Rapport 2008

Årsmöte, onsdagen den 27 februari
21 personer var närvarande vid årsmötesförhandlingarna.
Till styrelseledamöter för två år valdes Magnus Bladlund och Maria Thorsélius (båda omval) samt Roine Karlsson (nyval).
Till ordförande för ett år omvaldes Tomas Larsson.
Till två suppleanter till styrelsen för ett år valdes Karl-Arne Rosling (omval)och Kristoffer Stighäll (nyval).
Till två revisorer för ett år omvaldes Lars-Erik Berg och Åke Tidigs.
Till revisorsuppleant för ett år omvaldes Runar Söderberg. Till två ledamöter för ett år i valberedningen valdes Gunn Barrsjö (omval) och Sven Parman (nyval) med Gunn Barrsjö som sammankallande. Vidare omvaldes Christer Stighäll som suppleant för ett år i valberedningen.
Årsmötet bestämde att årsavgifterna för år 2008 skulle vara oförändrade, d.v.s.; 100 kronor för seniorer, 50 kronor för juniorer och 20 kronor för familjemedlemmar.
Till en ordinarie ledamot och en suppleant att representera föreningen i Norrtälje Naturvårdsstiftelse för ett år, valdes Roine Karlsson som ordinarie ledamot och Lennart Larsson som suppleant (båda nyval).

Förutom att det bjöds på fika så visade Göran Nyrén en mycket uppskattad film; ”En naturdagbok från Södertörn och Uppland”, med bland annat mycket fina närstudier på havsörn, ugglor och sångare.

BO GRANBERG

Uggleexkursion, fredagen 14 mars
Nio deltagare mötte uppe vid samlingen.
En mindre bilkaravan drog iväg och första stopp med lyssning blev som ”brukligt” vid
Molnkyrka norr om Erken. Här mötte ytterligare en deltagare upp, som
varit en stund på platsen innan vi anlände och då hört en sparvuggla vissla. Trots ivriga
försök med härmning så behagade den ej ge sig till känna för oss övriga. Men en koltrast
lockade och en nyanländ morkulla drog.
Vi gjorde ytterligare ett par stopp på vägarna norr om Erken; vid Hörnan respektive nära
Tolvmanbol. Dock var ingen uggla på humör att vilja underhålla oss.
Därefter åkte vi norrut en bra bit i kommunen och vid Sättra i Edebo svängde vi in på
Uppsalavägen. Efter drygt en halvmil västerut, så parkerade vi bilarna invid landsvägen
och promenerade norrut längs en skogsväg.
Efter en stund stannade vi och lyssnade, och här fick vi turligt nog höra en slaguggla
ropa på långt håll från skogarna NO om Hummelsvedjan. Som sagt den ropade på långt
håll och det är osäkert om alla i skaran kunde höra det dova hoandet.
En berghäll invid grusvägen fick bli platsen för intag av medhavd fika.
Efter detta gick vi tillbaka till bilarna och för vidare färd hemåt och avslutning av
exkursionen.

BO GRANBERG

Rönnskärs udde, 12 april 2008
På plats vid Rönnskärs udde klockan fem började det ljusna även om de fåglar som rörde sig över sjön ännu var svårbestämda. I skogen bakom sjöng ändå en gärdsmyg och gjorde så tills exkursionen upplöstes vid halv elva. Vid den här tiden på våren hoppas man på diverse vårprimörer vid sidan av stora sträcksummor av ejder och bofink. Oavsett det ornitologiska utfallet var vädret en ren njutning, klart väder med någon plusgrad och en svag ostlig vind. Dagens händelse var utan tvekan alla bofinkar med ett visst inslag av bergfinkar som sträckte. Flockar, ofta bestående av 50-100 individer, flög kontinuerligt förbi ungefär fram till halv nio då finksträcket nästan helt upphörde. Uppskattningsvis hade då drygt 3 000 individer passerat på relativt låg höjd. Därtill drog finkar förbi på mycket högre höjd och sågs som små utspridda prickar i handkikaren, troligen var det långt fler individer som sträckte högt än lågt. Även grönsiskor rörde sig i viss utsträckning, totalt inräknades ca 450 individer.Utöver dessa tättingar var sträcket ganska stillsamt. Sträcket av den andra stora arten vid denna tidpunkt, ejdern, tog aldrig riktigt fart. Totalt noterades ca 500 ejdrar sträckande norrut, den största flocken bestod av 88 individer. 13 storlommar sträckte och lika många obestämda lommar längre ut, de flesta av dessa troligen också storlom. Sjöfågelsträcket var annars närmast obefintligt. Mindre antal eller enstaka sågs av storskrake och småskrake. Totalt 20 sjöorrar sågs flyga söderut och en ensam individ mot norr. En ensam svärta flög också söderut. En skäggdopping rastade och en annan flög söderut. I ”fel” riktning flög också en tobisgrissla. Däremot sågs sammanlagt 19 skrattmåsar flyga mot norr. Grågås sågs med två individer var för sig. En tidig skräntärna observerades och totalt åtta sparvhökar flög med riktning Åland. Ett visst kråkfågelsträck försiggick. Totalt 82 kråkor och 25 kajor sträckte. Bland kråkorna hittades en råka. Av någon anledning flög också en skata förbi envetet strävande norrut längs Väddökusten. Tre strandskator noterades också liksom enstaka antal av ängspiplärka, gulsparv, taltrast, björktrast, sädesärla, sånglärka, storskarv samt sju ringduvor.

Magnus Bladlund

Långskär 31 maj 2008
I strålande vackert försommarväder åkte vi kl 07.00 från Räfsnäs brygga för att 40 minuter senare anlöpa bryggan på Långskär i Söderarms skärgård. Under utfärden sågs bl a ett par labbar.

Tjugoen deltagare ger förstås en blandad skara skådare, några stack därför iväg för att hårdskåda, medan övriga i samlad tropp mer systematiskt spanade av dungar och buskage. Några rariteter hittades inte, men jagande labbar och att i tubkikare få titta på utfärgad rosenfink, näktergal samt en del andra arter var behållning nog för många av deltagarna.

Långskär ligger strax söder om Söderarm, den är inte så stor och man har hyfsad koll på vad som kan döljas i dungar och buskage. Över ön går en liten väg efter militärens aktiviteter där. Det finns också några baracker samt ett fåtal fiskebodar.

Totalt sågs och hördes närmare 50 arter på och kring denna vackra och lättskådade ö i ytterskärgården där bl a riktiga praktexemplar av Adam och Eva blommade. Alla var nöjda med sin dag när vi på eftermiddagen återvände och önskemål om att göra denna exkursion till en tradition framfördes! Styrelsen har redan beslutat att vi provar med en höstexkursion till Långskär (mer om detta i höstprogrammet).

Lennart Larsson

Exkursion till Rönnskärs udde, lördagen 11 oktober
Vi var två endast två deltagare som mötte upp kl. 05.30 i Norrtälje för vidare färd till Rönnskärs udde, på Väddö. Väl på plats på klipporna en bit norr om bunkern, så anslöt ytterligare en intresserad medlem.
Relativt lugnt med vind från västsektorn och tidvis lite lätt duggregn.
Det blev ingen sträckdag med höga summor, utan allt var måttligt. Bland det måttliga kan nämnas några 10-tal bläsand som sträckte söderut.
I havet utanför sågs alfåglar här och var, och som säkert fanns i flera 100-tal. Ejder däremot endast några 10-tal stationära.
Det var dåligt med observationer av tättingar, men en grupp med ca 10 stjärtmes som drog fram i skogskanten värmde.
För övrigt kan nämnas att vi hade en observation av en säl (troligen gråsäl) som tittade upp nyfiket i vattenytan, strax utanför där vi satt.

BO GRANBERG

Kommentarer inaktiverade.