Program/Rapporter

Varje vår och höst erbjuds medlemmar deltaga i föreningens utflykter. Här hittar du information om hur det går till, programmet för gällande säsong samt rapporter från de senaste åren.

Allmän information om exkursionerna/programpunkterna:
Även om flertalet exkursionsmål inte är så avlägsna (från Norrtälje sett) är vi nästan alltid beroende av bilar för att ta oss till utgångspunkten för respektive utflykt. Eftersom exkursionsledaren inte med säkerhet kan tillhandahålla transport för alla deltagare i sin egen bil är vi beroende av att någon/några tar sig till samlingsplatsen med bil och där är beredd att erbjuda plats i den till deltagare som inte har tillgång till eget transportmedel. ROF tar för givet att deltagare som får åka med i någon annans bil självmant erbjuder den som tillhandahåller denna bilersättning för resan.
Även om vi tar oss till platsen för utflykten med bil, kommer vi i övrigt ta oss fram till fots vilket innebär att stövlar/kängor är det vanligtvis lämpligaste skodonet. I samtliga fall gäller för övrigt att det kan vara bra att ta med sig fika eller dylikt!
Avslutningsvis kan det vara på sin plats att upplysa om att utflykt kan komma att ställas in på grund av otjänligt väder eller av annan orsak. Ta därför för vana att ringa exkursionsledaren under timmen före angiven starttid om du vill veta säkert hur det blir!

ROF:s vårprogram 2023

Kallelse till Årsmöte – tisdagen den 7 mars

Folkets Hus i Norrtälje med start kl. 18.30. Dagordningen kommer att publiceras på hemsidan och information och handlingar kommer i möjligaste mån utsändas till medlemmar via e-post. Efter årsmöte kommer kaffe och tilltugg serveras. Och sedan kommer Alar Broberg föreläsa om: 40 år med Berguv i Stockholms län.
Ansvarig för årsmöte är Karin Persson, 076-826 55 33.

Hackspettsexkursion, lördagen den 1 april

Följ med till något av de stora naturreservaten vid sjön Bornan. Så här dags på året är det full fart på nyanlända vårfåglar. Även för hackspettar är det här en bra tid på året.Vi hoppas få höra trummande mindre- och större hackspett, spillkråka och ropande gröngöling.
Tidigare fanns här även tretåig hackspett och kanske har vi turen att få återupptäcka denna härliga fågel denna morgon. I de här ostörda skogarna finns även chans på flera arter rovfåglar samt järpe, tjäder och kanske nötkråka. Från myrarna vid Bornan hörs tranor och kanske sångsvanar.
Samling: kl. 05:00 vid Friskis-och Svettis, Norrtälje.
Eller gör upp om alternativ mötesplats med exkursionsledaren.
Ansvarig: Kristoffer Stighäll, tel 070 – 669 68 96.

Rönnskärs udde, söndagen den 23 april
Åter dags för de som är morgonpigga att bevaka fågelsträcket längs Väddökusten. Även om vårsträcket vanligtvis inte är lika intensivt som det på hösten kan april månad bjuda på en del fina observationer om allt stämmer. Främst hoppas vi på flockar av sträckande ejder och bofink men många andra sjöfågelarter och en del tättingar kan också flyga förbi eller rasta. Med lite tur ser vi en hel del vårfåglar och vid kusten finns alltid möjlighet att något mer oväntat dyker upp. Även om det skulle bli lugnt fågelmässigt är det alltid fint med en morgon vid kusten.
Tänk på att klä er väl och ta med något varmt att äta och dricka. Det blir mycket stillastående och kan ofta kännas kyligt efter ett tag.
Samling: kl. 04.30 vid Friskis-och Svettis, Norrtälje.
Det går också bra att ansluta längs vägen eller på plats.
Ansvarig: Magnus Bladlund, 070-2094212

Vandring vid Hasselhorn kombinerad med praktisk naturvård, lördagen den 29 april

ROF har åtagit sig att att genomföra biotopförbättrande åtgärder i naturreservaten Hasselhorn och Rumpudden på Erkens norra strand. Arbetet har hittills bestått av att avverka eller ringbarka gran som tränger in i lövträdsbestånd och att frihugga äldre lövträd.
Den här dagen består av två olika aktiviteter:
Kristoffer Stighäll tar oss med på en vandring i reservatet vid Hasselhorn och visar och berättar bl a om signalarter som indikerar värdefull skog.
Den andra aktiviteten handlar om praktiskt naturvårdsarbete. Vi ringbarkar en del asp och björk i syfte att skapa mer död ved i reservatet. I samband med fikapaus kommer vi att förklara och diskutera bakgrunden till att naturreservat behöver restaureras.
Verktyg lämpliga för ringbarkning kommer att finnas på plats men om du har en bandkniv (ett knivblad med handtag i vardera änden) är den ett användbart redskap vid ringbarkning. En liten handyxa går också bra.
Samling kl. 9, vid Hasselhorns parkering cirka tre km in på avtagsvägen mot Järsö (Erkenvägen) från väg 76.
Kontakta Ronny Carlsson, 070-670 65 56 om du behöver skjuts eller har frågor angående aktiviteterna.

Vårvandring vid Erken, söndagen den 7 maj
Denna dag njuter vi av en vandring majsolen längs Erkens strand vid Hasselhorn. Långflyttarna anländer nu och i lövskogsdunklet bör grönsångare, härmsångare, gärdsmygar och bofinkar träna sina repertoarer.
På Erkenfjärden spelar storlommen och en hel del sjöfågel bör vi ha i vår åsyn.
Medtag matsäck, skarpa falkögon och glatt humör!
Samling: kl. 08.00 Parkeringen vid Friskis & Svettis i Norrtälje.
Ansvarig: Gabriel Ekman, 070–671 11 36

Nattsångare, fredagen den 9 juni
Favorit i repris: Vår klassiska nattsångarexkursion lockar med sommarnattens tissel och tassel, väsande, råmande, skönsjungande, skränande fågelvarelser. Det bär av till de marker som har de bästa förutsättningarna och där det varit bäst utdelning tidigare. Tag med fika och varma kläder.
Samling: kl. 22.00 Parkeringen vid Friskis & Svettis i Norrtälje.
Ansvarig: Gabriel Ekman, 070–671 11 36

Kommentarer inaktiverade.