Program/Rapporter

Varje vår och höst erbjuds medlemmar deltaga i föreningens utflykter. Här hittar du information om hur det går till, programmet för gällande säsong samt rapporter från de senaste åren.

Allmän information om exkursionerna/programpunkterna:
Även om flertalet exkursionsmål inte är så avlägsna (från Norrtälje sett) är vi nästan alltid beroende av bilar för att ta oss till utgångspunkten för respektive utflykt. Eftersom exkursionsledaren inte med säkerhet kan tillhandahålla transport för alla deltagare i sin egen bil är vi beroende av att någon/några tar sig till samlingsplatsen med bil och där är beredd att erbjuda plats i den till deltagare som inte har tillgång till eget transportmedel. ROF tar för givet att deltagare som får åka med i någon annans bil självmant erbjuder den som tillhandahåller denna bilersättning för resan.
Även om vi tar oss till platsen för utflykten med bil, kommer vi i övrigt ta oss fram till fots vilket innebär att stövlar/kängor är det vanligtvis lämpligaste skodonet. I samtliga fall gäller för övrigt att det kan vara bra att ta med sig fika eller dylikt!
Avslutningsvis kan det vara på sin plats att upplysa om att utflykt kan komma att ställas in på grund av otjänligt väder eller av annan orsak. Ta därför för vana att ringa exkursionsledaren under timmen före angiven starttid om du vill veta säkert hur det blir!

ROF:s vårprogram 2022

OBS!
Beroende på rådande restriktioner så rekommenderas egen bil till alla aktiviteter.

Naturvårdsarbete på Hasselhorn Rumpudden – lördag 26 mars

Vi gör en gemensam insats efter vinterns naturvårdshuggningar och tar hand om stockar och ris. Vi kommer eventuellt att elda så ta på oömma kläder. Alla är hjärtligt välkomna att göra en insats för att restaurera de fantastiska lövskogsmiljöerna på Erkens norra strand. Tag med matsäck!

Samling: Vi möts vid parkeringen till Hasselhorns naturreservat kl 9. Avtagsväg cirka 4 km norr om Svanberga (väg 76) mot Järsö.

Anmälan senast den 25 mars till Bosse Wennberg 070-7554886.
bossewennberg1@gmail.com.

Kallelse till Årsmöte – onsdag 30 mars

Beroende på pandemiläget skjuter vi på på årsmötet till den 30 mars. Om restriktionerna lättar kommer vi då genomföra årsmötet i Folkets Hus i Norrtälje med start kl. 18.00.

I dagsläget måste vi även reservera oss för att datum, tid och plats kan komma att ändras eller att mötet kommer hållas digitalt via Zoom.

Information och handlingar kommer att publiceras på hemsidan och i möjligaste mån utsändas till medlemmar via epost*. I samband med fysiskt årsmöte kommer kaffe och tilltugg serveras.

Ansvarig: Karin Persson, 076-826 55 33.

* Om du är osäker på att du inte meddelat din epostadress ber vi dig att sända uppgifterna till kassören Anqi Lindblom Alm; olvondalen@yahoo.se

Inventeringsmorgon vid nyskapade Hållviks våtmark – lördag 9 april

Den här morgonen och förmiddagen beger vi oss till den restaurerade våtmarken vid Hållvik och Hållvikssjön i skogsmarkerna nordväst om Edsbro. Runt om våtmarken finns det lövskogsrika naturskogar med ett rikt fågelliv. Här finns t ex gärdsmyg, stenknäck, mindre hackspett och flera arter ugglor och skogshöns. I och invid den nyanlagda våtmarken lever bl a sångsvan, trana, skogssnäppa och enkelbeckasin.
Följ med och lär dig hur det går till att inventera områdets häckande fågelarter.

Samling: kl 06.00 Friskis & Svettis yttre parkering i Norrtälje.
Alternativt parkeringen utanför ICA Edsbro kl 06:30.
Exkursionen och inventeringen leds av Kristoffer Stighäll, 070-669 68 96.

Kundbysjön – lördag 30 april

En vårutflykt till föreningens eget fågeltorn vid Kundbysjön, strax utanför Rimbo. Vi hoppas att sankängen nedan tornet är rejält översvämmad och att här rastar änder och vadare i mängd.
Mycket hänger på vädret, men här brukar det alltid finnas något att titta på. Havsörn och fiskgjuse ses ofta, men även andra rovfågelarter ses mer eller mindre regelbundet.

Samling: kl. 06.00 där Vallbyvägen möter Stockholmsvägen (OBS inte Roslagsvägen!). Tycker du att tidpunkten är väl tidig går det bra att ansluta vid fågeltornet senare. Fågelkunnig finns på plats vid fågeltornet fram till kl. 10.
Ansvarig: Bill Douhan 070–280 61 45.

Rönnskärs udde – söndag 15 maj

Välkomna till en tidig morgon vid Väddökusten. Kanske är det lite sent på våren för att några mängder av sjöfågel kommer att sträcka. Lite änder och lommar m.m. får vi förhoppningsvis ändå se och kanske också t ex tärnor eller varför inte någon labb eller gravand? I stället finns det, beroende på vädersituationen, chans att se eller höra en del nyanlända småfåglar och andra arter som har lite senare ankomstdatum till våra trakter – både fåglar som bara rastar eller sträcker förbi men även de lokala häckfåglarna. Tänk på att klä dig väl då det ofta kan vara kyligt.

Samling: kl 03.30, Friskis & Svettis yttre parkering i Norrtälje.
Ansvarig: Magnus Bladlund 0702-094212.

Gökotta vid Mälby naturstig – torsdag 26 maj

Vi vandrar längs naturstigen och upplever försommarens fågelkör. Göken bör vara en given del av symfonin.

Samling: Kl 04:00 Livsuniversitetets parkeringsplats 200 m öster om Väddö kyrka. Ta med fika. Ansvarig: Ronny Carlsson 0706-706556, ronny.a.carlsson@gmail.com

Fågelvandring i Älmsta – torsdag 9 juni

Längs kanalen bort mot Djävulsviken – mitt i Älmsta, går ett fint litet promenadstråk. I området finns varierad natur där man kan se och höra några av de vanligaste fågelarterna som anlänt den här tiden på året. Tillsammans promenerar vi sakta genom området och försöker lära oss skilja arterna åt. Räkna med ca två timmars skådning. Du som har en kikare – ta med den.

Samling: kl. 20.00 Parkeringen framför Väddö bibliotek, Sandviksvägen 4A.
Ansvariga: Ronny Carlsson, ROF 070-670 65 56,
Christina Hallingström, Väddö bibliotek 073-558 21 53.

Nattsångare – fredag 10 juni

Följ med ut i den ljusa sommarnatten och lyss till både skönsångare och mer sällsamma doldisar. Utifrån väder kommer vi att välja färdväg och mål för våra stopp. Tidigare år har vi hört bland annat rördrom, småfläckig sumphöna, kornknarr, hornuggla, näktergal, gräshoppsångare, flodsångare och kärrsångare. Sannolikt kommer vi att få höra några av dessa även denna kväll, kanske även andra, än mer ovanliga, arter. Den som följer med får höra!
Medtag fika och varma kläder.

Samling: kl. 22.00 Parkeringen vid Friskis & Svettis i Norrtälje.
Ansvarig: Gabriel Ekman 070–671 11 36.

Kommentarer inaktiverade.