Styrelse/Kontakt

Roslagens Ornitologiska Förening är en ideell förening verksam i Norrtälje kommun, vars främsta syfte är att verka för och sprida information om fågelforskning, fågelskydd och naturvård.
Adress: c/o Bladlund, Norrskensvägen 5, 761 64 Norrtälje.
E-post: rof.kontakt@gmail.com

ROF ska också:
– Främja, utforska och skydda fågelfaunan och dess miljö i Roslagen.
– Verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fåglarna.
– Främja kontakten mellan medlemmar.

Nuvarande styrelse:
Kristoffer Stighäll
ledamot
070-669 68 96
k.stighall@gmail.com
Anqi Lindblom Alm
kassör
073-063 91 62
olvondalen@yahoo.se
Magnus Bladlund
sekreterare
070-209 42 12
bladlund.m@gmail.com
Mikael Andersson
ledamot
070-274 07 88
karlmikaelandersson@gmail.com
Elina Stenbäck
ledamot

stenback.elina@gmail.com
Ronny Carlsson
ledamot
070-670 65 56
ronny.a.carlsson@gmail.com
Gabriel Ekman
ledamot
070-671 11 36
gabrielekman@yahoo.se
Carl Petter Eriksson
suppleant

info@roslagsbrovet.se
Gosia Surminska
suppleant
073-918 64 85
m.surminska@gmail.com
Roskarlenredaktionen:
Magnus Bladlund
Anqi Lindblom Alm
Elina Stenbäck
Valberedning:
Dan Johansson, sammankallande: 070-392 78 89
Tomas Larsson: 076-108 34 69
Karin Enström, suppleant: 070-790 24 39

Kommentarer inaktiverade.