Rapportera

Rapporteringsguide för fågelobservationer i Norrtälje kommun

Enklast rapporterar du dina fågelobservationer via Artportalen .
Då du rapporterar till Artportalen får fler ta del av dina observationer och du behöver inte skicka in dina rapporter på traditionellt vis med post, ROF får dessa automatiskt.

Det går också att skicka brev till ROF:s rapportmottagare:

Bill Douhan
Åsby 320
741 94 Knivsta

Hur skall en rapport skrivas?
• skriv den på A4-papper, undvik andra format.
• ange så exakt lokalangivelse som möjligt, inte bara platsens namn utan även socken
eller antal km och riktning i förhållande till större ort, etc.
• skicka in rapporten snarast, helst före den 15 januari efterföljande år.

Rapportmall över fågelarter som bör rapportertas till ROF.
Listan är samtidigt en förteckning över arter observerade i Norrtälje kommun.

Kommentarer inaktiverade.