Rapport 2011

Rapporter från 2011 års program

Exkursion till Ytterskär, Väddö, lördagen den 15 januari, 2011
Vi var fyra som samlades vid 08-tiden vid Väddö skjutfält denna vintriga lördagsmorgon. Hittills hade det varit en kall vinter med ett snötäckt Roslagen sedan november. Den här morgonen och förmiddagen var det några minusgrader och snötäcket var en halvmeter tjockt. Efter en längre promenad kom vi ner till havet vid Långören. I havtornssnåren sågs vardera en björktrast och en koltrast. I övrigt var det mycket dåligt med tättingar i området förutom 14 kråkor. Havet visade sig närmast land ha nyis med råkar, men långt ut i öster var det dock öppet hav. Observationsförhållandena var goda med svag vind och ingen nederbörd i luften. Under morgonen sågs en flock sångsvanar med 2 ad. + 3 juv (2K) sträcka in från havet och sydsträckande sågs ytterligare 2 ad. sångsvanar, 2 ad knölsvanar samt 4 obestämda svanar. Födosökande i råkarna sågs ca 30 – 40 storskrakar. Vidare observerades ca 10 förbiflygande fiskmåsar.
Förutom de få sjöfåglarna och tättingarna sågs på långt håll 4-5 havsörnar sittande på skär och vid promenaden upp till Karviken i norr sågs en förbliflygande yngre duvhök.
Vid Karviken hade vi vår andra fikarast innan vi tog den långa promenaden åter till bilarna där exkursionen avslutades vid 12:15-tiden
BO GRANBERG

Årsmöte, onsdagen den 23 februari, 2011
Hela 28 medlemmar var närvarande vid årsmötesförhandlingarna.
Till styrelseledamöter för två år omvaldes Bill Douhan och Bo Granberg samt nyvaldes Kristina Ottander och Kristoffer Stighäll.
Till ordförande för föreningen på ett år fram till årsmötet år 2012 nyvaldes Tobias Nilsson. Avgående ordförande Tomas Larsson tackade för sin tid som ordförande.
Som suppleanter till styrelsen för ett år fram till årsmötet år 2012 nyvaldes Lennart Larsson och Lotta Andersson.
Till revisorer för ett år nyvaldes Helge Röttorp och Tony Mattsson. Till revisorsuppleant för ett år nyvaldes Hans Åberg. Till två ordinarie ledamöter i valberedningen för ett år nyvaldes Tomas Larsson och Åke Tidigs. Tomas Larsson ska vara sammankallande. Till suppleant i valberedningen för ett år nyvaldes Christer Stighäll.
Årsmötet beslutade att årsavgifterna för år 2012 skall vara enligt följande;
150 kronor för seniorer (en höjning med 50 kronor), 50 kronor för juniorer (oförändrad avgift) samt 50 kronor för familjemedlemmar (en höjning med 30 kronor).
Till en ordinarie ledamot och en suppleant att representera föreningen i Norrtälje Naturvårdsstiftelse för ett år fram till årsmötet omvaldes Lennart Larsson som ordinarie och Roine Karlsson som suppleant.
Förutom att det bjöds på fika så fick årsmötesdeltagarna höra fotograf Leif Gustavsson berätta till sina fina bilder av fåglar och djur i Roslagen.
BO GRANBERG

Uggleexkursion, lördagen den 19 mars, 2011
Tio intresserade hade på sena eftermiddagen mött upp vid samlingen i Norrtälje. Först åkte vi till sjön Erkens norra sida och parkerade bilarna vid Örsudden och började promenera på Erkenvägen västerut mot Hasselhorn. Jag började att härma sparvugglans vissling och efter en stund så hördes en sparvuggla med sin arttypiska vissling. Efter ytterligare härmningar så kom den och satte sig helt nära i träden och visslade och sågs även komma flygande nära över oss. Efter ca en kvarts avnjutande av sparvugglan gick vi vidare mot Hasselhorn nu när mörkret kom allt mer, och jag började nu att försöka härma kattuggla. Här hördes dock ingen kattuggla, men sångsvan hördes ropande, troligen stående på sjön Erkens is. När vi kom tillbaka till bilarna hördes glädjande nog en kattuggla på långt hoa i trakterna av Norra Järsö.
Vi åkte nu vidare och gjorde ett kort stopp mittför sjön Hörnan och där ropade en kattuggla på nära håll när vi klev ur bilarna, men tystnade tvärt. Tyvärr var det endast undertecknad med medpassagerare som hörde denna uggla. Ett ytterligare stopp mittför Tolvmanbol gav ingenting.
Vi bestämde nu att åka till Åla i Ununge. Väl framme vid vändplanen vid vägbommen så intog vi medhavd fika. Här var nu arten kattuggla samarbetsvillig i samband med fikarasten. Vi hörde nu på nära håll troligen ett par där hanen hoade och den troliga honan lät höra sitt ”klävitt”. Dessutom hördes på lite längre avstånd ytterligare en hoande kattuggla.
Efter denna behövliga rast så började vi att gå in på skogsvägen och nu var förhållandena de finaste man kan ha (enligt undertecknad) vid en uggleexkursion; minusgrader, helt vindstilla och en fullmåne som verkligen lyste upp det djupt snötäckta skogslandskapet. Stämningsfullt!
I dessa trakter av kommunen finns det chans att få höra slaguggla, så jag försökte så gott det gick att härma slaguggla, även om jag har svårt att efterlikna den artens hoande.
Efter en ganska lång sträcka in på vägen frågade jag de närvarande om de ville fortsätta. Det blev helt tyst och svar uteblev och undertecknad drog slutsatsen att de flesta var nöjda och ville vända åter. Då kom ett förlösande hoande från en slaguggla. Verkligen kul! Nu hörde vi den bra några gånger innan vi anträdde promenaden tillbaka till bilarna. Väl framme så avslutades nu exkursionen efter en lyckad ugglekväll i Roslagen.
BO GRANBERG

Grundsjömossarnas naturreservat, lördagen den 16 april, 2011
Vid bilverkstaden vid avtaget till Hallstavik samlades vid 6-tiden på lördagsmorgonen sex deltagare i utflykten. Det var fem grader varmt och lite molnigt. Lärkorna drillade över åkrarna vid Sättra. Vi gav oss iväg mot Forsbol där vi parkerade bilarna. En mindre hackspett trummade vid parkeringen. Vi följde leden och kom in i reservatet österifrån. Vi följde spängerna till utkiksplatsen i tornet vid sjön. Taltrastar, bofink och rödhakar sjöng för oss hela tiden. Ett par med tranor kom lågt över trädtopparna. En spillkråka ropade över hygget. Tofsmes och talltita sjöng i tallsumpskogen. Ett par hundra meter in på spången hörde vi orrspel på avstånd. Även enkelbeckasiner spelade över skogen. Vi fikade i tornet med utsikt över Grundsjön. Högljutt kraxande drog korpar förbi. Ett streck med gäss på avstånd. Skogsnäppor flög uppifrån myren. På tillbakavägen följde vi leden runt sjön. Där hörde vi järnsparv och koltrast. Det var en lyckad och fin morgon på det hela taget.
TOMAS LARSSON

Fågeltornskampen, Brosjön, lördagen den 7 maj, 2011
ROF:s deltagande i fågeltornskampen var en trevlig erfarenhet. Tyvärr hade inte så många besökare tagit sig till tornet men de sex närvarande hade ändå en fin morgon på plats. Varmt och soligt och i det närmaste vindstilla. Totalt lyckades vi räkna in 63 arter trots att några av de fåglar man vanligen ser från fågeltornet behagade hålla sig undan hela dagen. Istället gjordes några andra fina observationer. Oväntat sågs 5 vitkindade gäss flyga förbi tidigt på morgonen. Rördromen tutade till då och då men framför allt fick några av oss se den flyga en kort stund innan den damp ner i vassen. Vadarsläktet representerades bland annat av ljungpipare, brushane, grönbena och gluttsnäppa. Som vanligt inte så mycket änder men ett par snatteränder och en handfull kricka syntes fint.
De vanligare arterna rovfågel visade upp sig, däribland lärkfalk. Fisktärnor gav sommarkänsla liksom de två ladusvalor som flög omkring.
MAGNUS BLADLUND

Långskär, lördagen den 28 maj, 2011
Klockan 05.00 i lätt regn, mulet men lugnt väder åkte nio deltagare båt från Räfsnäs för att en halvtimma senare gå iland på Långskär i Söderarms skärgård. Det var femte gången ROF hade vårexkursion till denna blommande pärla i ytterskärgården.
Redan efter någon timma avtog regnandet och så småningom blev det solsken och vackert väder. Den ihållande friska västvind som rått under en vecka hade övergått i, för fågelskådning mer lobvande, svaga sydvästliga vindar.
Vi delade oss i två grupper och gick till varsin dunge på ön, det fanns gott om småfåglar överallt, främst sångare och flugsnappare, och några morgontimmar ägnades åt att spana in dessa. Härmsångare och näktergalar sjöng på flera ställen och minst en mindre flugsnappare förhöjde stämningen med sin vackra sång.
Långskär är en ö som bjuder mer än fågelskådning. Sankt Pers nycklar, Adam och Eva, gullvivor och styvmorsvioler är några av de iögonfallande växter som blommade för fullt och i rikligt antal.
Följande 56 arter sågs under dagen på Långskär: Storskarv, knölsvan, grågås, gräsand, vigg, ejder (ett ex. vid två tillfällen!) svärta 8 par, knipa, storskrake, småskrake, havsörn, sparvhök, tornfalk, strandskata, större strandpipare, drillsnäppa, rödbena, morkulla, kustlabb, skrattmås, fiskmås, gråtrut, havstrut, silvertärna, gök, tornseglare, backsvala, ladusvala, hussvala, skärpiplärka, sädesärla, näktergal, rödstjärt, taltrast, koltrast, trädgårdssångare, svarthätta, ärtsångare, törnsångare, härmsångare, lövsångare, grå flugsnappare, mindre flugsnappare, svartvit flugsnappare, talgoxe, blåmes, entita, törnskata, korp, bofink, gråsiska, grönfink, grönsiska, mindre korsnäbb, rosenfink, gulsparv.
LENNART LARSSON

Sommarexkursion lördagen den 11 juni, 2011
Tanken med att ha en exkursion i Hederviksområdet var att ge våra medlemmar en möjlighet att se odlingslandskapets fågelliv från sin bästa sida. Eftersom det inte på något sätt handlade om migrerande fåglar valde vi att hålla exkursionen en bit i juni, och vilket sommarväder vi fick!
Redan när vi sågs vid Närtuna kyrka kl 07:00 var det varmt och de sju deltagare som anslutit började tåga mot Öbacken i morgonvärmen.
En kort bit in på körvägen fick vi syn på en lärkfalk i väst, så var den första av de knepigare arterna observerade. När vi kom ner till Öbacken fick vi höra och se de flesta av de mer typiska arterna som t.ex. buskskvätta, ängspiplärka, och i ogräsmarkerna intill Natura 2000-området satt två gräshoppsångare och spelade. Vi gick över Öbacken på västra sidan för att kunna spana av de vidsträckta slätterna åt Skepptuna-hållet, och vandrade sedan vidare mot Brahebergs betade fuktängar. Lite tunga i benen kom vi fram till en bra plats för att spana av den plats där gulärla brukar häcka, och förutom två hanar och en hona av arten sågs även en enkelbeckasin prydligt upplugen på en stängselstolpe. Efter dessa och många andra fynd fick vi en välförtjänt fikapaus på en kulle med fin utsikt över maderna.
Något stärkta fortsatte vi sedan vandringen tillbaka mot Öbacken och vi fick lite turligt se en sparvhökshona svischa förbi. Väl tillbaka på Öbacken hittades snart en hane av törnskata och lite senare kunde vi spana in en vackert utfärgad hane av brun kärrhök som jagade närmare kyrkan. När vi kom tillbaka till kyrkan fick vi höra två vaktlar spela alldeles nära på västra sidan.
Eftersom att vi kunde konstatera att den ortolansparv som satt och sjöng vid kyrkan någon dag tidigare nu inte verkade vara kvar satte vi oss i bilarna och drog iväg till Västanberga gård (någon km västerut) för att söka efter arten där.
Stubbträdan som paret tidigare under våren hade hållit till vid var nu kultiverad och en viss oro spred sig omedelbart i exkursionsledarens kropp. Hade habitatet eller rentav boplatsen förstörts? Efter en lång stund och många uppgivna suckar dök i alla fall hanen till slut upp och sjöng en kort strof ifrån en buske, och vi kunde nöjda men mycket trötta hasa oss tillbaka till bilarna.
Med tanke på att en större del av gruppen dessutom fick se ett par av storspov, just innan samlingen, får man betrakta exkursionen som en stor succé artmässigt. Sammanlagt observerades 39 arter, och de flesta av de jordbruksarter som numer för en tynande tillvaro i kommunen var glädjande nog med på listan.
TOBIAS NILSSON

Nattskärreexkursion lördagen den 17 juni, 2011
Ett envetet regnande hela dagen tog ner förväntningar på om det skulle bli något vettigt av denna natt. Lagom till samling upphörde ändå regnet och molntäcket sprack upp. Skulle det trots allt kunna bli något? De tre som ändå infann sig beslutade att vi skulle åka ner till Rialamalmen där det med säkerhet finns en spelande nattskärra denna sommar. Ett första stopp på vägen gjordes vid Darsgärde i höjd med fornborgen med förhoppning om att kunna höra någon nattsångare, kornknarr eller vaktel. Inget sådant hördes men däremot två tiggande hornuggleungar. Framme vid Rialamalmen gjordes stopp vid flera strategiska ställen men ingen nattskärra hördes, kanske hade regnet tidigare gjort att den tog en paus denna natt. Vid Hållvastby grustäkt hördes en drillsnäppa och sjöns fiskmåsar. En morkulla satt ett tag på vägen och på det stora hela infann sig en smått naturromantisk känsla då en nästan full måne lyste genom den vindstilla tallskogen. Där vid vägkanten hittade vi också en lysmask som alstrade ett neonfärgat grönt ljus. I närheten av Punskog hördes ytterligare en tiggande hornuggleunge. På väg hemåt i motsatt riktning på malmen gjordes ytterligare några stopp utan att skärran hördes knarra. Däremot såg exkursionsledaren en fågel fladdra förbi över vägen som troligen var en födosökande nattskärra – men den sågs för dåligt för säker bestämning. Ett sista stopp gjordes vid Nodsta där en rödvingetrast och en näktergal hördes.
MAGNUS BLADLUND

Höstexkursion, söndagen den 18 september, 2011
Under helgen hade det inkommit flera rapporter om taigasångare och andra ostliga tättingar längs med upplandskusten samtidigt som det alltid känns spännande att stå och bevaka sjöfågelsträcket vid den här tiden på hösten. En bra plats att kombinera sträck och rastande småfåglar är Sennebyhaken strax söder om Rönnskärs udde.
Vi var fem personer som ställde upp våra kikare och lade ner våra kaffetermosar på klipporna vid haken. Vädret var behagligt, helt vindstilla i gryningen och molnfritt ovan oss. Under morgonen blåste det upp något från sydost och så småningom mulnade det på avsevärt. Tyvärr var det väldigt snålt med småfåglar även om vi sett många trastar längs vägarna på väg ut till lokalen. Enstaka finkar, mesar, några steglitser, järnsparvar, kungsfåglar och ängspiplärkor noterades i omgivningen, däremot inga (taiga-)sångare.
Vid så pass fridfullt väder som rådde blir sjöfågelsträcket sällan imponerande, så inte denna gång heller. Endast några mindre flockar av bläsänder sträckte förbi, liksom också stjärtänder och krickor. Dagens karaktärsanka blev istället sjöorre som totalt räknades till drygt 400 sträckande exemplar. Ibland upptäcktes enstaka svärtor bland orrarna. Vigg, småskrake, knipa, storskrake, gräsand och tobisgrissla sågs i mindre antal. Ungefär 25 lommar sågs, de flesta obestämda, men däribland några storlommar. En kustlabb flög förbi och insträckande med västlig riktning sågs 10 sparvhökar, 21 sädgäss och 5 sångsvanar. Förmodat sträckande sågs också en ormvråk och en brun kärrhök över strandskogen.
Rastande på havet låg en del ejder, flera skäggdoppingar och tobisgrisslor och två gråhakedoppingar. Trots allt en ganska trevlig morgon fågelmässigt men dagens bästa var ändå den hermelin som höll oss sällskap i stort sett hela tiden vi var där. Ett nyfiket djur som spratt fram mellan stenarna och bevakade oss, ibland bara på några meters avstånd!
När sträcket verkade ha upphört på förmiddagen gjorde två av oss ett stopp på Kasberget vid Senneby. Där märkte vi att sträcket inte var helt avstannat. Tre flockar gäss på avstånd (förmodligen sädgäss), 5 sparvhökar och en blå kärrhök sågs. Även en havsörn noterades under den korta tid vi stod där.
MAGNUS BLADLUND

Exkursion till Rönnskärs udde, söndagen den 9 oktober, 2011
Yvonne tog vänligt på sig uppgiften att ställa upp kl. 05:30 vid samlingen i Norrtälje. Dock var det tydligen för tidigt för att locka någon att ansluta här. När Yvonne kom till Rönnskärs udde anslöt förutom undertecknad ytterligare två deltagare.
Det rådde under vistelsen vid udden, klart väder med måttlig vind från norr, temperatur strax över noll vid start och därefter stigande till ca plus 10.
Det blev en intressant dag med både sträckande och rastande fåglar. I havet observerades ca 30 sjöorrar, ett oräknat antal alfåglar, 2 skäggdoppingar och ca 5 storskarvar rastande. Sydsträcket var magert, dock kan följande nämnas; 14 stjärtänder, 9 krickor, 16 viggar, 7 ejdrar, 5 sjöorrar, 11 svärtor, 11 knipor, 3 obestämda små-/storlommar samt 4 skrattmåsar.
Förbiflygande mot norr sågs 2 ad. knölsvanar, 12 knipor, 1 obestämd små-/storlom och 1 havsörn. Det var dock sträcket mot väst, d.v.s. insträcket från havet som idag var intressant och varierat; 2 sångsvanar, 1 havsörn, 1 blå kärrhök, 2 ormvråkar, 8 sparvhökar, ca 490 kajor, 32 råkor och minst 195 kråkor.
Bland rastande fåglar kan nämnas det udda med en tjäderhöna som plötsligt satt i en gran nära oss alldeles invid observationsplatsen. Strax efter flög den ned och visade upp sig på mycket nära håll, knallande på berghällen framför oss till allas glädje.
Minst 18 bändelkorsnäbbar rastade i strandskogen. Arten som är en invasionsfågel från öster, började i år att dyka upp i slutet av juli och har sedan visat sig här mer eller mindre regelbundet vid kusten fram till nu. Även en skata visade sig tillfälligt. Exkursionen avslutades vid lokalen vid 12-tiden.
BO GRANBERG

Holksnickarkväll, onsdagen den 2 november, 2011
Föreningsmedlemmen Kjell Olsson väckte frågan om att åter ta upp aktiviteten att
snickra holkar, vilket föreningen ägnat sig åt tidigare, dock ej under senare år. Aktiviteten hade väl tidigare lagts på is p.g.a. av bristande uppslutning vid senare tillfällena.
Nu blev det väldigt lyckat denna kväll i Svanberga skolas slöjdsal, med sexton idogt snickrande fågelvänner, vilket troligen är rekord vad gäller uppslutning. Det blev även rekord vad gäller antalet småfågelholkar; ett 70-tal blev färdiga under kvällen. Att det blev så många färdiga denna kväll beror på att Jan Yttergård och Karl-Arne Rosling tacknämligt förberett genom att såga färdiga byggsatser; bestående av fram-, bak-, sido-, tak- och bottenstycken av virke som skänkts av Bergshamra Såg och Ekeby Såg, Riala. Virke och spik till holkar sponsrades också av Mekasin Auto AB/Kjell Olsson, Svanberga.
Under kvällen fick vi även besök av ett reportageteam från Norrtelje Tidning som gjorde intervjuer och tog bilder för en kommande artikel. Det blev en mycket lyckad kväll för deltagarna och framledes även för blåmes, talgoxe, svartvit flugsnappare m.fl. arter. Jag tror att flertalet kunde instämma i detta, och det tack vare insatserna av ovanstående nämnda personer och sponsorer samt Tomas Larsson som ordnade så att vi fick vara i en perfekt lokal för ändamålet med slöjdbänkar och behövliga verktyg och maskiner.
BO GRANBERG

Innekväll, torsdagen den 8 december, 2011
35 personer hade slutit upp denna kväll på biblioteket i Norrtälje där lokalen, kvällen till ära, var utrustad med medlemmarnas favoriter bland fågellitteraturen blandat med bibliotekets samling av gammalt och nytt. Huvudpunkterna för kvällen var ändå Tobias Nilssons redogörelse av årets storspovsinventering i kommunen och Fredrik Bondestams intressanta föredrag om fågellivet i Singö skärgård. En mycket trevlig och kunskapsberikande kväll som gav mersmak!
MAGNUS BLADLUND

Kommentarer inaktiverade.