Styrelse/Kontakt

Roslagens Ornitologiska Förening är en ideell förening verksam i Norrtälje kommun, vars främsta syfte är att verka för och sprida information om fågelforskning, fågelskydd och naturvård.
Adress: c/o Bladlund, Drottningdalsvägen 12, 761 75 Norrtälje.
E-post: roskarlen@rofnet.se

ROF ska också:
– Främja, utforska och skydda fågelfaunan och dess miljö i Roslagen.
– Verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fåglarna.
– Främja kontakten mellan medlemmar.

Nuvarande styrelse:
Kristoffer Stighäll
ordförande
070-669 68 96
k.stighall@gmail.com
Anqi Lindblom Alm
kassör
073-063 91 62
olvondalen@yahoo.se
Magnus Bladlund
sekreterare
070-209 42 12
bladlund.m@gmail.com
Lars Hansén
ledamot
070-687 32 56
hulter222@live.com
Bo Wennberg
ledamot
070-755 48 86
bossewennberg1@gmail.com
Micael Söderman
ledamot
08-410 806 25
micael.soderman@sportfiskarna.se
Gabriel Ekman
ledamot
070-671 11 36
gabrielekman@yahoo.se
Karin Persson
suppleant
076-826 55 33
akeochkarin@live.se
Gosia Surminska
suppleant
073-918 64 85
m.surminska@gmail.com
Ronny Carlsson
suppleant
070-670 65 56
ronny.a.carlsson@gmail.com
Roskarlenredaktionen:
Magnus Bladlund
Anqi Lindblom Alm
Lars Hansén (skrift och webb)
Valberedning:
Dan Johansson, sammankallande: 070-392 78 89
Bo Granberg: 076-336 68 59
Karin Enström, suppleant: 070-790 24 39


Verksamhetsberättelse för 2019Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 (pdf).

ROF Stadgar
ROF Stadgar (pdf)

Kommentarer inaktiverade.