Program/Rapporter

Varje vår och höst erbjuds medlemmar deltaga i föreningens utflykter. Här hittar du information om hur det går till, programmet för gällande säsong samt rapporter från de senaste åren.

Allmän information om exkursionerna/programpunkterna:
Även om flertalet exkursionsmål inte är så avlägsna (från Norrtälje sett) är vi nästan alltid beroende av bilar för att ta oss till utgångspunkten för respektive utflykt. Eftersom exkursionsledaren inte med säkerhet kan tillhandahålla transport för alla deltagare i sin egen bil är vi beroende av att någon/några tar sig till samlingsplatsen med bil och där är beredd att erbjuda plats i den till deltagare som inte har tillgång till eget transportmedel. ROF tar för givet att deltagare som får åka med i någon annans bil självmant erbjuder den som tillhandahåller denna bilersättning för resan.
Även om vi tar oss till platsen för utflykten med bil, kommer vi i övrigt ta oss fram till fots vilket innebär att stövlar/kängor är det vanligtvis lämpligaste skodonet. I samtliga fall gäller för övrigt att det kan vara bra att ta med sig fika eller dylikt!
Avslutningsvis kan det vara på sin plats att upplysa om att utflykt kan komma att ställas in på grund av otjänligt väder eller av annan orsak. Ta därför för vana att sms:a eller ringa exkursionsledaren under timmen före angiven starttid om du vill veta säkert hur det blir!

ROF:s vårprogram 2024

Grundsjömossarnas naturreservat, lördagen den 17 februari

Vi gör ett nytt försök att komma ut till Grundsjömossarna och fortsätter vårt arbete med att restaurera de öppna myrmarkerna. Höstens planerade besök hit fick ställas in på grund av för mycket snö och inte tillräckligt isläge på myrarna. Vi hoppas att kylan nu har gjort att det går att ta sig fram bra på myrmarkerna och vi fortsätter att med handredskap mm såga ner och släpa bort riset från myren. Målet är att vi skall återfå större sammanhängande öppna myrmarker till gagn för en massa arter, inklusive många fåglar.
Skulle is- och snöläget återigen vara otjänligt för arbete så finns möjlighet att istället gå leden runt området eller besöka annat fint naturområde i närheten av Grundsjön.
Medtag matsäck, stövlar/höga kängor, oömma kläder och gärna arbetshandskar.
Vid otjänligt väder kan exkursionen komma att ställas in, så kontakta gärna exkursionsledaren eller titta på föreningens hemsida kvällen innan exkursionen.
Samling: kl 08.30 vid Friskis & Svettis i Norrtälje (närmast Carl Bondes väg) alternativt Shell-macken vid Sättra, Hallstaviksavfarten (invid 76:an) kl 09.05.
Ansvarig: Kristoffer Stighäll, 070-669 68 96.

Kallelse till Årsmöte, onsdagen den 6 mars, Folkets Hus i Norrtälje med start kl. 18.30.

Dagordningen kommer att publiceras på hemsidan och information och handlingar kommer i möjligaste mån utsändas till medlemmar via e-post.
Efter årsmöte kommer kaffe och tilltugg serveras.
Sedan kommer Fredrik Bondestam föreläsa om: Fågellivet på Understen
Ansvarig: Anqi Lindblom Alm, 073-063 91 62.

Rönnskärs udde, söndagen den 14 april

Dags för den morgonpigge att bevaka fågelsträcket längs Väddökusten. Även om vårsträcket vanligtvis inte är lika intensivt som det på hösten, kan april månad bjuda på en del fina observationer om allt stämmer.
Främst hoppas vi på flockar av sträckande ejder och bofink men många andra sjöfågelarter och en del tättingar kan också flyga förbi eller rasta. Med lite tur ser vi några vårfåglar och längs kusten finns alltid möjlighet att något mer oväntat dyker upp. Även om det skulle bli lugnt fågelmässigt är det alltid fint med en morgon vid kusten. Tänk på att klä er väl och ta med något varmt att äta och dricka. Det blir mycket stillastående och kan ofta kännas kyligt efter ett tag.
Samling: kl 04.30 vid Friskis & Svettis Norrtälje (närmast Carl Bondes väg).
Det går också bra att ansluta längs vägen eller på plats.
Exkursionen avslutas förmodligen runt kl. 10.
Ansvarig: Magnus Bladlund, 070-209 42 12.

Hasselhorn praktisk naturvård, lördagen den 27 april

ROF har åtagit sig att genomföra biotopförbättrande åtgärder i naturreservaten Hasselhorn och Rumpudden på Erkens norra strand. Arbetet har hittills bestått av att avverka eller ringbarka gran som tränger in i lövträdsbestånd och att frihugga äldre lövträd. Vi kommer i huvudsak att arbeta i området norr om Erkenvägen vid Hasselhorns parkeringsplats. Dels med att släpa ihop och trava fällda granar och täcka med ris, en åtgärd som minskar angrepp från barkborre. Dels med att ringbarka en del asp och björk för att på så vis åstadkomma mer död ved i skogen. I samband med fikapaus kommer vi att förklara och diskutera bakgrunden till att naturreservat behöver restaureras. Arbetshandskar av grövre modell behövs. Timmersax är ett lämpligt verktyg för att hantera granveden. Verktyg lämpliga för ringbarkning kommer att finnas på plats, men om du har en bandkniv (ett knivblad med handtag i vardera änden) är den ett användbart redskap vid ringbarkning. En liten handyxa går också bra.
Samling kl 09.00 vid Hasselhorns parkering ca tre km in på avtagsvägen mot Järsö (Erkenvägen) från väg 76.
Kontakta Ronny Carlsson om du behöver skjuts eller har frågor angående aktiviteterna.
Ansvarig: Ronny Carlsson, 070-670 65 56

Vårvandring vid Väsbysjön, lördagen den 4 maj

Följ med till Väsbysjön vid Penningby slott. Den lilla vassjön och de lövrika kulturmarkerna runt sjön är fågelrika. Till häckfåglarna i sjön hör brun kärrhök, sångsvan och trana och i vassarna finns sävsparv och ibland skäggmes. I lövmarkerna runt sjön finns de flesta av Roslagens lövskogsfåglar, allt ifrån skogsduva och gröngöling till mindre hackspettar, stenknäckar och stjärtmesar. Vid den här tiden på året kan det även dyka upp lite ovanligare gäster bland fåglarna, både pungmes, svarttärna, dvärgmås, ägretthäger, vit- och svart stork har setts vid sjön.
Samling: kl. 05.30 vid Friskis & Svettis i Norrtälje (närmast Carl Bondes väg), alternativt vid Linneladan i Penningby.
Ansvarig: Mikael Andersson, 070-274 07 88.

Kvällsexkursion till Riddersholms naturreservat, torsdagen den 30 maj

Riddersholms naturreservat är en av Roslagens verkliga naturpärlor, både vad gäller växter och fåglar. Vi kommer under denna kvällsexkursion att titta både vad det finns för våtmarksfåglar i en restaurerad våtmark och på strandängar, hur det går för den stora skäggdoppingskolonin i Södersundet och om vi kan se några nyanlända tropikflyttare vid Norrsundet. Däremellan passeras fina hagmarker med törnskata, buskskvätta och gulsparv och i lövlundarna kommer vi, om vädret är med oss, att kunna höra en kör av sångare, flugsnappare, rödstjärtar och förhoppningsvis den vackra rosenfinken.
Denna exkursionen går i lugnt tempo, på fina stigar och lämpar sig för alla åldrar. Medtag gärna fika.
Samling: kl 17.30 vid Friskis & Svettis (närmast Carl Bondes väg) alternativt parkeringen vid vandrarhemmet, Riddersholm kl 18.00.
Ansvarig: Kristoffer Stighäll, 070-669 68 96.

Nattsångare, fredagen den 7 juni

Favorit i repris:Vår klassiska nattsångarexkursion lockar med sommarnattens tissel och tassel, väsande, råmande, skönsjungande, skränande fågelvarelser. Det bär av till de marker som har de bästa förutsättningarna och där det varit bäst utdelning tidigare. Tag med fika och varma kläder.
Samling: kl. 22.00 vid Friskis & Svettis i Norrtälje (närmast Carl Bondes väg).
Ansvarig: Gabriel Ekman, 070-671 11 36.

Kommentarer inaktiverade.