Program/Rapporter

Varje vår och höst erbjuds medlemmar deltaga i föreningens utflykter. Här hittar du information om hur det går till, programmet för gällande säsong samt rapporter från de senaste åren.

Allmän information om exkursionerna/programpunkterna:
Även om flertalet exkursionsmål inte är så avlägsna (från Norrtälje sett) är vi nästan alltid beroende av bilar för att ta oss till utgångspunkten för respektive utflykt. Eftersom exkursionsledaren inte med säkerhet kan tillhandahålla transport för alla deltagare i sin egen bil är vi beroende av att någon/några tar sig till samlingsplatsen med bil och där är beredd att erbjuda plats i den till deltagare som inte har tillgång till eget transportmedel. ROF tar för givet att deltagare som får åka med i någon annans bil självmant erbjuder den som tillhandahåller denna bilersättning för resan.
Även om vi tar oss till platsen för utflykten med bil, kommer vi i övrigt ta oss fram till fots vilket innebär att stövlar/kängor är det vanligtvis lämpligaste skodonet. I samtliga fall gäller för övrigt att det kan vara bra att ta med sig fika eller dylikt!
Avslutningsvis kan det vara på sin plats att upplysa om att utflykt kan komma att ställas in på grund av otjänligt väder eller av annan orsak. Ta därför för vana att sms:a eller ringa exkursionsledaren under timmen före angiven starttid om du vill veta säkert hur det blir!

ROF:s höstprogram 2023

Ledskär, lördagen 30 september
Ledskär i Norduppland har alltid något att erbjuda i fågelväg.Vid den här tiden har stora skaror gäss samlats på sin väg söderut. En hel del vadare bör vi också få se. Har vi tur så kanske pilgrimsfalken är framme med flyguppvisningar på sin jakt efter middag.
De sista tranorna är samlade på fälten och på väg söderut.Väl mött och glöm inte varma kläder och beredskap för regn.
Samling: 08.00 vid Friskis och Svettis, Norrtälje för färd norrut.
Det går också att ansluta längs vägen norrut.
Ansvarig: Gabriel Ekman, 070-671 11 36.

Rönnskärs udde, söndagen den 22 oktober
Återigen en utflykt till Väddökusten där vi hoppas att fågelaktiviteten är stor denna morgon. Beroende på väder och vind är det svårt att i förhand veta vad som kan tänkas ses men så här års hoppas vi främst på sträckande änder, lommar, gäss och kanske några rovfåglar om det vill sig väl. I skogen bakom oss kanske det rastar olika sorters småfåglar? Förhoppningar finns även ett något oväntat ska dyka upp – vid förra årets exkursion vid ungefär samma tid sågs t ex. en ägretthäger.
Samling: 07.00 Friskis och Svettis Norrtälje (närmast Carl Bondes väg).
Det går också bra att ansluta till lokalen på egen hand.
Ev. fågelsträck brukar vara intensivast de första timmarna och exkursionen avslutas
förmodligen tidig förmiddag.
Ansvarig: Magnus Bladlund, 070-209 42 12.

Skedviken, söndagen 19 november
Nu är det skrakarnas tid. I skaror om hundratals drar de runt i sjön och fiskar i flock genom att driva fiskarna framför sig. Detta är ett skådespel ingen vill missa.
Salskrakarna har säkerligen kommit in norrifrån och är vackert utfärdade så här års.
Har vi tur får vi se både kungsfiskare och skäggmes eller varför inte en havsörn som spanar över fågelflockarna.
Samling: 09:00 Friskis och Svettis, Norrtälje närmast Carl Bondes väg.
Ansvarig: Gabriel Ekman, 070-671 11 36.

Grundsjömossarnas naturreservat Lördag 9 december
Grundsjömossarnas naturreservat i norra Roslagen tillhör ett av länets största skogs-myr-mosaiker. Kalken i jorden gör att artrikedomen bland växter och svampar är stor och variationen av naturtyper gynnar många fåglar. Till häckfåglarna hör tjäder, järpe, slaguggla, spillkråka och talltita: Havsörn ses dagligen passera över området.
ROF har, tillsammans med Naturskyddsföreningen i Roslagen, åtagit oss att restaurera myrarna som växt igen efter att myrarna tidigare har dikats. Under hösten kommer länsstyrelsen att plugga igen flera av de större dikena och på så sätt återställa hydrologin.
Dagens aktivitet är att med handredskap såga ner uppväxande björkar och tallar i någon av reservatets myrar, om vattennivåerna i myren så tillåter. Stövlar med höga skaft är att rekommendera, samt gärna arbetshandskar. Redskap har exkursionsledaren med, men har du en vass bågsåg så är det bra att ta med.
Skulle vattennivåerna vara för höga kommer vi istället att vandra runt i delar av reservatet med särskilt gammal skog där vi har chans att se några av reservatets speciella arter.
Samling: 09:00 Friskis och Svettis Norrtälje (närmast Carl Bondes väg), alternativt Gulf-macken Sättra, W
Hallstavik kl 09:40 (Norra Uppsalavägen).
Ansvarig: Kristoffer Stighäll, 070-669 68 96.

Årsmöte 6 mars 2024
Styrelsen har preliminärt bokat kommande årsmöte den 6 mars 2024. Info kommer att finnas på ROF:s hemsida och skickas till de som har epostadress.

Kommentarer inaktiverade.