Min lokal

På ROF:s hemsida kan man få information om fågellokaler som utmärker sig på olika sätt. Det här betyder förstås inte att man inte kan följa fågellivet någon annanstans i kommunen. Varje plats har sina kvaliteter och framför allt kan den ha en särskild betydelse för den enskilda fågelskådaren.

Var skådar du?

Min lokal

Här, under rubriken ”Min lokal”, har vi tänkt oss att alla som har en särskild relation till en ”egen” lokal ska få tillfälle att dela med sig av kunskaperna om denna. Tanken är att vi i framtiden kan erbjuda våra medlemmar och andra information från en uppsjö av intressanta lokaler med detaljerade beskrivningar av fågellivet. Exempel kan vara en golfbana, en våtmark, en väl bevarad skog, ett grustag eller en betesmark. Tänk på att nästan alla lokaler är av intresse! Dock kan vi inte publicera beskrivningar av tomter och dylikt.

Text

Ta gärna en titt på sidan ”Fågellokaler” för att få tips på hur man beskriver en lokal. Annars kan ett lämpligt upplägg vara som följer:

Läge: beskriv var lokalen ligger och hur man tar sig dit, gärna med hjälp av kommunala transportmedel!
Biotop: beskriv naturen i området, och nämn gärna något om framkomligheten!
Fåglar: beskriv fågelfaunan under de olika årstiderna!
Övrigt: berätta gärna om floran, fornlämningar eller vad som kan vara värt att nämna!

Bilder

Skicka med bilder! Ju fler desto bättre. Se gärna till att formatet är .jpg och att de inte är onödigt tunga. Vi förbehåller oss rätten att göra ett urval och bestämma hur bilderna ska presenteras.

Hur går det till?

Du skickar in text och bilder och vi redigerar materialet för att det ska passa in i formatet. Vi lägger också till kartfunktion och länkar till Svalan och liknande, i den mån vi har möjlighet.

Materialet skickas till ROF:s styrelse.

Tack på förhand!

Kommentarer inaktiverade.