Rapport 2024

Nattsångarexkursion, fredagen den 7 juni

Kvällshimmel över sjön Foto. Gabriel Ekman


Kvällssolen draperade himlen i gyllenrosa färger efter det avtagande åskvädret. Vinden avtog till en stilla skönjning. Då samlades åtta förväntansfulla fågelskådare till en natt i försommarnattens tecken med dess tjattrande, kväkande, svirrande, skrämmande ljud med enstaka avvikande virtuoser!
Den varma fuktiga luften hängde tungt i gräset med älvdans över vassarna vid Lindholmen när vi andäktigt kunde njuta av kärrsångarens ändlösa sång. Många härmningar kunde man känna igen som sädesärla, björktrast, blåmes och biätare. Andra var säkerligen uppfångade tropiska fåglars läten som vi ju inte är vana vid. Allt drogs i ett högt och varierat tempo.
Därefter drog vi vidare via Malsta till Göringe i Lohärad.
Lohärad hänförs etymologiskt till ”Det låga häradet” eller ”häradet som ligger lågt” och de äldre i bygden brukar ofta beskriva sin trakt som ”Loärres skärgård”. Med det menas att byarna och dungarna ligger som små öar i det omgivande landskapet.
Här vid Göringe svirrade en gräshoppssångare sitt milda och högfrekventa men monotona sång med en intensitet som varierade med fågelns huvudrörelser. På avstånd hördes en vaktels rytmiska tretakt och en uggle-unges tiggläte avslöjade att här kan man ana ugglor i träden.
Vidare vid Nyckelby kunde två ytterligare vaktlar läggas till listan samt en ytterligare gräshoppsångare.
Hållsta bjöd på en raspande kornknarr som i det låga gräset i öster rytmiskt avslöjade sin vistelse. Raspandet är inte olikt en skosula som beskrivelse.
Allt medan mörkret djupnade for vi vidare och efter diverse knixande vedermödor i Rimbos förorter kom vi fram till Långsjöns östra vik. En kraxande trastsångare försökte på distans överrösta kärrsångarens sånglektioner.
Den här kärrsångare härmade mästerligt fisktärna och blåmes. Mellan dem försökte en sävsångare med tveksamhet försöka få sin röst hörd.
Nu var klockan strax vid ett och de första taltrastarna, rödhakarna och rödstjärtarna började ta vid. Exkursionen avlystes högtidligt. Några drog vidare på enskilda besök till Malmen och Draget för nattskärrors spelande medan andra föredrog att dra sig hemåt.
En ny dag var i vardande!

Vid pennan

Gabriel Ekman

Rönnskärs udde, söndagen den 14 april

Meteorologerna hade utlovat en regnruskig dag längs Väddökusten. Regnjackorna fanns redo hos de flesta av morgonens deltagare men det visade sig knappt behövas. Istället visade sig Rönnskärs udde, strax efter solens uppgång, från sin bästa sida. Lite moln rörde sig över himlen men solen hjälpte oss att komma i stämning då strålarna belyste den blygråa och rätt stilla havsytan. Några lätta regnstänkt förmådde inte bryta vår sinnesstämning.
Sådana var de yttre förutsättningarna. Vad tyckte då fåglarna? Som vanligt är detta svårt att gissa sig till men klart var att det inte skulle utföras några stordåd med mängder av sträckande fåglar av allehanda arter i stora mängder. Kanske var de lika förnöjsamma som oss åskådare. Varför flytta på sig när det är så trevligt där vi är?

Rönnskärs udde en morgon i april

Rönnskärs udde en morgon i april


I alla fall sjöng gärdsmygen som vanligt i skogen bakom ryggen på oss. Någon koltrast, ett par taltrastar och en rödhake ackompanjerade i bakgrunden men dagens huvudattraktion fann vi som väntat i sjön i stället. Ejdrarna hördes spela (sjunga?) och morgonen till ära låg ganska många individer nära strandkanten och lät sig beskådas fint i morgonens varma ljus. Flest hanar förstås med sina pistagegröna nackar och guppande huvuden i spelet kring de mer fåtaliga bruna ådorna. Sammanlagt uppskattades ejdrarna vara ungefär 750 individer. Emellanåt hördes det andra typiska vårlätet från Roslagens skärgård i april när enstaka alfåglar stämde in i kören. Totalt hittade vi ett trettiotal av den arten.
Mer förbiflygande än sträckande och några rastande sågs av andra andfåglar. Vigg, knipa, små- och storskrake och några enstaka svärtor. Ungefär 75 sjöorrar rastade längre ut. Lite mer oväntat var det par snatterand som rastade vid Rönnskärsläget. Tre skäggdoppingar flög söderut liksom en grågås. Ett par kanadagås höll till norr om oss hela morgonen. Fyra storlommar upptäcktes sträcka norrut under morgonen liksom en storspov. Årets första tärna för många av oss upptäcktes sträcka förbi – förmodligen en fisktärna. Skrattmåsarna var aktiva i luften och senare under morgonen vevade en svartmes igång sin trudelutt bakom oss. En sånglärka hördes i luften ovanför oss och en ängspiplärka rastade på klipporna när vi tittade framåt. Fem tordmular hittades liggande på vattnet och ytterligare två flög norrut. Steglits, domherre, grönsiska och förstås storskarvar var några andra återkommande inslag under morgonen.
Dagens artlista blev kanske inte så imponerande men det var ändå en fin morgon vid Rönnskärs udde – som alltid.

Magnus Bladlund

Praktiskt naturvårdsarbete, lördagen den 27 april
Efter vårens biotopförbättrande arbete på Hasselhorn så avslutades det, sedvanligt, med en
programpunkt där alla medlemmar är välkomna att delta.
Förutom att snygga upp efter motorsågarnas härjningar så skulle det ringbarkas björk och asp
för att skapa mer död ved.
Ju närmare den 27 april vi kom desto grinigare blev SMHI:s prognoser och på
lördagsmorgonen lovades regn från 09.00. Det går ju inte att ställa in en aktivitet med kort
varsel eftersom vi inte vet vilka som kommer.
Klockan 09.00 var alla samlade, undertecknad samt Erika och Kjell. Erika och Kjell, två
kämpar som alltid ställer upp. Ronny och jag hade gjort upp att, eftersom det kört ihop sig för
honom, behövde han inte komma om det inte blev många deltagare.
Förmiddagen var ännu fin med en härlig fågelsång och vi beslöt att arbeta med ”städning”
fram till kaffepausen och sedan göra en kort exkursion på Rumpudden och titta på hur det ser
ut där vi arbetat tidigare.
Klockan 09.30 började det regna, först lite fint men det ökade hela tiden. Genomsura avbröt vi
arbetet klockan 11.00. Att ta en fika kändes inte aktuellt, så vi åkte bort till Rönnsbol för att
titta efter forsärla innan vi skildes åt. Tyvärr tyckte forsärlorna inte heller om vädret och ville
inte ställa upp.
Bosse W.

Kommentarer inaktiverade.