Vända sig

Hit kan du vända dig…

…om du hittar en skadad fågel:

Stockholms Vildfågel Rehab
Katastrofhjälp för fåglar och vilt

eller Lilla Vilthuset Norrtälje tel: 076-200 43 63.

…om du hittar en fågelring:
Tejpa fast den på ett papper och då gärna i utplattat skick, anteckna ringens nummer, var och när den hittades samt detaljer kring fyndet och skicka detta till:

Ringmärkningscentralen
Naturhistoriska Riksmuséet
Box 50 007
104 05 Stockholm

För mer information, se Ringmärkningscentralens hemsida.

…om du hittar en död rovfågel, uggla eller annan fågel som tillhör Statens vilt:
Hittar du något av följande; fiskgjuse, bivråk, tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla, slaguggla, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, gråspett, vitryggig hackspett, mellanspett, kungsfiskare, blåkråka, härfågel, sommargylling, fjällgås, skräntärna, svarttärna, storkar, örnar, glador, falkar och kärrhökar.
Kontakta Naturhistoriska Riksmuséet, tel: 08-519 540 00 eller närmaste polisstation
Läs mer på Naturhistoriska Riksmuséets hemsida.

…om du misstänker att någon ägnar sig åt faunakriminalitet:
Det kan gälla misstanke om att någon plundrar fågelbon, sysslar med olaga jakt eller håller på med illegal handel inom landet. Kontakta närmaste polismyndighet eller:
Miljöbrottsroteln Rikskriminalpolisen, tel: 08-401 90 00.
miljobrott@rkp.police.se

Vid misstanke om smuggling av sällsynta djur, kontakta:
Tullen, tel: 112
hk.bes.rsbc@tullverket.se
Mer information finns på:
www.tullverket.se

Tips om illegal handel eller smuggling vidarebefordras också till:
Världsnaturfonden WWF, tel: 0226-700 50
mats.forslund@wwf.se

Kommentarer inaktiverade.