Program/Rapporter

Varje vår och höst erbjuds medlemmar deltaga i föreningens utflykter. Här hittar du information om hur det går till, programmet för gällande säsong samt rapporter från de senaste åren.

Allmän information om exkursionerna/programpunkterna:
Även om flertalet exkursionsmål inte är så avlägsna (från Norrtälje sett) är vi nästan alltid beroende av bilar för att ta oss till utgångspunkten för respektive utflykt. Eftersom exkursionsledaren inte med säkerhet kan tillhandahålla transport för alla deltagare i sin egen bil är vi beroende av att någon/några tar sig till samlingsplatsen med bil och där är beredd att erbjuda plats i den till deltagare som inte har tillgång till eget transportmedel. ROF tar för givet att deltagare som får åka med i någon annans bil självmant erbjuder den som tillhandahåller denna bilersättning för resan.
Även om vi tar oss till platsen för utflykten med bil, kommer vi i övrigt ta oss fram till fots vilket innebär att stövlar/kängor är det vanligtvis lämpligaste skodonet. I samtliga fall gäller för övrigt att det kan vara bra att ta med sig fika eller dylikt!
Avslutningsvis kan det vara på sin plats att upplysa om att utflykt kan komma att ställas in på grund av otjänligt väder eller av annan orsak. Ta därför för vana att ringa exkursionsledaren under timmen före angiven starttid om du vill veta säkert hur det blir!

ROF:s höstprogram 2022

OBS!
Beroende på rådande restriktioner så rekommenderas egen bil till alla aktiviteter.

Ledskär, söndagen den 11 september
Ledskär i Norduppland är alla årstider en förnämlig fågellokal väl värd att åka till.
I september samlas här stora mängder änder, vadare och tranorna på sin färd söderut.
Vem minns inte wilsonsimsnäppan som en septemberdag för ett antal år sedan fick pulsen att stiga. Alltid finns här något intressant att titta på.
Samling: kl 08.00 vid Friskis-och Svettis, Norrtälje för färd norrut.
Det går också att ansluta längs vägen norrut.
Ansvarig: Gabriel Ekman, 070-671 11 36

Gäss och rovfågelexkursion, söndagen den 16 oktober
Under oktober månad passerar många flyttfåglar på sin väg söderut. En del, som gäss, starar och lärkor stannar ibland på stora fält med gott om mat. Stora mängder fågel drar också till sig rovfåglar. Denna dag åker vi ut för att spana av några fält efter gäss och hoppas få chans att se någon av de mer ovanliga arterna.
Över fälten jagar förhoppningsvis också rovfåglar och beroende på väder och vindar har vi chans att se flera arter av hökar, vråkar, kärrhökar och kanske någon falk eller örn.
Samling: kl. 08.00 vid parkeringen vid Friskis och Svettis, Norrtälje, närmast Carl Bondes väg.
Ansvarig: Kristoffer Stighäll, 070-669 68 96.

Rönnskärs udde, söndagen den 23 oktober
Denna höst lägger vi exkursionen lite senare än vanligt. En stor mängd av flyttfåglarna har vid det här laget redan förväntats passera förbi men om väder och vind stämmer finns ännu goda chanser att se olika änder, gäss och kanske några rovfåglar. Om vi har tur kan det också dyka upp några arter som är svåra lite tidigare under hösten. Exempel på sådana fåglar är snösparv, vinterhämpling och skärsnäppa.
Som vanligt är det bra att ha varma kläder och fika med sig!
Samling: kl 07.00 vid Friskis & Svettis yttre parkering i Norrtälje.
Ansvarig: Magnus Bladlund, 070-209 42 12.

Naturvårdsarbete på Hasselhorn, lördagen den 12 november
ROF:s arbete med att restaurera lövskogsmiljöerna i naturreservaten på Erkens norra strand fortsätter. Den här säsongen är arbetet koncentrerat till området norr om vägen vid parkeringsplatsen till Hasselhorn. Vi kommer att släpa ihop och trava uppkapade granstockar samt täcka dem med granris (en åtgärd som förväntas förhindra att granbarkborrarna sprider sig i det liggande timret). Överblivet granris dras ihop och eldas eventuellt. Eldning kan komma att ske vid annat tillfälle beroende på väderlek.

Alla är hjärtligt välkomna att göra en insats efter vars och ens förmåga. Ta med fika och en stor flaska vatten! Ta gärna med handsåg och/eller en liten yxa. Har du en timmersax, är det ett mycket användbart verktyg vid den här typen av arbete. Rejäla arbetshandskar är helt nödvändigt.Anmälan: För att vi ska kunna planera arbetet behöver du anmäla dig senast fredag kväll den 11 november.
Samling: kl 09.00 vid Hasselhorns parkering cirka tre km in på avtagsvägen mot Järsö (Erkenvägen) från väg 76. Frågor och anmälan till Bosse Wennberg, 070-755 48 86.

Snickra fågelholkar, onsdagen den 7 december
Vi upprepar förra årets innekväll med holksnickeri i Svanbergaskolans slöjdsal. Här finns möjlighet för dig
att tillsammans med ROF bidra till minskad bostadsbrist för småfåglar. Samtidigt kan du egenhändigt tillverka den perfekta julklappen till någon som har allt utom grannar som håller ordning på skadeinsekter i din trädgård. Du har möjlighet att köpa holkarna till självkostnadspris, d v s 50 kr per holk.
De holkar som inte säljs under holksnickarkvällen kommer att säljas senare via ROF eller sättas upp på lämpliga lokaler under kommande vinter/v.år.
Ta gärna med skruvdragare!
Plats: kl 18.30 i Svanbergaskolans slöjdsal
Frågor och anmälan till Ronny Carlsson, 070-670 65 56.

Årsmöte med Roslagens Ornitologiska förening 7 mars 2023

ROF:s årsmöte 2023 äger rum den 7 mars, kl 19.00 i Folkets hus, Galles gränd 5, Norrtälje.
Mer information kommer närmare mötet.

Kommentarer inaktiverade.