Kommande

Nästa programpunkt.

Se hela programmet för våren 2018 »

Uggleutflykt – lördagen den 3 mars
Ett vårprogram utan uggleutflykt är näst intill otänkbart och finns därför givetvis med även denna vår. Efter den gångna nattens fullmåne hoppas vi på en molnfri kväll med en måne som lyser upp vår väg i natten. Vi kommer att med bilens hjälp ta oss till ett lämpligt skogsområde där vi förhoppningsvis kommer att få höra någon eller flera ugglor. Samåkning kommer att ske i största möjliga utsträckning. Hur vi på plats i skogen lägger upp det hela, beror på faktorer som snötillgång och väder. Det kan bli så att vi förflyttar oss med bilarnas hjälp och gör stopp på lämpliga platser för att lyssna eller att vi parkerar bilarna och fortsätter gående längs en skogsväg. Som vanligt är det omöjligt att i förväg säga något om vad vi kommer att få höra. Väldigt mycket hänger på vädret, men även tillgången på föda för ugglorna spelar roll. Arter som vi har störst chans att få höra är sparv- och kattuggla, men slag- och pärluggla är inte uteslutna. Medtag fika och anpassa klädseln till vädret. Varma kläder rekommenderas! Broddar på skodonen kan vara bra att ha om det är halt på skogsvägen.
Samling: Parkeringen vid Friskis och svettis, infart från Carl Bondes väg i Norrtälje, kl. 17:00. Se karta näst sista sidan.
Ansvarig: Bo Granberg – tel. 0176–139 71.

Kommentarer inaktiverade.