Rapport 2010

Årsmöte, onsdagen den 24 februari
Ca 25 personer var närvarande vid årsmötesförhandlingarna.
Till styrelseledamöter för två år valdes Magnus Bladlund (omval), Tobias Nilsson (nyval) och Yvonne Larsson (nyval).
Till ordförande för ett år omvaldes Tomas Larsson.
Som suppleanter till styrelsen för ett år valdes Kristoffer Stighäll (omval) och Jesper Norrby (nyval).
Revisorer för ett år omvaldes Lars-Erik Berg och Åke Tidigs. Till revisorsuppleant för ett år omvaldes Runar Söderberg.. Till två ordinarie ledamöter i valberedningen för ett år omvaldes Gunn Barrsjö och Christer Stighäll. Christer Stighäll ska vara sammankallande. Till suppleant i valberedningen för ett år nyvaldes Roine Karlsson.
Årsmötet bestämde att årsavgifterna för år 2011 skulle vara oförändrade, d.v.s.; 100 kronor för seniorer, 50 kronor för juniorer och 20 kronor för familjemedlemmar.
Till en ordinarie ledamot och en suppleant att representera föreningen i Norrtälje Naturvårdsstiftelse för ett år omvaldes Lennart Larsson som ordinarie och Roine Karlsson som suppleant.
Förutom att det bjöds på fika så fick årsmötesdeltagarna följa med till Okhotska havet i form av att Lena Douhan Håkansson och Bill Douhan berättade till bilder om en nyligen genomförd resa till dessa avlägsna trakter.
BO GRANBERG

Uggleexkursion, lördagen den 27 februari
Endast en intresserad deltagare förutom exkursionsledaren dök upp vid samlingen i Norrtälje. Kanske berodde det dåliga intresset på att det fortfarande var full vinter samt att väderutsikterna ej var de bästa. Vi beslöt att ändå göra ett försök att hitta någon uggla. Vid Erkens norra sida ställde vi bilen vid Örsudden och promenerade vägen västerut mot Hasselhorn. Sparvuggla hade hörts här tidigare men behagade ej höra av sig denna kväll. Snöflingor i luften gjorde att förutsättningarna ej var de bästa. Närmare Hasselhorn fick vi dock kortvarigt höra en hoande kattuggla.
Sedan åkte vi vidare till Kristineholm och gjorde ett försök att höra kattuggla bättre. Tilltagande snöoväder gjorde dock att vi fick nöja oss med att inta det medhavda fikat samt att därefter avsluta exkursionen.
BO GRANBERG

Grundsjön, lördagen den 17 april

Drygt tio medlemmar samlades vid Shellmacken vid avtaget till Hallstavik. Därifrån körde vi till Forsbol och parkerade. Gruppen följde den markerade leden mot Grundsjömossen. Under promenaden hörde vi bland annat taltrast och gulsparv. När vi kom fram till själva myren blev det svårare att gå med ganska mycket snö på spängerna. Väl ute på myren tog vi oss fram till det lilla fågeltornet. Där satt redan en medlem som varit på plats flera timmar före oss. Han hade hört både orrspel och slaguggla. Vi fortsatte leden fram och skrämde en tjäder från en trädtopp. Det blev inte så många arter, men det var en härlig morgon och trevlig samvaro i storskogen.

TOMAS LARSSON

Långskär, lördagen den 29 maj

Som vanligt är det med stor förväntan man ger sig ut i skärgården. Så var det även bland de tio deltagarna vid vårens exkursion till Långskär. Tyvärr har vi ännu inte lyckats pricka in den optimala dagen, men den måste komma närmare för var gång vi åker till Långskär!
Närmare 70 arter observerades under dagen, bland annat nio olika arter sångare men bara tre rovfåglar. Ett 20-tal svärtor gladde liksom flera par kustlabb.
När vi nästa var åter vid Räfsnäs åkte vi förbi en stridsbåt som brinnande kört upp på land!

Lennart Larsson

Färsnadagen, lördagen den 18 september

ROF deltog i denna aktivitet vid Färsna gård där vi dels hade premiär på en permanent utställning av olika typer av fågelholkar med information om vilka krav olika arter har. Tobias Nilsson, som höll i holkprojektet, fanns på plats och informerade de många besökarna. Tyvärr hade vi inga holkar att sälja, något som många efterfrågade. Kanske vi ska börja med holkbyggarkvällar igen!?
Karl-Arne Rosling hade gjort en fin fågelautomat modell större som vi skänkt till den pedagogiska verksamheten vid Färsna gård. Nu var det premiär även för denna. Placeringen en bit öster om gården vid ett skogsbryn gjorde att det inte var så många som sökte sig dit, men de som kom kunde på den fina planchen med vinterfåglar se vad som rörde sig vid matningen.

Långskär, lördag 25 september
fick tyvärr ställas in på grund av dåliga väderutsikter och för få deltagare.

Väddökusten – Lördagen den 9 oktober
Vi som var med fick åtnjuta en mycket fin morgon. Lagom mild temperatur, mulet tillhalvklart, helt vindstilla och lite smått disigt. Tyvärr brukar dylikt väder inte innebära någon större sträckaktivitet hos sjöfåglarna. Detta visade sig gälla denna morgon också. Dagens mål var Arsläjan på Björkö – en ganska sparsamt besökt plats för sträckstudier på hösten.
När vi kom fram till östra sidan av halvön efter promenaden förbi stenbrottet och skogen möttes vi av en helt spegelblank sjö. Till en början sågs bara några storskrakar ligga nära stranden och enstaka mesar drog förbi i skogen bakom. En tobisgrissla kom flygande och gick ner för att rasta. Efter lite svepande med kikaren upptäcktes flera tobisar och totalt låg 7 individer inom synhåll. Fyra stycken skäggdoppingar rastade också på ganska nära håll. Längre bort upptäcktes en storlom. Sträcket var som sagt närmast obefintligt men två svärtor flög söderut ganska snart åtföljda av två sjöorrar. Ett tjugotal alfåglar drog fram och tillbaka på sedvanligt rastlöst vis. Mindre rastlösa var de två havsörnar som satt stilla som varsin kummel på skären i sydost. Enstaka knipor, storskrakar och gräsänder flög förbi liksom tre småskrakar. En storskarv flög också söderut. Den enda sjöfågelart som visade någorlunda sträckvilja var storlom. Totalt 21 lommar sträckte förbi under morgonen.

Över våra huvuden flög då och då mindre antal av olika tättingarter. En ängspiplärka, några småflockar med grå- resp. grönsiskor, gulsparvar och korsnäbbar. Av de sistnämnda kunde 7 individer bestämmas till den större arten. I skogen bakom oss drog främst talgoxe, blåmes omkring. Under promenaden tillbaka genom skogen stötte vi på en hel del kungsfågel och flera mesarter, däribland tofsmes, svartmes och talltita. Några nötväckor förde också liv. Vid stenbrottet visade en mindre hackspett upp sig på nära håll under några sekunder som en bra avslutning på en fin morgon vid en vacker lokal.

Magnus Bladlund

Kustexkursion, lördag den 30 oktober

Vid 07-tiden på lördagsmorgonen kom förutom undertecknad ytterligare två morgonpigga ornitologer till den klassiska lokalen Rönnskärs udde.
Vädret var hyfsat denna morgon och förmiddag, men fågeltillgången i form av stora sträcksiffror uteblev.
Det enda i sjöfågelväg som noterades röra sig söderut var 5 storskarvar och 8 knipor. Som rastande eller stationära var alfågeln den dominerande arten bland änderna, med säkert flera hundra i antal. Minst 23 sjöorrar och minst ett 20-tal ejder noterades också som rastande.
När vi kom så satt en havsörn på Rönnskärsläget. Efter en timme ses två yngre fåglar på Lerbådan, vilka senare ses jaga ute bland alfågelflockarna.
En kärrsnäppa ses tillfälligt rastande på Rönnskärsläget, vilket är sent på säsongen.
I övrigt kan nämnas en förbiflygande korp samt ett 10-tal gråsiskor.
Ett besök vid Sennebyhaken gav inget ytterligare förutom en domherre.
Exkursionen avslutades vid 11:30-tiden.

BO GRANBERG

Kommentarer inaktiverade.