Program/Rapporter

Varje vår och höst erbjuds medlemmar deltaga i föreningens utflykter. Här hittar du information om hur det går till, programmet för gällande säsong samt rapporter från de senaste åren.

Allmän information om exkursionerna/programpunkterna:
Även om flertalet exkursionsmål inte är så avlägsna (från Norrtälje sett) är vi nästan alltid beroende av bilar för att ta oss till utgångspunkten för respektive utflykt. Eftersom exkursionsledaren inte med säkerhet kan tillhandahålla transport för alla deltagare i sin egen bil är vi beroende av att någon/några tar sig till samlingsplatsen med bil och där är beredd att erbjuda plats i den till deltagare som inte har tillgång till eget transportmedel. ROF tar för givet att deltagare som får åka med i någon annans bil självmant erbjuder den som tillhandahåller denna bilersättning för resan.
Även om vi tar oss till platsen för utflykten med bil, kommer vi i övrigt ta oss fram till fots vilket innebär att stövlar/kängor är det vanligtvis lämpligaste skodonet. I samtliga fall gäller för övrigt att det kan vara bra att ta med sig fika eller dylikt!
Avslutningsvis kan det vara på sin plats att upplysa om att utflykt kan komma att ställas in på grund av otjänligt väder eller av annan orsak. Ta därför för vana att ringa exkursionsledaren under timmen före angiven starttid om du vill veta säkert hur det blir!


Vårens programHela vårens program som pdf-fil för nerladdning.

ROF:s vårprogram 2020

Årsmöte, tisdagen 18 februari kl 19.00
Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna så visar Kristoffer Stighäll bilder från sina resor nyligen i Sydamerika. Vi får följa med till Perus del av Amazonas, till Andernas bergstoppar på över 5 000 m höjd och till Stilla havskustens ökenlandskap och se bilder på djur och fåglar från kondorer till kolibrier. Vi får också se bilder från molnskogen i Equador med spelande klipptuppar, glasgrodor och fantastiska orkidéer. Slutligen möten med jättesköldpaddor, albatrosser och hammarhajar på Galapagosöarna.
Samling: 19.00 i Rödakorsgården, Norrtälje.
Trädgårdsgatan 5.
Föreningen bjuder på fika.
Ansvarig: Gert Straschewski – tel. 073–952 09 77

Strömstare och andra fåglar utmed Norrtäljeån – tisdagen den 3 mars
Vi gör en repris av senaste årens lyckade vandringar utmed ån med förhoppningen att även denna gång strömstaren är samarbetsvillig och visar upp sig och hur den söker föda. Med lite tur kan vi även få se annat i fågelväg. Vi tar en stilla promenad utmed ån, från bron vid Bergsgatan upp mot bron närmast Lommaren där vi vänder och tar oss tillbaka i grupp eller enskilt.
Samling: Vid Norrtäljeån mitt emot Åtellet, kl 14.00.
Ansvarig: Lars Hansén – tel. 070–687 32 56.

Uggleexkursion – fredagen den 6 mars
Som traditionen bjuder så är det dags för föreningens uggleexkursion, den första i det nya 20-talet.Med hjälp av bil tar vi oss ut till lämpliga skogsmarker i Roslagen, där vi hoppas att få höra någon eller några ugglor. Beroende på bl.a. rådande väglag får vi se hur vi lägger upp det hela. Det kan bli att vi gör en längre vandring längs en skogsväg eller enbart stopp vid tänkbara och lämpliga platser eller en kombination av dessa. I skymningen försöker vi att lyssna efter visslande sparvuggla, och när mörkret sedan tar vid mer och mer, så blir det dags att försöka lyssna efter hoande ugglor. Av hoande ugglearterna är det främst kattuggla vi har möjlighet att få höra, men även slaguggla är tänkbar. För att vi ska lyckas få höra någon uggla, så är förutsättningarna bättre om det är något så när vindstilla och ej någon nederbörd. Lämpliga kläder och skodon för kyla och eventuellt hala skogsvägar är ett måste. Vidare naturligtvis är att ta med det obligatoriska fikat. Samåkning sker i största möjliga mån.
Samling: Parkeringen invid Friskis & Svettis i Norrtälje med infart från Carl Bondes väg kl. 16.30.
Ansvarig: Bo Granberg, tel. 076 – 33 66 859.

Naturvårdsarbete på Hasselhorn, lördagen den 21 mars
ROF fortsätter arbetet med restaurering av lövskog i naturreservatet Hasselhorn på Erkens norra strand. Vi kommer att hugga eller ringbarka granar som tränger in i lövträdsbestånd och också frihugga äldre lövträd.
Vi kommer att samla ihop ris och stockar (de är kapade i längder som går att lyfta för hand) från hittills huggna områden. Den som vill kan även arbeta med manuell ringbarkning av gran och huggning av smågranar utefter Erkens strand.
Alla är hjärtligt välkomna att göra en praktisk naturvårdsinsats, var och en efter sin förmåga. Ta med något att äta och dricka! En yxa är användbar vid ringbarkning. Har du en timmersax är det också ett utmärkt redskap för dagens arbete. Av säkerhetsskäl kommer vi inte att jobba med motorsåg men det kommer att finnas personal med motorsåg på plats om det skulle behövas.
Efter avslutad restaurering kommer det att finnas möjlighet att följa med på en promenad och lära sig känna igen en del av alla de ovanliga signalarter för skyddsvärd skog som finns på Hasselhorn, under ledning av biolog Kristoffer Stighäll.
Samling: 09.00 vid Friskis och Svettis, infart från Carl Bondes väg i Norrtälje.
Ansvariga: Bosse Wennberg, tel. 070-7554886, Ronny Carlsson, tel. 070-6706556.

Rönnskärs udde, söndagen 12 april
Möt våren vid Rönnskärs udde, Väddö. Vi hoppas pricka in en dag då mycket fågel är på väg norrut mot sina häckplatser. I mitten av april sträcker ejdrar och andra änder förbi om förhållande är de rätta. Många och stora flockar av bofink och kanske några rovfåglar kanske också är i rörelse? Om inte annat är i alla fall chansen stor att vi får se eller höra några nyanlända vårfåglar av diverse arter. Varma kläder är bra att ha.
Samling: vid Friskis & Svettis, Norrtälje, infart från Carl Bondes väg, kl. 04.30. Det går även att ansluta direkt vid Rönnskärs udde.
Ansvarig: Magnus Bladlund, tel, 0702 – 09 42 12.

Kundbysjön – lördagen den 2 maj
Vi gör, för femte året i följd, en vårutflykt till föreningens eget fågeltorn vid Kundbysjön, strax utanför Rimbo. Vi hoppas att sankängen nedan tornet är rejält översvämmad och att här rastar änder och vadare i mängd. Mycket hänger på vädret, men här brukar det alltid finnas något att titta på. Havsörn och fiskgjuse ses ofta, men även andra rovfågelarter ses mer eller mindre regelbundet.
Samling: Där Vallbyvägen möter Stockholmsvägen (inte Roslagsvägen!), kl. 06.00. Tycker du att tidpunkten är väl tidig går det bra att ansluta vid fågeltornet senare. Fågelkunnig finns på plats vid fågeltornet fram till kl. 10. Här finns det dock plats för en brasklapp, vid uselt väder kan utflykten avslutas tidigare.
Ansvarig: Bill Douhan – tel. 070–280 61 45.

Fågelvandring i Älmsta – onsdagen den 6 maj —— extrainsatt programpunkt
Längs kanalen bort mot Djävulsviken – mitt i Älmsta, går ett fint litet promenadstråk. I området finns varierad natur där man kan se och höra några av de vanligaste arterna som vid den här tiden på året anlänt. Tillsammans promenerar vi sakta genom området och försöker lära oss skilja arterna åt. Räkna med ca två timmars skådning. Du som har en kikare – ta med den.
Samling: Parkeringen framför Väddö bibliotek, Sandviksvägen 4A kl. 19.00
Ansvariga: Ronny Carlsson, ROF 0706-706556, Christina Hallingström, Väddö bibliotek 073-5582153

Månsjön – torsdagen den 7 maj
Månsjön är en liten sjö på skogen strax norr om det nya industriområdet vid avfarten till Sika söder om Norrtälje. Här har det funnits svarthakedopping sedan 1950 och förhoppningsvis finns det några par även denna vår. Vi gör ett kortare kvällsbesök vid sjön för att kontrollera om så är fallet och hur många par som det finns. Utöver denna synnerligen vackra lilla dopping hoppas vi på att få se även andra sjöfåglar. I skogen som omger sjön kommer vi även att få höra sjungande tättingar av allehanda slag.
Samling: Parkeringen vid Friskis och svettis, infart från Carl Bondes väg i Norrtälje, kl. 19.00.
Ansvarig: Micael Söderman – tel. 08–410 80 625.

Fågeltornskampen, Brosjön, Roslags-Bro, lördag 9 maj.
I år ställer ROF upp i fågeltornskampen igen. I fågeltornet vid Brosjön gäller det att se eller höra så många arter som möjligt. Det bästa året hittills noterades 72 arter. Vi får se om vi kommer nära den siffran i år? Oavsett resultat kan en fin blandning av arter garanteras. Tidigare år har bl. a skräntärna, gråhakedopping, ägretthäger, spetsbergsgås, tornfalk och spelande dubbelbeckasin noterats vid sidan av de mer förväntade arterna. Kampen börjar kl. 05 på morgonen och pågår till kl. 13 men som vanligt vid fågelskådning är det de första timmarna som flest fåglar ses!
Samling: Deltagare ansluter vid valfri tidpunkt från kl 05. Parkering finns vid vägslutet i Väsby, varifrån man följer den gamla brukningsvägen till dess slut. Tornet finns mellan ladan och sjön.
Ansvariga: Kristoffer Stighäll 070-669 68 96 och Magnus Bladlund, 070-209 42 12.

Fågelvandring vid Vigelsjö naturreservat och Ludden – torsdagen den 14 maj
Nu har de flesta flyttfåglarna kommit åter och sjunger förhoppningsvis för fullt! Det är dags igen för den populära ”stadsnära” vandringen utmed Lommaren och den lummiga ån fram till ekbacken vid Ludden som vi rundar för att ta elljusspåret tillbaka till Vigelsjö (cirka 5 km). En promenad på två till tre timmar i sakta mak där vi försöker lära oss att skilja på de vanligaste arterna, med chans att få höra även näktergal och andra trevliga arter! Ta gärna med fika!
Samling: Bilparkeringen vid Lommarbadet, kl. 17.00.
Ansvarig: Lars Hansén – tel. 070–687 32 56.

Nattsångare – fredagen den 12 juni
Följ med ut i den ljusa sommarnatten och lyss till både skönsångare och mer sällsamma doldisar. Utifrån väder kommer vi att välja färdväg och mål för våra stopp. Tidigare år har vi hört bland annat rördrom, småfläckig sumphöna, kornknarr, hornuggla, hornuggla, näktergal, gräshoppsångare, flodsångare och kärrsångare. Sannolikt kommer vi att få höra några av dessa även denna kväll, kanske även andra, än mer ovanliga, arter. Den som följer med får höra! Medtag fika och varma kläder.
Samling: Parkeringen vid Friskis & Svettis, infart från Carl Bondes väg i Norrtälje, kl. 22.00.
Ansvarig: Gabriel Ekman – tel. 070–671 11 36.

Kommentarer inaktiverade.