Riddersholm

Riddersholm
 
Läge: Riddersholm ligger ca 2 km väster om hamnen i Kapellskär. Hit kommer man genom att följa E18 förbi Norrtälje mot Kapellskär. Det går även bra att ta sig hit med buss.
 


Visa Riddersholm på en större karta

Klicka på kartan ovan för att se den i större format.

Biotop: Merparten består av skogsmark men även brukad mark och öppna betesmarker. Den lövdominerade skogen finns i första hand kring Norrsundet men också på Lill- och Stornäset. Öppna betesmarker finns i första hand öster om gården. I området öster och söder om gården finns många
uppmärkta stigar.

Fåglar: Den bästa tiden är maj-juni. Fågelsången är då mycket intensiv under morgnarna. I de öppna markerna finns ärt- och törnsångare och i den lövblandade skogen gran- och grönsångare. Rosenfink är nästan en karaktärsart i gränszonen mellan den öppna merkarena och skogen. Törnskata hittar man i de betade partierna. Varje år finns sannolikt mindre flugsnappare och sommargylling. Ett besök under försommarnatten kan ge näktergal, gräshopp-, kärr-, säv- och rörsångare. Även trast- och busksångare har hörts. I området norr om E18 finns det chans att höra nattskärra. Exempel på sällsynta arter som setts i Riddersholm är gravand, jaktfalk och turturduva.

Övrigt: Floran är mycket rik. Mest känd bland botanister är kanske extremrikkärret Gunnarsmaren.

Källa: Fågellokaler i Uppland & Stockholms län   Foto: Peter Carlsson

Senaste veckans observationer i Riddersholm >>
SvalanMer lokalinformation >>

Mer information från Länstyrelsen >>

Fler bilder från Riddersholm. Klicka på bilden om du vill se den i större format:


←  Föregående →  Nästa 
  ↑  Upp 
←  Föregående →  Nästa 

Kommentarer inaktiverade.