Program/Rapporter

Varje vår och höst erbjuds medlemmar deltaga i föreningens utflykter. Här hittar du information om hur det går till, programmet för gällande säsong samt rapporter från de senaste åren.

Allmän information om exkursionerna/programpunkterna:
Även om flertalet exkursionsmål inte är så avlägsna (från Norrtälje sett) är vi nästan alltid beroende av bilar för att ta oss till utgångspunkten för respektive utflykt. Eftersom exkursionsledaren inte med säkerhet kan tillhandahålla transport för alla deltagare i sin egen bil är vi beroende av att någon/några tar sig till samlingsplatsen med bil och där är beredd att erbjuda plats i den till deltagare som inte har tillgång till eget transportmedel. ROF tar för givet att deltagare som får åka med i någon annans bil självmant erbjuder den som tillhandahåller denna bilersättning för resan.
Även om vi tar oss till platsen för utflykten med bil, kommer vi i övrigt ta oss fram till fots vilket innebär att stövlar/kängor är det vanligtvis lämpligaste skodonet. I samtliga fall gäller för övrigt att det kan vara bra att ta med sig fika eller dylikt!
Avslutningsvis kan det vara på sin plats att upplysa om att utflykt kan komma att ställas in på grund av otjänligt väder eller av annan orsak. Ta därför för vana att ringa exkursionsledaren under timmen före angiven starttid om du vill veta säkert hur det blir!


Hösten programHela höstens program som pdf-fil för nerladdning.

ROF:s höstprogram 2021

OBS!
Beroende på rådande restriktioner så rekommenderas egen bil till alla aktiviteter.

Rovfågelspaning från hög punkt, söndagen den 29 augusti
Denna söndag beger vi oss ut och spanar i första hand efter rovfåglar. Utflyktsmål bestäms först strax innan och beror på väder och vind. Det kan bli allt ifrån Väddö kasberg; Drumlinhöjden vid Rånäs, Åkerholmen vid Lohärad, en sluttning vid Harka eller Bellberget vid Erken. Den som följer med får se. Vi hoppas få se så många som möjligt av de rovfåglar som regelbundet häckar i kommunen, t ex bivråk, lärkfalk, fiskgjuse, havsörn och brun kärrhök m fl. 
Skulle det visa sig att vädret inte lämpar sig för att spana rovfåglar så planerar vi om och beger oss till någon plats där vi har chans att se rastande vadarfåglar, eller så beger vi oss till någon fågelsjö. 
Samling: kl 08:00, Friskis och svettis yttre parkering, Carl Bondes väg, Norrtälje.
Alternativ anslutning: Det går också bra att ansluta senare. Ring då till exkursionsledaren. 
Ansvarig: Kristoffer Stighäll, tel 070-669 68 96.

Årsmöte, onsdagen den 22 september
Vi gör ett försök att genomföra ett fysiskt årsmöte denna dag. Även om vi inte kan garantera att det är genomförbart så kommer vi att planera för det. 
Skulle rekommendationerna från folkhälsomyndigheten göra ett fysiskt årsmöte omöjligt så kommer vi att genomföra ett digitalt årsmöte samma dag och samma tid. Detta kommer i så fall att annonseras tydligt på föreningens hemsida. 
I och med att vi inte är helt säkra på att vi kan ha ett fysiskt möte när detta skrivs så kommer vi inte att anlita någon föredragshållare. Istället kommer vår ordförande, Kristoffer, att till bilder berätta om arbetet med framtagande av så kallade ”ansvarsarter” för Norrtälje kommun, som nu är inne på sitt slutår, och kanske några andra av de många artbevarandeprojekt som nu pågår i kommunen. 
Samling: Folkets hus kl 18
Frågor till Karin Persson, tel 076-826 55 33

Rönnskärs udde, söndagen den 26 september.
Så var det återigen dags för sträckfågelskådning vid Rönnskärs udde, Väddö. I vanlig ordning hoppas vi att det är en gynnsam dag för änderna att leta sig söderut. I så fall kan vi se flockar av bläsänder och sjöorrar samt andra arter av sim- och dykänder. Därtill kanske en och annan lom och dopping. Tättingar upptäcks mest på lätet och flyger snabbt förbi. Några arter rovfågel, vadare och gäss är också tänkbart. Lämpliga kläder efter väderlek rekommenderas och förstås varmt fika.
Samling: Friskis och Svettis, Norrtälje kl .06.00
Ansvarig: Magnus Bladlund, tel. 0702-094212,
Alla som avser vara med ska anmäla sitt deltagande till ansvarig.

Naturvårdsarbetet på Hasselhorn, lördag den 23 oktober.
Nu är det tredje året som Rof utfört biotopförbättrande insatser på Hasselhorn. Nu under hösten 2021 fortsätter arbetet med att ta bort gran utefter stranden på Rumpudden och i ett område norr om vägen. Lördagen den 23 oktober gör vi åter en gemensam insats för att ta hand om ris och stockar efter att motorsågarna har gjort sitt.Alla är hjärtligt välkomna att göra en insats efter var och ens förmåga. Medtag kaffe och smörgås. Om vädret tillåter är det också möjligt att göra upp eld för korvgrillning. Tag gärna med handsåg eller yxa, men annars är ett par arbetsvilliga armar det bästa redskapet.
Samling: Vi möts på Hasselhorn kl. 09.00. Samlingsplats ca 4 km efter att tagit av från väg 76 mot Järsö (Erkenvägen) 
Alla som avser att delta skall höra av sig på mail eller SMS.
Ansvarig: Bosse Wennberg, tel. 070-7554886 
mail: bossewennberg1@gmail.com

Skrakar vid Skedviken, lördagen den 13 november
Hösten sedvanliga favorit i repris är Skedvikens skrakar som vi besöker i denna förhoppningsvis ljumma novemberdag vackert färgad av solen som speglar sig mot de stora storskrakflockarna på sjön.
Salskrakarna har nu fått sina vinterdräkter och vi lär också se en hel del annat smått och stort.
Samling: Friskis och Svettis parkering kl 09:00 alternativt Fasterna kyrka 09:40
Väl mött!
Ansvarig: Gabriel Ekman – tel. 070–671 11 36.

Okänt utflyktsmål, lördagen den 27 november
Vart ska vi åka just denna dag? Utifrån väder, vind och andra omständigheter samt inte minst var vi tror det finns chans att se gott om fåglar bestämmer vi vid morgonens samling vart dagens tur bär. Det kan bli skog, kust, sjö, jordbruksbygd eller något helt annat. Många fågelarter har lämnat landet vid denna tidpunkt men det dyker också upp en del andra arter som inte brukar ses i här under sommarhalvåret. Lämpliga kläder och fika medtages.
Samling: Friskis och Svettis, Norrtälje kl 08.00.

Ansvarig: Kristoffer Stighäll tel. 0706–696896 och Magnus Bladlund tel. 0702-094212.
OBS. Alla som avser vara med ska anmäla sitt deltagande till ansvarig.

Snickra fågelholkar, Onsdagen den 8 december
I mitten på 1500-talet beskrev Olaus Magnus hur man i Norden satte upp fågelholkar för änder. Skälet var sannolikt ett stort behov av proteintillskott i form av ägg.
Numera har vi lite ädlare motiv för att sätta upp fågelholkar. Vi vill kanske ha fåglarna inpå knuten, helst sådana som hjälper oss med att hålla diverse ohyra borta från rosenrabatter och trädgårdsland. Eller så vill vi lindra effekterna av den bostadsbrist som vårt moderna leverne åsamkat fåglarna.
I höst finns möjlighet för dig att tillsammans med ROF bidra till minskad bostadsbrist för småfåglar.
Den som är med och snickrar får köpa färdigställda holkar till självkostnadspris.
Samling: Svanbergaskolan kl 18.30.
Frågor och anmälan till Ronny Carlsson, mobil 0706-706556.

Tidpunkt för årsmöte 2022 planeras preliminärt till onsdagen den 23 februari
Plats meddelas senare.

Kommentarer inaktiverade.