Kommande

Nästa programpunkt.

Se hela programmet för våren 2018 »

Brosjön – fredagen den 25 maj
Kvällsbesök i fågeltornet nedan Väsby. De som vill se och höra vad som hittills har anlänt till området i fågelväg samlas i fågeltornet där ni under sakkunnig ledning av Magnus Bladlund kommer att få veta vad som ses och hörs.
Samling: I fågeltornet, söder om Väsby (följ bruksväg och därefter stig), kl. 20:00 (cirka 2 km, t o r).
Ansvarig: Magnus Bladlund – tel. 070–209 42 12.

Kommentarer inaktiverade.