Läten

Xeno-canto är ett ljudregister för fågelljud. Man kan här söka inspelade ljud, ofta hundratals, på de flesta fåglar. Sökning sker på vetenskapliga eller engelska namn. Ibland finns det inlagt på alternativa vetenskapliga namn vilket gör sökningen svår om namnet inte är känt. Här finns en direkt sökbar lista med svenska namn på 260 fåglar. Klicka på namnet och det länkar direkt till denna fågel.

Aftonfalk
Alfågel
Backsvala
Bergand
Bergfink
Berglärka
Berguv
Bivråk
Björktrast
Blåhake
Blåkråka
Blå kärrhök
Blåmes
Blåstjärt
Bläsand
Bläsgås
Bofink
Brunand
Brunglada
Brun kärrhök
Brushane
Buskskvätta
Busksångare
Dalripa
Domherre
Drillsnäppa
Dubbelbeckasin
Dubbeltrast
Duvhök
Dvärgbeckasin
Dvärgmås
Ejder
Enkelbeckasin
Entita
Fasan
Fiskgjuse
Fiskmås
Fisktärna
Fjällabb
Fjällpipare
Fjällripa
Fjälluggla
Fjällvråk
Flodsångare
Forsärla
Fältpiplärka
Gluttsnäppa
Gransångare
Gravand
Grå flugsnappare
Grågås
Gråhakedopping
Gråhäger
Gråsiska
Gråsparv
Gråspett
Gråtrut
Gräsand
Gräshoppsångare
Grönbena
Grönfink
Gröngöling
Grönsiska
Grönsångare
Gulhämpling
Gulsparv
Gulärla
Gärdsmyg
Gök
Göktyta
Halsbandsflugsnappare
Havstrut
Havsörn
Hornuggla
Hussvala
Hämpling
Härfågel
Härmsångare
Höksångare
Hökuggla
Jorduggla
Järnsparv
Järpe
Kaja
Kanadagås
Kattuggla
Klippduva
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Kornknarr
Kornsparv
Korp
Kricka
Kråka
Kungsfiskare
Kungsfågel
Kungsörn
Kustpipare
Kustsnäppa
Kärrsnäppa
Kärrsångare
Labb
Ladusvala
Lappmes
Lappsparv
Lappuggla
Lavskrika
Ljungpipare
Lundsångare
Lunnefågel
Lärkfalk
Lövsångare
Mindre flugsnappare
Mindre hackspett
Mindre korsnäbb
Mindre strandpipare
Minervauggla
Morkulla
Mosnäppa
Myrsnäppa
Myrspov
Nattskärra
Nordsångare
Näktergal
Nötkråka
Nötskrika
Nötväcka
Ormvråk
Orre
Ortolansparv
Pilfink
Pilgrimsfalk
Prutgås
Pungmes
Pärluggla
Rapphöna
Ringduva
Ringtrast
Rosenfink
Roskarl
Råka
Rödbena
Rödglada
Rödhake
Rödspov
Rödstjärt
Rödstrupig piplärka
Rödvingetrast
Rördrom
Rörhöna
Rörsångare
Salskrake
Sandlöpare
Sidensvans
Sillgrissla
Silltrut
Silvertärna
Sjöorre
Skata
Skedand
Skogsduva
Skogssnäppa
Skrattmås
Skräntärna
Skäggdopping
Skäggmes
Skärfläcka
Skärpiplärka
Slaguggla
Smalnäbbad simsnäppa
Smådopping
Småfläckig sumphöna
Smålom
Småskrake
Småspov
Småtärna
Snatterand
Snösiska
Snösparv
Sommargylling
Sothöna
Sparvhök
Sparvuggla
Spillkråka
Spovsnäppa
Stare
Steglits
Stenfalk
Stenknäck
Stenskvätta
Stjärtand
Stjärtmes
Storlom
Storskarv
Storskrake
Storspov
Strandskata
Strömstare
Stäpphök
Större hackspett
Större korsnäbb
Större strandpipare
Svarthakedopping
Svarthalsad dopping
Svarthätta
Svartmes
Svart rödstjärt
Svartsnäppa
Svart stork
Svarttärna
Svartvit flugsnappare
Svärta
Sånglärka
Sångsvan
Sädesärla
Sädgås
Sävsparv
Sävsångare
Talgoxe
Tallbit
Talltita
Taltrast
Tjäder
Tobisgrissla
Tofslärka
Tofsmes
Tofsvipa
Tordmule
Tornfalk
Tornseglare
Tornuggla
Trana
Trastsångare
Tretåig hackspett
Tretåig mås
Trädgårdssångare
Trädkrypare
Trädlärka
Trädpiplärka
Turkduva
Turturduva
Törnskata
Törnsångare
Vaktel
Varfågel
Vassångare
Vattenpiplärka
Vattenrall
Videsparv
Vigg
Vinterhämpling
Vitkindad gås
Vitryggig hackspett
Vit stork
Årta
Ägretthäger
Ängshök
Ängspiplärka
Ärtsångare

Kommentarer inaktiverade.