Program/Rapporter

Varje vår och höst erbjuds medlemmar deltaga i föreningens utflykter. Här hittar du information om hur det går till, programmet för gällande säsong samt rapporter från de senaste åren.

Allmän information om exkursionerna/programpunkterna:
Även om flertalet exkursionsmål inte är så avlägsna (från Norrtälje sett) är vi nästan alltid beroende av bilar för att ta oss till utgångspunkten för respektive utflykt. Eftersom exkursionsledaren inte med säkerhet kan tillhandahålla transport för alla deltagare i sin egen bil är vi beroende av att någon/några tar sig till samlingsplatsen med bil och där är beredd att erbjuda plats i den till deltagare som inte har tillgång till eget transportmedel. ROF tar för givet att deltagare som får åka med i någon annans bil självmant erbjuder den som tillhandahåller denna bilersättning för resan.
Även om vi tar oss till platsen för utflykten med bil, kommer vi i övrigt ta oss fram till fots vilket innebär att stövlar/kängor är det vanligtvis lämpligaste skodonet. I samtliga fall gäller för övrigt att det kan vara bra att ta med sig fika eller dylikt!
Avslutningsvis kan det vara på sin plats att upplysa om att utflykt kan komma att ställas in på grund av otjänligt väder eller av annan orsak. Ta därför för vana att ringa exkursionsledaren under timmen före angiven starttid om du vill veta säkert hur det blir!


Vårens programHela vårens program som pdf-fil för nerladdning.

ROF:s vårprogram 2019

Årsmöte, tisdagen den 19 februari kl. 19:00
Föreningens årsmöte äger som vanligt rum i Roslagens Sparbanks samlingslokal i Norrtälje. Efter årsmötesförhandlingarna blir det, efter fika, bildvisning och föredrag av Kristoffer Stighäll som kommer att berätta om dagsläget för den vitryggiga hackspetten i landet.
Fika: Föreningen bjuder som vanligt på fika med tilltugg.
Samling: Kl. 19:00 i Roslagens Sparbank, ingång från Danskes gränd, lokal en trappa upp till vänster.
Ansvarig: Yvonne Larsson – tel. 070–884 91 57.

Strömstare och andra fåglar utmed Norrtäljeån – tisdagen den 5 mars
Vi gör en repris på fjolårets lyckade vandring med förhoppningen att även denna gång kunna studera hur strömstaren söker föda i ån. Med lite tur kan vi även få se annat i fågelväg. Vi tar en stilla promenad utmed ån, från bron vid Bergsgatan upp mot bron närmast Lommaren där vi vänder och tar oss tillbaka i grupp eller enskilt.
Samling: Vid Norrtäljeån mitt emot Åtellet, kl 14:00.
Ansvarig: Lars Hansén – tel. 070–687 32 56.

Uggleutflykt – lördagen den 23 mars
Jodå, den sedvanliga uggleutflykten finns givetvis med i programmet även denna vår. Efter torsdagens fullmåne, därtill ”supermåne”, hoppas vi på en molnfri kväll med en måne som lyser upp skogen kring oss. Vi kommer att med bilens hjälp ta oss till ett lämpligt skogsområde där vi förhoppningsvis kommer att få höra någon eller flera ugglor. Samåkning kommer att ske i största möjliga utsträckning. Hur vi på plats i skogen lägger upp det hela, beror på faktorer som snötillgång och väder. Det kan bli så att vi förflyttar oss med bilarnas hjälp och gör stopp på lämpliga platser för att lyssna eller att vi parkerar bilarna och fortsätter gående längs en skogsväg. Som vanligt är det omöjligt att i förväg säga något om vad vi kommer att få höra. Väldigt mycket hänger på vädret, men även tillgången på föda för ugglorna spelar roll. Arter som vi har störst chans att få höra är sparv- och kattuggla, men slag- och pärluggla är inte uteslutna. Medtag fika och anpassa klädseln till vädret. Varma kläder rekommenderas! Broddar på skodonen kan vara bra att ha om det är halt på skogsvägen.
Samling: Bilparkeringen vid Friskis & Svettis, infart från Carl Bondes väg i Norrtälje, kl. 17:00. Se karta.
Ansvarig: Bo Granberg – tel. 076-336 68 59.

Rönnskärs udde, söndag 14 april
Eftersom denna utflykt i första hand är inriktad på att studera de fåglar som passerar udden på flyttning mot nordliga trakter är detta kanske i första hand något för Dig som uppskattar tidiga morgnar. Även om vi således kommer att vara på plats från tidiga morgonen går det att ansluta på udden senare (dock inte senare än kl. 09 om du vill vara säker på att exkursionsledaren är kvar). Var medveten om att flyttande fåglar normalt är som mest aktiva under de första timmarna! Med tur kan vi vid denna tid få se många förbiflygande sjöfåglar, i första hand ejdrar, men även andra arter änder. Därtill kan det passera många duvor, finkar och annat mot norr över skogen. Inifrån land kommer kråkfåglar som fortsätter vidare ut över havet, mot Åland och det finska fastlandet. Utöver de vanliga arterna, finns det som vanligt chans att få se andra mer eller mindre ovanliga arter insprängda bland de övriga. Havsörn är ett nästan säkert kort.
Samling: Bilparkeringen vid Friskis & Svettis, Norrtälje, infart från Carl Bondes väg, kl. 05.00. Det går även att ansluta direkt vid Rönnskärs udde.
Ansvarig: Magnus Bladlund, tel, 070- 209 42 12.

Kundbysjön – lördagen den 27 april
Vi gör, för fjärde året i följd, en vårutflykt till föreningens eget fågeltorn vid Kundbysjön, strax utanför Rimbo. Vi hoppas att sankängen nedan tornet är rejält översvämmad och att här rastar änder och vadare i mängd. Mycket hänger på vädret, men här brukar det alltid finnas något att titta på. Havsörn och fiskgjuse ses ofta, men även andra rovfågelarter ses mer eller mindre regelbundet.
Samling: Där Vallbyvägen möter Stockholmsvägen (inte Roslagsvägen!), kl. 06:00. Tycker du att tidpunkten är väl tidig går det bra att ansluta vid fågeltornet senare. Fågelkunnig finns på plats vid fågeltornet fram till kl. 10. Här finns det dock plats för en brasklapp, vid uselt väder kan utflykten avslutas tidigare.
Ansvarig: Bill Douhan – tel. 070–280 61 45.

Riddersholm –lördagen den 11 maj
Vi besöker denna pärla i Roslagens natur. Vi vandrar längs stigar i lövdominerade skogspartier och över öppna ängsmarker, men spanar också in vad som finns i fågelväg i Norr- och Södersundet. Vid denna tid har flertalet fåglar anlänt från söder och vi kan hoppas på att få se, och höra, många arter av olika slag. Till de mindre vanliga som vi har goda chanser att få se/höra räknas mindre hackspett, härmsångare och rosenfink. Här finns dock alltid chans på att hitta än mer ovanliga arter!
Samling: Parkeringen vid Friskis & Svettis, infart från Carl Bondes väg i Norrtälje, kl. 07:00.
Ansvarig: Kristoffer Stighäll – tel. 070–669 68 96.
OBS Alternativ samlingsplats för de som önskar är vandrarhemmet vid Riddersholm kl 7.30.

Fågelvandring vid Vigelsjö naturreservat och Ludden – torsdagen den 23 maj
Nu har de flesta flyttfåglarna kommit åter och sjunger förhoppningsvis för fullt! Det är dags igen för den populära ”stadsnära” vandringen utmed Lommaren och den lummiga ån fram till ekbacken vid Ludden som vi rundar för att ta elljusspåret tillbaka till Vigelsjö (cirka 5 km). En promenad på två till tre timmar i sakta mak där vi försöker lära oss att skilja på de vanligaste arterna, med chans att få höra även näktergal och andra trevliga arter! Ta gärna med fika!
Samling: Bilparkeringen vid Lommarbadet, kl. 17.00.
Ansvarig: Lars Hansén – tel. 070–687 32 56.

Nattsångare –fredagen den 7 juni
Följ med ut i den ljusa sommarnatten och lyss till både skönsångare och mer sällsamma doldisar. Utifrån väder kommer vi att välja färdväg och mål för våra stopp. Tidigare år har vi hört bland annat rördrom, småfläckig sumphöna, kornknarr, hornuggla, hornuggla, näktergal, gräshoppsångare, flodsångare och kärrsångare. Sannolikt kommer vi att få höra några av dessa även denna kväll, kanske även andra, än mer ovanliga, arter. Den som följer med får höra! Medtag fika och varma kläder.
Samling: Parkeringen vid Friskis & Svettis, infart från Carl Bondes väg i Norrtälje, kl. 22:00.
Ansvarig: Gabriel Ekman – tel. 070–671 11 36.

Kommentarer inaktiverade.