Styrelse/Kontakt

Roslagens Ornitologiska Förening är en ideell förening verksam i Norrtälje kommun, vars främsta syfte är att verka för och sprida information om fågelforskning, fågelskydd och naturvård.
Adress: c/o Bladlund, Drottningdalsvägen 12, 761 75 Norrtälje.
E-post: roskarlen@rofnet.se

ROF ska också:
– Främja, utforska och skydda fågelfaunan och dess miljö i Roslagen.
– Verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fåglarna.
– Främja kontakten mellan medlemmar.

Nuvarande styrelse:
Bill Douhan
ordförande
070-280 61 45
bill.douhan@telia.com
Anqi Lindblom Alm
kassör
073-063 91 62
olvondalen@yahoo.se
Magnus Bladlund
sekreterare
070-209 42 12
bladlund.m@gmail.com
Ingrid Ehnström
ledamot
073-394 10 87
ingrid.ehnstrom@gmail.com
Yvonne Larsson
ledamot
070-884 91 57
yleyle@live.se
Gabriel Ekman
ledamot
070-671 11 36
gabrielekman@yahoo.se
Lars Hansén
ledamot
070-687 32 56
hulter222@live.com
Bo Wennberg
suppleant
070-755 48 86
bossewennberg1@gmail.com
Micael Söderman
suppleant
070-250 11 73
micael.soderman@live.se
Roskarlenredaktionen:
Magnus Bladlund
Lars Hansén (skrift och webb)
Valberedning:
Bo Granberg, sammankallande: 076-336 68 59
Roine Karlsson: 070-314 49 43
Dan Johansson, suppleant: 070-392 78 89


Verksamhetsberättelse för 2016Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 som pdf-fil.

ROF Stadgar
ROF Stadgar (pdf)

Kommentarer inaktiverade.