Ängsö


 
Läge: Ängsö nationalpark är belägen en dryg mil sydost om Norrtälje, i den del av Roslagens skärgård som kallas Lännaskärgården. Hit tar man sig endast med båt. Har man inte egen båt går det vanligtvis turbåt hit regelbundet, kontakta turistbyrån i Norrtälje för information. Ett annat alternativ är kanot, Ängsö ligger nära fastlandet.
 


Visa Ängsö på en större karta

Klicka på kartan intill för att se den i större format.

Biotop: Ängsö är en fantastisk blandniing av slåtterängar, hagmarker, hassellundar, ädellövskog och urskogsartad gammal barrskog.

Fåglar: Tack vare de skiftande biotoperna är häckfågelfaunan på Ängsö inte bara individ- utan också artrik. Redan under båtfärden ut finns en stor chans att se havsörn. I Hemviken häckar knölsvan och några par skäggdopping. Här har det under senare år också funnits några par brunand och ofta står åtminstone någon häger i strankanten på spaning efter fisk.

Från bryggan på Hemudden leder stigar över ön. Följer man dem får man stifta bekantskap med många av de arter som häckar här. Längs de stigar som leder som leder över öppen mark och genom lövlundar är det i huvudsak ett flertal sångare, t ex härmsångare, trädgårdssångare, svarthätta, grönsångare och lövsångare som märks. Svartvit och grå flugsnappare är också vanliga.

Går man vidare in i den gamla lövskogen och i hassellundarna finner man arter som skogsduva, rödstjärt, nötkråka och stenknäck. Nötväckan är mycket vanlig. Även näktergal och rosenfink brukar höras. Den som har ögonen med sig kan med lite tur se en kattuggla försiktigt titta ut ur sitt hål i någon gammal ek. I den gamla barrskogen möts man istället av t ex hackspettar och mesar. Både spillkråka och större hackspett häckar här. Även gröngöling och mindre hackspett tillhör öns häckfåglar men de finns i den mer lövdominerade skogen.

Övrigt: Den östra delen är fågelskyddsområde med beträdnadsförbud under häckningstid. Floran på Ängsö är mycket rik med bl a ett antal olika orkidéer. Bästa tiden för orkidéer är för- och högsommar.

Källa: Fågellokaler i Uppland & Stockholms län
Text: Bill Douhan  

Senaste veckans observationer i Ängsö>>
Mer lokalinformation >>

Mer information från Länstyrelsen >>

Fler bilder från Ängsö. Klicka på bilden om du vill se den i större format:

←  Föregående →  Nästa 
  ↑  Upp 
←  Föregående →  Nästa 

Kommentarer inaktiverade.