Tornseglare

Tornseglare – en oöverträffad flygmästare och en sommarens budbärare.

För många av oss är tornseglare ett klart sommartecken. När tornseglarens gällt ringande ´srriiir´ hörs för första gången i slutet av maj, då vet vi att sommaren har kommit på riktigt.
För en tornseglare är himlen ett riktigt hem. Den bor, äter, och t.o.m. övernattar i luften på 1-3 km höjd och den dricker vatten när den sveper lågt över sjöar med vidöppen näbb. Möjligen sker vid enstaka tillfällen även parning i flykten. Tornseglaren tillbringar bara några korta sommarmånader med oss, men vilka månader det är! Under de varma sommardagar och ljusa kvällar kan man se och höra tornseglare som flyger i täta sällskap och som skriker ljudligt.

Tornseglare känns igen på den korta, kluvna stjärten, de långa, smala, lieformade vingarna och sin snabba, lekfulla flykt. De tillbringar mesta delen av tiden i luften utom när de häckar och detta gör de gärna i närheten till mänsklig bebyggelse. De bygger bo under takpannor eller takfoten, i håligheter eller sprickor i murar men även nischer eller ventiler på byggnader. Men i samband med renovering av gamla byggnader, och ersättning av gamla tegeltak moderna tak blir antalet boplatser en bristvara, därför minskar beståndet av fåglar och arten är idag rödlistade och klassat som sårbar (VU).

Hur kan man hjälpa tornseglare?
Den första åtgärden bör vara att försöka skydda befintliga boplatser genom att underhålla de. Därefter skapa nya boplatser. Moderna hus är täta och saknar krypin men vi kan hjälpa till tornseglarna genom att erbjuda ersättningsboplatser i form av holkar.

Jordbruksverket rekommenderar att hellre renovera gamla tegeltak på ekonomibyggnader där det finns tornseglare än att lägga plåttak. Om en läggning av plåttak inte kan undvikas bör holkar sättas upp. Vid uppsättning av hängrännor på tegeltak, ska man se till att inflygning till bohål är möjligt, om möjligt ska man se till att underlätta fri inflygning till lämpliga boplatser genom avverkning.

Om man bygger tornseglarholk bör man tänka på att placera den rätt.
Holken ska placeras så högt som möjligt på minst tre-fyra meters höjd med fri inflygning (minst 15-20 m fritt luftrum framför holken) om möjligt skuggat eller åtminstone undvika solexponerad södersida.
Holken ska byggas av trä eller träbetong och skydda den mot regn och fukt med takpapp på ovansida. Tornseglare gillar att placera boet mörkt, det hamnar alltid så långt från ingångshålet som möjligt, lägg gärna i redesmaterial tex. torrt gräs, fina hyvelspån, torv eller liknande i holken. Ofta tar det lång tid för tornseglare att etablera sig på ett nytt ställe. Ibland kan det påskyndas genom att spela upp läten från en tornseglarkoloni.

Här finns bra tips och ritningar på tornseglare holk:

Ritning tornseglarholk (klicka på länken).

Fler exempel nedan:


Skiss av Åke Jönsson (placering på gavel spetsen)

Holkens bredd: 14-16 cm; djup: 30-35 cm.
Holken kan sättas upp direkt under takåsen.
Författare Ulf Carlberg, fil.dr., och Lars-Åke Janzon, fil.dr. , Naturhistoriska riksmuseet.

Att köpa holk:
Naturbokhandeln.
Vivara.

Lite fakta om tornseglare:
-Tornseglare äldre/alternativa namn är tornsvala, kyrksvala eller spirsvala.
-Tornseglare är inte släkt med svalor, den tillhör seglare släkten.
-Tornseglare tillbringar allra mesta delen av tiden i luften, den äter, sover och även parar sig i luften.
-I glidflykt uppnår tornseglare hastighet mellan 20-50 km/h, i aktivt flyg 40-100 km/h medan i spelflyg kan hastigheten överstiga 200 km/h.
-Tornseglarna kommer med värmen i slutet av maj eller början av juni. När nätterna börjar bli kalla någon gång i augusti bär det av mot varmare breddgrader.
-En trakts nästan samtliga individer anländer inom några få maj dagar.
-Vuxna tornseglare är hemortstrogna och trogna sitt tidigare bo.
-Tornseglaren fångar födan (2-8mm) genom att aktivt välja ut insekter, t ex. de tar inte stickande bin men däremot drönare (gaddlösa bihanar).
-Vid dåligt väder och bristande födotillgång kan vuxna tornseglarna flyga mycket långa sträckor för att hitta tillräckligt med mat. Sådana fågelsträck i samband med dåligt väder kan vara upp till 200 mil långa tills fåglarna kommer tillbaka till resans startpunkt.
-Unga tornseglare kan ligga halvt i dvala i flera dygn ifall brist på föda råder, då sänks deras kroppstemperatur från 42 till 20 grader och ämnesomsättningen minskar.
-Tornseglarna kan på kvällen flyga allt högre upp på himlen för att övernatta i luften på en höjd mellan 400 till 3600 meter.
-Boplatsbrist är det den mest sannolik orsaken till den minskning av beståndet som sker.

Kommentarer inaktiverade.