Program/Rapporter

Varje vår och höst erbjuds medlemmar deltaga i föreningens utflykter. Här hittar du information om hur det går till, programmet för gällande säsong samt rapporter från de senaste åren.

Allmän information om exkursionerna/programpunkterna:
För exkursionerna gäller att man klär sig för årstid och väder, och även klarar överraskningar i form av regn, kyla och hård blåst. Exempelvis kan det bli ganska kallt att stå still ute vid kusten.
Var och en tar med fika. Samåkning bör ske i största möjliga mån. Passagerarna ersätter bilföraren för bensinen.


Vårens programHela vårens program som pdf-fil för nerladdning.

ROF:s vårprogram 2018

Årsmöte samt föredrag av Joakim Ekman – onsdagen den 21 februari kl. 19:00
Föreningens årsmöte går av stapeln i Roslagens sparbanks samlingslokal i Norrtälje. Efter årsmötesförhandlingarna blir det, efter fika, bildvisning och föredrag av Joakim Ekman med Omans fåglar och natur som ämne.
Fika: Föreningen bjuder som vanligt på fika och bulle.
Samling: Kl. 19:00 i Roslagens sparbank, ingång från Danskes gränd, lokal en trappa upp till vänster.
Ansvarig: Yvonne Larsson – tel. 070–884 91 57.

Uggleutflykt – lördagen den 3 mars
Ett vårprogram utan uggleutflykt är näst intill otänkbart och finns därför givetvis med även denna vår. Efter den gångna nattens fullmåne hoppas vi på en molnfri kväll med en måne som lyser upp vår väg i natten. Vi kommer att med bilens hjälp ta oss till ett lämpligt skogsområde där vi förhoppningsvis kommer att få höra någon eller flera ugglor. Samåkning kommer att ske i största möjliga utsträckning. Hur vi på plats i skogen lägger upp det hela, beror på faktorer som snötillgång och väder. Det kan bli så att vi förflyttar oss med bilarnas hjälp och gör stopp på lämpliga platser för att lyssna eller att vi parkerar bilarna och fortsätter gående längs en skogsväg. Som vanligt är det omöjligt att i förväg säga något om vad vi kommer att få höra. Väldigt mycket hänger på vädret, men även tillgången på föda för ugglorna spelar roll. Arter som vi har störst chans att få höra är sparv- och kattuggla, men slag- och pärluggla är inte uteslutna. Medtag fika och anpassa klädseln till vädret. Varma kläder rekommenderas! Broddar på skodonen kan vara bra att ha om det är halt på skogsvägen.
Samling: Parkeringen vid Friskis och svettis, infart från Carl Bondes väg i Norrtälje, kl. 17:00. Se karta näst sista sidan.
Ansvarig: Bo Granberg – tel. 0176–139 71.

Strömstare och annat utmed Norrtäljeån – tisdagen den 6 mars
En dagsvandring där vi bör kunna studera hur strömstaren söker föda i ån. Kanske ser vi också en del annat intressant i fågelväg. Vi tar en stilla promenad utmed ån från bron vid Bergsgatan upp mot bron närmast Lommaren där vi vänder och tar oss tillbaka i grupp eller enskilt.
Samling: Vid Norrtäljeån mitt emot Åtellet, kl 14:00.
Ansvarig: Lars Hansén – tel. 070–687 32 56.

Nordrona – onsdagen den 28 mars
Sen eftermiddag/kvällsvandring längs vägarna på de mer orörda delarna av Nordronaområdet (cirka 4 km). Tidpunkten på året är lite av en chansning, men med lite tur har våren hunnit komma en bit på väg. Om så är fallet kan vi kanske få höra dragande morkulla och sjungande trastar, eventuellt även en hoande uggla!
Samling: Vägkorsningen Nordronavägen–Vilhelm Mobergs gata kl. 18:00.
Ansvarig: Lars Hansén – tel. 070–687 32 56.

Rönnskärs udde – lördagen den 14 april
Eftersom denna utflykt i första hand är inriktad på att studera de fåglar som passerar udden på flyttning mot nordliga trakter är detta kanske i första hand något för den som uppskattar tidiga morgnar. Även om vi således kommer att vara på plats från tidiga morgonen går det att ansluta på udden senare under morgonen (inte senare än kl. 09 om du vill vara säker på att någon är kvar). Var medveten om att flyttande fåglar normalt är som mest aktiva under de första timmarna! Fåglar är dock nyckfulla varelser som kan variera mycket kraftigt i antal från dag till dag. En morgon kan sträcket vara intensivt medan det nästa morgon kan vara i stort sett obefintligt. Med tur kan vi vid denna tid få se många förbiflygande sjöfåglar, i första hand ejdrar, men även andra arter änder. Därtill kan det passera många duvor, finkar och annat mot norr över skogen. Inifrån land kommer kråkfåglar som fortsätter vidare ut över havet, mot Åland och det finska fastlandet. Utöver de vanliga arterna, finns det som vanligt chans att få se andra mer eller mindre ovanliga arter insprängda bland de övriga.
Samling: Parkeringen vid Friskis och svettis, infart från Carl Bondes väg i Norrtälje, kl. 05:00. Se karta näst sista sidan.
Ansvarig: Bill Douhan – tel. 070–280 61 45.

Fågelvandring i ”Tre backars NR” – onsdagen den 18 april
Detta nya skogsreservat är beläget några få km nordväst om Estuna kyrka och består av gammal, relativt orörd barrskog. Vi vet inte så mycket om fåglarna här, men det är förhoppningsvis något som vi får veta mer om genom denna kvällsvandring längs den stig som finns i reservatet (cirka 4 km, t o r). Utflykten passar bra även för den som inte vet så mycket om våra fåglar. Här har du tillfälle att få se och höra några av de fågelarter som är vanliga i denna typ av skog i Roslagen.
Samling: Parkeringen vid Friskis och svettis, infart från Carl Bondes väg i Norrtälje, kl. 19:00. Se karta näst sista sidan.
Ansvarig: Bill Douhan – tel. 070–280 61 45.

Harka ängar – lördagen den 21 april
Detta utflyktsmål är beläget bara några få km öster om Norrtälje, strax söder om och i anslutning till Norrtäljeviken. Här – mellan Björnö och Harka – finns stora, öppna ängar som delvis betas och som delvis ligger i träda. Det är ett område som drar till sig många jagande rovfåglar, men även en hel del andra fågelarter. Här kommer vi att tillbringa några timmar spanande ut över ängarna från en plats med bra överblick, kanske kommer vi även att ta en kort promenad. Har vi vädergudarna med oss kommer vi förhoppningsvis att få se ett flertal rovfågelarter, men även andra arter kan passera över eller ses rasta i området.
Samling: Parkeringen vid Friskis och svettis, infart från Carl Bondes väg i Norrtälje, kl. 10:00. Se karta näst sista sidan.
Ansvarig: Bill Douhan – tel. 070–280 61 45.

Grundsjön – onsdagen den 25 april
Grundsjön är en liten sjö i naturreservatet ”Grundsjömossarna”, beläget väster om Hallstavik (norr om Uppsalavägen). Vi promenerar längs skogsväg och stigar fram till fågeltornet i kanten av mossen, sydost om sjön (cirka 4 km, t o r). Här hoppas vi att få se och höra dragande morkulla samt sjungande trastar och annat, kanske även en eller annan hoande uggla i skymningen eller därefter. Det innebär att vi kommer att vandra i mörkret tillbaka till bilarna, men det skall inte vara några problem om vi är utrustade med pann-/ficklampa. Tag på/med varma kläder och medtag fika!
Samling: Parkeringen vid Friskis och svettis, infart från Carl Bondes väg i Norrtälje, kl. 18:00. Se karta näst sista sidan.
Ansvarig: Bill Douhan – tel. 070–280 61 45.

Kundbysjön – lördagen den 28 april
Vi gör, för tredje året i följd, en vårutflykt till föreningens eget fågeltorn vid Kundbysjön, strax utanför Rimbo. Vi hoppas att sankängen nedan tornet är rejält översvämmat och att här rastar änder och vadare i mängd. Mycket hänger på vädret, men här brukar det alltid finnas något att titta på. Havsörn och fiskgjuse ses ofta, men även andra rovfågelarter ses mer eller mindre regelbundet.
Samling: Där Vallbyvägen möter Stockholmsvägen (inte Roslagsvägen!), kl. 06:00. Tycker du att tidpunkten är väl tidig går det bra att ansluta vid fågeltornet senare. Fågelkunnig finns på plats vid fågeltornet fram till kl. 10. Här finns det dock plats för en brasklapp, vid uselt väder kan utflykten avslutas tidigare.
Ansvarig: Bill Douhan – tel. 070–280 61 45.

Jägarmossen – tisdagen den 1 maj
Förmiddagsbesök vid Jägarmossen (vid Jägarhyddan, norr om Rimbo). Här har det tidigare bedrivits jordtäkt, men efter att denna sedan några år tillbaka avslutats har det här skapats ett viltvatten som visat sig dra till sig många sjöfågelarter. Här brukar det finnas en koloni skrattmåsar och här häckar även storlom, svarthakedopping, sångsvan och flera arter änder. Här finns det även chans på gråhakedopping och backsvala. Med mera.
Samling: Parkeringen vid ICA, Rimbo, infart från Finstavägen. kl. 10:00.
Ansvarig: Bill Douhan – tel. 070–280 61 45.

Norra Malma och Erken – onsdagen den 2 maj
Promenad fram och tillbaka längs vägen ned till Norra Malma och vidare ut på udden vid Erkenstranden (cirka 3 km, t o r). Längs vägen har vi chans att få höra sjungande fåglar av ett flertal arter och från udden, med vidsträckt utsikt över Erken, hoppas vi på att få se rastande sjöfåglar av olika arter. Mycket hänger på vädret, men med lite tur kan vi få se storlom, alfågel, sjöorre, svärta och småskrake på den förhoppningsvis stilla vattenytan. Fiskgjuse och havsörn är andra arter som vi har chans på.
Samling: Parkeringen vid Friskis och svettis, infart från Carl Bondes väg i Norrtälje, kl. 18:00. Se karta näst sista sidan.
Ansvarig: Kristoffer Stighäll – tel. 070–669 68 96.

Fågeltornskampen – vid Brosjön söndagen den 6 maj
Åter dags för ROF att delta i den sedvanliga fågeltornskampen som går ut på att se så många arter som möjligt mellan kl. 05 och 13. En gulsparv är således lika mycket värd, och lika välkommen, som en pilgrimsfalk. Förra året såg vi 62 arter och vi hoppas på än fler denna gång! Vi ser fram mot att få några trevliga timmar vid Brosjön med bland annat nyanlända vårfåglar. Fågeltornskampen är inte bara en lättsam tävling mellan fågeltorn i regionen och i landet som helhet, utan också en informell landskamp med några av våra grannländer.
Samling: Deltagare ansluter vid fågeltornet vid valfri tidpunkt från kl. 05. Parkering finns vid vägslutet i Väsby varifrån man följer den gamla odlingsvägen till dess slut vid en lada. Följ sedan stig vidare till tornet mellan ladan och sjön (cirka 2 km, t o r).
Ansvarig: Magnus Bladlund – tel. 070–209 42 12.

Fågelvandring i Estuna – onsdagen den 9 maj
Sen eftermiddag/tidig kvällspromenad (cirka 6 km) längs befintliga stigar av varierad standard söder om vägen mellan Estuna och Roslags-Bro kyrkor. Vi startar vid Hummelbro, följer vägen till Svinninge, därifrån längs stigar till Guvsta och vidare till Östra Eka. Härifrån fortsätter vi mot norr och når slutligen bilarna vid Hummelbro. Det vi i första hand är ute efter med denna promenad är att få höra och se ett antal av de mer vanliga arter som hör Roslagen till. Med tur kan vi givetvis få se, eller höra, någon art utöver de vanliga.
Samling: Parkeringen vid Friskis och svettis, infart från Carl Bondes väg i Norrtälje, kl. 18:30. Se karta näst sista sidan.
Ansvarig: Bill Douhan – tel. 070–280 61 45.

Månsjön – torsdagen den 10 maj
Månsjön är en liten sjö på skogen strax norr om det nya industriområdet vid avfarten till Sika söder om Norrtälje. Här har det funnits svarthakedopping sedan 1950 och förhoppningsvis finns det några par även denna vår. Vi gör ett kortare kvällsbesök vid sjön för att kontrollera om så är fallet och hur många par som det finns. Utöver denna synnerligen vackra lilla dopping hoppas vi på att få se även andra sjöfåglar. I skogen som omger sjön kommer vi även att få höra sjungande tättingar av allehanda slag.
Samling: Parkeringen vid Friskis och svettis, infart från Carl Bondes väg i Norrtälje, kl. 19:00. Se karta näst sista sidan.
Ansvarig: Micael Söderman – tel. 073–201 63 78.

Fågelvandring vid Erken – lördagen den 12 maj
Vandring på Hasselhorn (cirka 3,5 km), del av ett nybildat naturreservat norr om sjön Erken. Vi följer den stig som löper längs stranden och försöker hålla koll på trummande hackspettar och andra arter som nu förhoppningsvis sjunger för fullt. Därtill har vi från de uddar vi passerar god chans att få se storlommar, men också andra sjöfågelarter som vid denna tid rastar på Erkens vattenyta.
Samling: Parkeringen vid Friskis och svettis, infart från Carl Bondes väg i Norrtälje, kl. 06:00. Se karta näst sista sidan.
Ansvarig: Gabriel Ekman – tel. 070–671 11 36.

Fågelvandring vid Vigelsjö naturreservat och Ludden – torsdagen den 17 maj
Nu har de flesta flyttfåglarna kommit åter och sjunger förhoppningsvis för fullt! Det är dags igen för den populära ”stadsnära” vandringen utmed Lommaren och den lummiga ån fram till ekbacken vid Ludden som vi rundar för att ta elljusspåret tillbaka till Vigelsjö (cirka 5 km). En promenad på två till tre timmar i sakta mak där vi försöker lära oss att skilja på de vanligaste arterna, med chans att få höra även näktergal och andra trevliga arter! Ta gärna med fika!
Samling: Bilparkeringen vid Lommarbadet, kl. 17.00.
Ansvarig: Lars Hansén – tel. 070–687 32 56.

Väsbysjön och Penningby – onsdagen den 23 maj
Kvällsbesök vid denna lilla sjö som numera tyvärr är nästan helt igenvuxen, men som fortfarande har ett rikt fågelliv. Vi vandrar längs byvägen genom Väsby och de vackra öppna markerna kring byn och vidare ut på berget vid sjöns södra strand (cirka 1,5 km, t o r). Härifrån har vi god utblick över ”sjön”, men också över omgivande marker. Vi kan inte förvänta oss så många fåglar på vattenytan, men från vassen kanske vi kan höra såväl rördrom som vattenrall. Över vassen hoppas vi att få se jagande lärkfalk och brun kärrhök. Sjungande näktergalar, men även andra arter kommer vi att få höra från såväl Penningbyparken som strandskogen.
Samling: Parkeringen vid Friskis och svettis, infart från Carl Bondes väg i Norrtälje, kl. 19:00. Se karta näst sista sidan.
Ansvarig: Bill Douhan – tel. 070–280 61 45.

Brosjön – fredagen den 25 maj
Kvällsbesök i fågeltornet nedan Väsby. De som vill se och höra vad som hittills har anlänt till området i fågelväg samlas i fågeltornet där ni under sakkunnig ledning av Magnus Bladlund kommer att få veta vad som ses och hörs.
Samling: I fågeltornet, söder om Väsby (följ bruksväg och därefter stig), kl. 20:00 (cirka 2 km, t o r).
Ansvarig: Magnus Bladlund – tel. 070–209 42 12.

Fågelvandring kvällstid i odlingsbygd – onsdagen den 30 maj
Storspoven var tidigare en ganska vanlig häckfågel i jordbruksbygden i Roslagen, men den är numera tyvärr nästan försvunnen som häckande. En av få platser där det fortfarande finns något enstaka par kvar (åtminstone till och med 2017) är i området Vämlinge–Stjärnholm–Åsby i Lohärad/Estuna. Här har man kunnat höra dess utomordentligt vackra spel/sång under försommaren. Vi går en runda längs bruksvägar och stigar (cirka 5 km) i detta område. Spelande storspov är således det vi i första hand hoppas på att få höra denna kväll, men det finns också chans på ett flertal andra arter, till exempel kornknarr, näktergal och gräshoppsångare. Kanske kan vi även få höra en uggla av något slag om vi blir sena tillbaka till bilarna.
Samling: Parkeringen vid Friskis och svettis, infart från Carl Bondes väg i Norrtälje, kl. 20:00.
Ansvarig: Bill Douhan – tel. 070–280 61 45.

Fågelvandring vid Vigelsjö naturreservat och Ludden – tisdagen den 5 juni
Vi upprepar denna kvällsvandring från i maj med förhoppningen att få se och höra inte bara samma arter som föregående gång, utan också andra som har anlänt hit sedan dess. Vi promenerar längs de stigar som finns i området och rundar även denna gång Ludden (cirka 5 km). Även om vi i första hand kommer att lyssna till de mer allmänt förekommande arterna, och försöka lära oss dem, har vi chans på även mindre vanliga arter.
Samling: Bilparkeringen vid Lommarbadet, kl. 19:00.
Ansvarig: Gabriel Ekman – tel. 070–671 11 36.

Nattsångare – fredagen den 8 juni
Följ med ut i den ljusa sommarnatten och lyss till både skönsångare och mer sällsamma doldisar. Utifrån väder kommer vi att välja färdväg och mål för våra stopp. Tidigare år har vi hört bland annat rördrom, småfläckig sumphöna, kornknarr, hornuggla, hornuggla, näktergal, gräshoppsångare, flodsångare och kärrsångare. Sannolikt kommer vi att få höra några av dessa även denna kväll, kanske även andra, än mer ovanliga, arter. Den som följer med får höra! Medtag fika och varma kläder.
Samling: Parkeringen vid Friskis och svettis, infart från Carl Bondes väg i Norrtälje, kl. 22:00.
Ansvarig: Gabriel Ekman – tel. 070–671 11 36.

Riddersholm – lördagen den 9 juni
Vi besöker denna pärla i Roslagens natur. Vi vandrar längs stigar i lövdominerade skogspartier och över öppna ängsmarker, men spanar också in vad som finns i fågelväg i Norr- och Södersundet. Vid denna tid har flertalet fåglar anlänt från söder och vi kan hoppas på att få se, och höra, många arter av olika slag. Till de mindre vanliga som vi har goda chanser att få se/höra räknas mindre hackspett, härmsångare och rosenfink. Här finns dock alltid chans på att hitta än mer ovanliga arter!
Samling: Parkeringen vid Friskis och svettis, infart från Carl Bondes väg i Norrtälje, kl. 07:00.
Ansvarig: Magnus Bladlund – tel. 070–209 42 12.

Sen kväll med nattskärra – fredagen den 15 juni
Denna utflykt är kanske i första hand för dig som är kvällspigg och som gärna skulle vilja höra en spelande nattskärra. Även om vi inte kan garantera något, är detta huvudmålsättningen. Mycket hänger på vädret, det bör vara en varm och stilla kväll utan nederbörd, men också på att vi besöker rätt skogsområde. För att öka chansen kommer vi att innan denna utflykt försöka finna en plats där den tidigare i veckan har hörts.
Samling: Parkeringen vid Friskis och svettis, infart från Carl Bondes väg i Norrtälje, kl. 23:00.
Ansvarig: Bill Douhan – tel. 070–280 61 45.

Kommentarer inaktiverade.