Kommande

Nästa programpunkt.

Se hela programmet för hösten 2020 »

Rönnskärs udde, söndagen den 27 september
Sträckskådning vid Väddökusten har varit en stående punkt på ROF:s höstexkursioner, ofta vid Rönnskärs udde som ligger strategiskt utmed fåglarnas flyttvägar men ändå ganska lättillgängligt.
Beroende på väder, vind och andra mer eller mindre mystiska omständigheter är det svårt att förutspå hur pass bra sträcket blir just denna dag. Den som följer med får se! Förhoppningsvis blir det en fin blandning av olika sim- och dykänder. Kanske några vadare, lommar, doppingar och gäss därtill. Ibland prickar man in en fin dag för insträckande sparvhökar och även några andra rovfåglar. Rastande eller sträckande småfåglar kommer förhoppningsvis också ses eller höras.
Medtag fika och varma kläder. Det går också bra att ansluta på plats men tänk på att de flesta fåglarna vanligtvis ses de första timmarna.
Samling: Parkeringen vid Friskis & Svettis, Carl Bondes väg i Norrtälje kl 06:00.
Ansvarig:  Magnus Bladlund, tel. 0702-094212.

Med anledning av Covid19
OBS!
Beroende på rådande restriktioner så rekommenderas egen bil till alla aktiviteter.

Styrelsen i ROF följer förstås händelseutvecklingen och de rekommendationer som ges med anledning av covid19.
Vi ser dock ingen anledning att tills vidare ställa in våra utomhusaktiviteter. Däremot så ber vi alla som inte känner sig helt friska att inte medverka vid dessa aktiviteter.
Hälsningar styrelsen

Kommentarer inaktiverade.