Rapport 2014

Rapporter från 2014 års program

Holksnickring vid Svanbergaskolan, onsdag 10 december 2014
Under sakkunnig ledning av Karl-Arne Rosling gick det som en dans att snickra ihop inte mindre än 61 fågelholkar.
De flesta av holkarna ska sättas upp vid Riddersholm.
/ Lars Hansén


Arbetsdag vid Riddersholm, lördag 15 november 2014
Utsiktsplatsen på berget röjdes för att förbättra utsikten ner mot Norrsundet. En för årstiden fin dag med behaglig arbetstemperatur, svaga vindar och torrt väder. God anslutning av medlemmar och det röjdes med motorsåg, röjsågar, handsågar och saxar. Två eldar hölls vid liv hela dagen och tid fanns även för fika och korvgrillning.
/ Lars Hansén

Rovfågelsexkursion till Senneby kasberg, söndag 28 september 2014.
En ganska så frisk västlig vind jobbade på denna i övrigt fina dag. Solsken och nog så varmt för årstiden men alltså den vindriktning som vi ostkustskådare helst slipper på höstarna. På väg upp mot Väddö passerades några tofsvipor och sånglärkor vid Haggård, Estuna och ungefär 200 starar höll till vid Karls kyrkoruin. Väl på plats vid foten av kasberget började så bestigningen upp och halvvägs upp hördes en flock mindre korsnäbbar dra över. Fokus för dagen var rovfåglar och innan vi hunnit komma till ordning sågs en ormvråk en kort stund. Strax därefter sågs två fjällvråkar sträckande på ett ganska långt avstånd i sydost i dåligt motljus. Ganska snart upptäcktes ytterligare några fjällvråkar med jämna mellanrum i samma riktning och avstånd. Kul, då verkade det som det var en viss rörelse av vråkar denna morgon. Dagens enda havsörn sågs också rätt så snart. Den visade upp sig i betydligt bättre avstånd och ljus. Några tofsmesar hördes i skogen inpå oss och mindre antal finkar och trastar och annan småfågel sågs kort här och där. Den hårda vinden gjorde tyvärr att det var svårt att höra lockläten i de flesta fall.
Solen värmde ändå ganska gott och snart sågs en duvhök cirkulera på bra avstånd. Ytterligare några fjällvråkar sågs åt ”fel håll” innan det helt plötsligt kom några individer flygande precis över kasberget, en eller några i taget. Mycket bättre än så ses de inte! Några fjällvråkar sågs nu också åt det nordvästra hållet. 10 sädgäss sträckte förbi och en av totalt tre sparvhökar under förmiddagen passerade och därefter upptäcktes en falk på håll i motljuset och kunde aldrig bestämmas till art (troligen torn- eller lärkfalk). Tre dubbeltrastar satt i ett träd ett tag. Två spetsbergsgäss som sträckte förbi på fint observationshåll var glädjande liksom den stjärtmesflock som drog förbi som avslutning på denna exkursion som totalt gav 46 sträckande fjällvråkar!
Magnus Bladlund

Fågelvandring runt Ludden, söndagen den 18 maj 2014
Det var två år sedan vi vandrade runt Ludden men nu var det dags för en stadsnära tur. Vädret var helt på topp, absolut vindstilla, ca 20 grader och svaga slöjmoln på himlen. Vi var totalt 16 deltagare i vandringen som började kl 17 vid Lommarbadets parkering. Redan vid parkeringen hördes Rörsångaren mycket tydligt. Några Pilfinkar och Talgoxar kvittrade i buskarna. En Björktrast kraxade och en Kaja sade kja. I gräset ovanför stranden stod ett Gräsandpar och studerade oss medan några Fisktärnor dök en bit bort i Lommaren.
Vid ingången till den vackra ekbacken sprang en Nötväcka ihärdigt på en gren. Lövsångarna hördes för det mesta i likhet med den underbara Koltrasten. Och nu hade Härmsångaren och Trädgårdssångaren intagit scenen. Grönfinkar både syntes och var ljudliga.
Vi fortsatte genom staketet bort mot stättan. Här hördes Bofinken som väl kunde jämföras med Lövsångaren då de lägligt sjöng ungefär varannan gång. En Brun kärrhök flög i låga lovar över vassen. Kan ha varit två exemplar. En Sothöna hördes nerifrån sjön. Göken koade i väster. En Ringduva hoade på avstånd. Vidare utmed stigen började så Grönsångarna göra sig hörda med sina snurrande mynt på marmorskivan. Strax före bron kunde vi höra och studera Svarthättan. En Rödvingetrast fanns hela tiden i bakgrunden och vid broövergången kunde vi höra Gransångaren, Gärdsmyg och Grönsiskan. Skogssnäppan hördes och var också synlig där den flög. En Taltrast stämde in. Staren var också synlig. I ett träd satt en Svartvit flugsnappare och sjöng. I backen ner mot Ludden stod ett par Kanadagäss och i vasskanten på andra sidan sjön fanns två Sångsvanar där de har sitt bo. En Gröngöling stämde upp med sitt kja-kja-kja. Uppe på gamla spåret var den också mycket synlig på en staketstolpe.
Plötsligt satt en Göktyta på en annan stolpe och visade sig bara 30 meter bort. Medan vi intog kaffet på plattformen så stämde den upp med sitt skrik. På sjön simmade ett par Knipor och lyssnade man noga hördes Näktergal på andra sidan sjön. En Sävsparv hördes nerifrån vassen och en Sädesärla trippade i gräset.
Utmed stigen på väg tillbaka hördes en Rödhake som också syntes invid det troliga boet.
Strax därefter kom vi fram till en dunge granar där det var ett intensivt pipande av Kungsfågel.
En Morkulla kom plötsligt flygande i sitt stråk utstötande sitt gälla pip.
Tillbaka utanför hästhagen vid den vackra backen med ekar, vit och gulsippor i massor så hade Näktergalen verkligen stämt upp och tillsammans med Härmsångare och Koltrastar lät det som ett helt tivoli. Men förstås oändligt mycket vackrare.
Det var en mycket lyckad vandring som tog tre och en halv timme.
Vi identifierade totalt 39 arter.
Lars Hansén

Rönnskärs udde, söndag 27 april, 2014
När solen går upp över horisontranden i öster och inte en gren rör sig i den vindstilla morgonen och havet ligger blankt som ett…ja ni vet. Då är man glad över att ha masat sig ur sängen i svinottan och stå på plats vid Rönnskärs udde för att betrakta vårmorgonens uppvaknande. Samtidigt gnager det lite i ens fågelskådarhjärna, detta är för trevligt väder. Det kan inte bli något fågelsträck av detta?
I alla fall hördes årets första lövsångare sjunga försiktigt i skogen bakom obsplatsen och redan innan ljuset tillät något egentligt kikande över havet ropade några storlommar när de rastade en bit ut från stranden. En del alfågel sjöng också och ungefär 150 ejdrar höll också till i närområdet när vi kunde börja använda kikarna på riktigt. På Läget rastade en gluttsnäppa ett litet tag och övriga vadare som noterades denna morgon var drillsnäppa och två strandskator. Någon enstaka bergfink hördes dra omkring och en gärdsmyg kunde ses på sådant håll att närgränsen på kikaren inte räckte till.
Efter någon timme kunde vi sluta hoppas på något magnifikt vårsträck. I sjöfågelväg sågs bara mindre antal av vigg, knipa, småskrake, knölsvan, storskrake, kanadagås och storskarvar. Ingen av dessa kunde egentligen misstänkas för att sträcka utan flög mest förbi i sikte på något annat än var de tidigare var. Tiotalet fisktärnor upptäcktes och ett par ringduvor kanske ändå var på sträck? I rovfågelväg sågs en sparvhök och den obligatoriska havsörnen. Dagens pulshöjare var en ensam lappsparv som flög norrut. I småfågelväg kan också nämnas en svarvit flugsnappare och en skärpiplärka samt två steglitser. En svart kråkfågel sågs för dåligt för att bestämmas men kunde misstänkas vara en råka. Över havet var allt fortsatt lugnt men senare på morgonen såg och hörde vi ett spelande par av gråhakedoppingar.
En vacker morgon tog slut och fågelrörelsen hade varit blygsam men åtminstone för undertecknad blev det en hel del nya vårfågelarter och en trevlig stund vid Rönnskärs udde.
Magnus Bladlund

Kommentarer inaktiverade.