Bli medlem

Som medlem i ROF bidrar Du till att stödja föreningens verksamhet i form av till exempel:
Fågelforskning: forskning om fåglarna i Roslagen, bl a genom inventeringar, ringmärkning och studier av fåglar.
Fågelskydd: genom att bl a uppmärksamma fågelskyddsärenden, bistå myndigheter och organisationer i enskilda ornitologiska frågor.
Fågelskådning: Vi arrangerar bl a exkursioner, föredrag och holksnickring.

Medlemskap i ROF
Medlemskap inklusive skriften Roskarlen: 200 kr
Juniormedlem (under 18 år) inkl. skriften:  50 kr
Familjemedlem (ingen skrift):   50 kr
Enbart huvudnumret av skriften:   100 kr för senaste nummer, 50 kr för tidigare nummer.

Betalas till ROF:s bankgiro 5788-6426

Alla medlemmar (dock ej familjemedlemmar) i ROF erhåller skriften Roskarlen med ett huvudnummer per år, samt ytterligare utskick.

Välkommen att bli medlem i ROF!

Kunskaperna varierar men intresset för fåglarna och natur har vi gemensamt.

Kontaktperson
Anqi Lindblom Alm (Kassör) Tel: 073-063 91 62

Kommentarer inaktiverade.