Ungdomshelg på Landsort-2011

Foto: © Roine Karlsson                                           Tillbaka till Bilder ⬆          Nästa album ➜

ungdomshelg1

Fyra ungdomar spanar efter sträckande fåglar

ungdomshelg2

Kungsfågel plockas ur nätet

ungdomshelg3

Landsort

ungdomshelg4

Landsorts fyr

ungdomshelg5

Ringmärkaren kollar fettstatus på en större hackspett

ungdomshelg6

Ringmärkningslabbet

ungdomshelg7

Storskarv

ungdomshelg8

Tobias Nilsson

ungdomshelg9

Tornfalk?

ungdomshelg10

Vanni Englund

ungdomshelg11

Vanni Englund och Fanny Rhodin lärde sig att plocka fåglar ur näten

ungdomshelg12

Vi fick en fin obs av pilgrimsfalk

Fyra ungdomar spanar efter sträckande fåglarKungsfågel plockas ur nätetLandsortLandsorts fyrRingmärkaren kollar fettstatus på en större hackspettRingmärkningslabbetStorskarvTobias NilssonTornfalk?Vanni EnglundVanni Englund och Fanny Rhodin lärde sig att plocka fåglar ur nätenVi fick en fin obs av pilgrimsfalk

Kommentarer inaktiverade.