flög storken iväg. Men den kvicke kan fortfarande ha tid att skåda den.
– Just nu ser jag en vitt prick nere vid ån som går mellan sjöarna, den kan ha kommit tillbaka igen, säger Gerd Lindgren.
/Källa, Norrtelje Tidning

Tillägg till vårprogrammet, 7 april-15
VÅRFÅGELDAG på Örsten den 17/5.
/Webmaster

Ändring på ROF hemsida, 31 mars-15
För att reducera antalet rubriker på första sidan och lyfta upp nyheterna till en mer framträdande plats så har Rubriken Nästa programpunkt flyttas till högermarginalen.
Där hittas en klickbar länk till nästa aktivitet som fått en helt egen sida. Här finns även länkar till hela programmet samt rapporter. /Webmaster

ROF yttrande om väg 77, 25 feb-15
ROF har yttrat sig till trafikverket angående den nya dragningen av väg 77.
Läs hela yttrandet här.

Vinterfåglar inpå knuten, 20 feb-15
Resultatet från räkningen finns nu tillgängligt. Och i Norrtälje kommun vann Talgoxen följd av Blåmes. Exakt samma intryck som jag själv hade vid mitt eget fågelbord. Resultat.
Välj statistik i menyn och välj sedan lämplig ort. /Lars Hansén

Rösta fram Sveriges nya nationalfågel, 20 feb-15
År 1962 så blev Koltrasten korad till Sveriges nationalfågel. Eftersom denna röstning ansågs vara alltför begränsad så görs en ny omröstning. Var nu med och rösta fram Sveriges nya nationalfågel. Rösta här

Nationalfågeln ska inte förväxlas med årets fågel som i år är Hussvalan. Detta pga att Hussvalan är en av de arter som minskat mest. /Lars Hansén

Ny styrelse, 18 feb-15
Efter årsmöte och konstituerande möte har styrelsen en annan sammansättning.
Nuvarande styrelse

Debattinlägg i Norrtelje Tidning, 17 feb-15

Bevara tätorternas grönområden

Efter många år av obefintlig dialog mellan Norrtälje kommun och den ideella miljörörelsen så känner vi att många gröna frågor har fått stå tillbaka.
Roslagens Naturskyddsförening (RNF) och Roslagens Ornitologiska förening (ROF) vill med denna debattartikel peka på stor brist i hur kommunen hanterar sina tätorters grönområden, i synnerhet i Norrtälje stad.
Entydiga forskarrön pekar på den positiva effekt som natur och grönområden har på oss människor. Inte minst inom vården finns tydliga kopplingar mellan närhet till grönområden och tillfrisknande patienter. Även för förskolor och skolor är det av stor vikt att ha närhet till ett stycke natur för studier, lek och fantasi. Inlärningen har visat sig öka påtagligt.
På många håll både i Sverige och globalt läggs enorma resurser på att återskapa grönområden just för människors välbefinnande och hälsa. I en del fall även för att förebygga framtida problem som den ökande temperaturen förväntas leda till.
Men i Norrtälje ser vi inte mycket av detta. Snarare går vi här, sedan flera år, i motsatt riktning. Fler och fler av tätorternas grönområden naggas i kanten eller försvinner helt på grund av olika exploateringar. Vi vill här vara tydliga med att vi är fullt medvetna om att städer och tätorter kan behöva expandera. Vad vi inte ser är någon förståelse för att de befintliga grönområdena faktiskt bidrar till att göra våra tätorter attraktiva.
Flertalet av dessa gröna naturområden används som undervisningsplatser för skolbarn, för rekreation, promenader och naturstudier. I många fall förekommer det här också höga naturvärden, hotade arter och mycket gamla träd. På ett berg inne i Norrtälje stad finns landets enda kända förekomst av en globalt extremt sällsynt växt. Norrtälje kommun har här ett internationellt ansvar för just denna växt. Rykten säger nu att förra kommunledningen lovat bort detta berg till en exploatör.
Vi har båda två barn i skolåldern. Vi vet hur viktigt det är för dessa barn att få komma ut i naturen även under skoltid. Naturen i de fallen utgörs av till skolor och dagis närliggande natur. Tittar man på en flygbild över till exempel Norrtälje stad så framgår dessa grönområden som små frimärken. Men de är viktiga! Väldigt viktiga. För att vi medborgare, såväl barn som vuxna, äldre och handikappade skall garanteras denna vardagsnatur så vill vi se ett större ansvarstagande hos den nya kommunledningen.
För att detta skall vara möjligt så vill vi:
• se en plan för hur Norrtälje kommun avser att ta tillvara och skydda tätorternas grönområden.
• att kommunledningen inför ett försäljningsstopp på grönområden i och omkring de större tätorterna, i synnerhet Norrtälje stad, till dess att ovanstående plan presenterats.
• att den nya kommunledningen fryser alla de ännu inte utredda men planerade försäljningarna innan ordentlig, av expertis utförd, utredning genomförts.
Vi från den ideella miljörörelsen ställer vår kompetens till förfogande och samverkar gärna kring de ovanstående punkterna och hoppas på en bättre dialog med den nya kommunledningen.

PER BENGTSON, ORDFÖRANDE, ROSLAGENS NATURSKYDDSFÖRENING
KRISTOFFER STIGHÄLL, ORDFÖRANDE ROSLAGENS ORNITOLOGISKA FÖRENING

Fågelbilder efterlyses, 23 okt-14
Många medlemmar har säkert tagit bra fågelbilder genom åren.
Det finns ett behov av en ”databas” med fågelbilder som kan användas i olika sammanhang.
Till exempel till tidskriften Roskarlen för att illustrera artiklar nu eller senare. Eller kanske ett uppslag med bilder från medlemmar. Eller varför inte i hemsidans bildspel.
De bilder som publiceras kommer ha fotografens namn angivet.
Skicka in eventuellt bidrag till roskarlen@rofnet.se
Lars Hansén
webmaster

Nyheter på hemsidan, 21 jan-14
ROF har ny e-postadress:
roskarlen@rofnet.se
Den gamla adressen kommer också att fungera och läsas under en övergångstid.

Det är nu möjligt att göra egna inlägg på ROF sida under punkten Blogg. Dessa kommer efter granskning och godkännande publiceras på sidan.

En app för iOS (iPhone) finns för nerladdning via App Store och innehåller vårprogram, länkar mm.
Appen heter Roslagens Ornitologiska Förening. Sök på rof så hittas den.

Nyhetsbreven har fått en ny layout.

Lars Hansén
webmaster

Restaurering av fågelskär! 16 okt-13
ROF funderar på att söka medel för ett projekt som handlar om att restaurera fågelskär, både vid kusten och i inlandet. Detta för att många fåglar idag har svårt att hitta lämpliga häckningsskär då dessa växer igen med buskar och träd.

Vi vill gärna få in tips från medlemmar och allmänhet på lämpliga objekt och att dessa gärna får ha en geografisk spridning och objekten bör inte vara för stora.

Medlemmar i ROF har sedan tidigare bl a restaurerat skäret Haren utanför Borgmästarholmen vid Norrtälje och Moregrundet i Bergshamraviken, med gott resultat.

Vi vill gärna få in förslag på nya skär att restaurera till fåglarna och att ni som kommer med förslag, beskriver vad som behöver göras samt eventuellt vilka arter som man tror kommer att gynnas.
ROF kommer senare i höst att kika på inkomna förslag och välja ut några där vi i nästa steg tar kontakt med markägare för att förhöra oss om att denne är intresserad.

Förslag skickas till roskarlen@rofnet.se

Kristoffer Stighäll
Styrelseledamot ROF

Jättehavsörn! 7 okt-13
Jättehavsörn i Rimbo
/Tobias

Fågeltornskampen genomförd!
Lördagen den 4 maj var ROF för tredje året med i fågeltornskampen. Hård blåst och en sen vår drog ner resultatet som till slut landade på 57 arter. Däribland Skräntärna, törnsångare och tornfalk. Läs mer på SOF’s hemsida!

Amerikansk kricka sågs vid Närtuna
Söndagen den 21 april sågs Amerikansk kricka på en översvämmad åker i Närtuna, öster om Hederviken.

Vit stork observerad i Bergshamra
På torsdagskvällen den 18 april observerades en Vit stork på åkern invid vid Njurskullens busshållplats.

Bygg en holk / nyheter från Allt om Roslagen

width="640"

Nytt år – ny styrelse
ROF har haft ett konstituerande möte, och vi har numer en ny
kassör i föreningen. Ingrid Ehnström, tidigare suppleant, tar
över denna roll när Bo Granberg lämnar styrelsen. Ny som
suppleant är Gert Straschewski, som har många års erfarenhet
från styrelse- och naturvårdsarbete i Roslagen. Gert arbetar
som föreningshandläggare på Naturskyddsföreningens rikskansli,
och han har en egen naturfotoblogg.

Gerts blogg: http://www.schwedenblog.se

Tretå på nytt
ROF har tidigare genomfört inventeringar av tretåig hackspett,
och i år kommer en uppföljning av dessa göras. Det rör sig om
knappt 20 områden, och samtliga rymmer mycket gamla barrnatur-
skogar med hög andel död ved. Tretåig hackspett betraktas som
en paraplyart för många hotade växter och insekter. Ett mer intensivt skogsbruk,
och tendenser till en tillbakagång i artens bestånd har skapat en
oro för vår lokala population.

Om du vill veta mer om inventeringarna, eller tror att du kan
bidra med något till arbetet med tretåig hackspett i Roslagen
kan du kontakta Kristoffer Stighäll.

E-post: k.stighall@gmail.com

ROF beviljas stöd från Länsstyrelsen
I mitten av 70-talet och i början av 2000-talet genomfördes
omfattande kustfågelinventeringar i hela Stockholms län. Numer
finns inte resurser för att göra uppföljningar i hela området,
men Länsstyrelsen har beviljat stöd till ROF som kommer att
inventera ett litet utsnitt som är representativt. Området
sträcker sig från fastlandet vid Spillersboda ut till
Söderarms skärgårds yttersta öar. De 30 000 som ROF beviljats
ska täcka bensinkostnader för båtfärderna, men det stora
arbetet inventeringsarbetet kommer att utföras ideellt.

Bidraget motiveras bl.a. av en negativ beståndsutveckling
hos många arter knutna till skärgården, särskilt musselätande
dykänder. Ansvarig för inventeringarna är Bill Douhan, ledamot
i ROF:s styrelse.

Roskarlen nu på nätet! Läs hela Roskarlen på ROF hemsida!
Du vet väl att Du har tillgång till fullständiga tidskriften Roskarlen här på hemsidan.
Leta i menyn efter rubrik Roskarlen för att läsa två fullmatade och mycket läsvärda nummer.
Eller klicka här!

Rubinnäktergäl observerad på Karskär, Söderarm!
”Larmet skådare väntat på i alla år.” Så pratas det på Facebook-sidan Vår Skådarvärld just nu. Förra hösten gjordes Sveriges första fynd av rödstrupig sparv i Norrtälje kommun, och i helgen kunde ytterligare en art läggas till på listan över arter observerade i Sverige, tack vare aktiva fågelskådare långt ut i Roslagens skärgård. Läs mer här!

ROF på 14:e plats i Fågeltornskampen!
Den nationella och internationella tävlingen är nu sammanställd. Kolla resultaten på SOF’s hemsida!

Ut och leta ortolansparvar i Roslagen!
Under 2012 finns det pengar till att utföra åtgärder på platser där ortolansparvar sjunger. Läs mer på SOF’s hemsida » !

Fågeltornskampen, Brosjön 5 maj
Fågeltornskampen 2012 är genomförd! Vi såg, eller hörde, 71 arter (64 förra året) trots att vi missade en hel del ”enkla” arter. Tack vare arter som Gråhakedopping och Dubbelbeckasin blev resultatet ändå bättre än förra året. Den nationella och internationella tävlingen är ännu inte sammanställd. Håll ögonen på SOF’s hemsida för att se hur det gick!

Se resultatet för Norrtälje kommun i vinterfågelräkningen!
207 rapportörer i Norrtälje har tillsammans sett 1755 talgoxar men bara en gärdsmyg. Läs mer på SOF’s hemsida » !

SOF drar igång nytt nationellt skogsprojekt
Nu söks skogsägare och inventerare i bl.a. Roslagen. Kolla in projektet Samskog » !

Protestera mot mass-slakt av sångfåglar i Italien!
Två naturvårdsorganisationer har bevittnat och dokumenterat en ohygglig slakt av tättingar i de italienska alperna. Läs mer, se filmen och skriv ett protest-brev till de italienska myndigheterna!

Ny app inspirerad av ROF
Lars Hansén har utvecklat fågelappen ”Kviddevitt” bl.a. med inspiration från vår verksamhet. Kolla in den här » !

ROF:s nyhetsbrev
Nu kan du registrera dig för vårt nyhetsbrev, uppe till höger här på startsidan. I nyhetsbrevet kommer vi att meddela er nyheter gällande föreningens verksamhet och påminna om kommande aktiviteter.

Rödkindad sparv upptäckt på Understen!
Fredrik Bondestam hittade den 25 oktober en okänd sparv som senare i samråd med andra fågelskådare på Svalan bestämdes till rödkindad sparv (Emberiza fucata) – kommunens första fynd och blott det andra i Europa!

Läs mer på ”Club 300″ » och ”Norrtelje Tidning” »

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd